Overijssel

Uit een rijk textielverleden is in Overijssel een dynamische maakindustrie ontstaan, die vooral uitblinkt in transportmiddelen, kunststoffen en machines. Deze basis wil de provincie verder versterken, waarbij een verdere vergroening van de industrie centraal staat. Alle reden dus voor Overijsselse bedrijven om voor hun groei en innovatie aansluiting te zoeken bij de provincie.

Ambities van Overijssel

Als u in Overijssel bent gevestigd, is het belangrijk dat u weet waar de provincie naar toe wil. Als uw doelen en activiteiten namelijk aansluiten op die van ‘uw’ provincie, is de kans groot dat er stimuleringsbeleid is waarvan u gebruik kunt maken. Het kan hierbij om van alles gaan: het verlagen van drempels, het vereenvoudigen van regelgeving en het beschikbaar stellen van subsidies.

Als het gaat om innovatie denkt provincie Overijssel in de eerste plaats aan vergroening van de industrie. De provincie beschikt over een gevarieerde sectorstructuur, waar naast de maak- ook de hightech-industrie goed is vertegenwoordigd. Deze sectoren zijn intrinsiek innovatief, en zorgen voor een gezonde provinciale economie. Overijssel herkent dat, en stimuleert waar mogelijk.

Subsidies in Overijssel

De provincie Overijssel stelt uiteenlopende subsidies beschikbaar. Wij noemen hieronder een aantal subsidies die voor u mogelijk interessant kunnen zijn:

SUBSIDIE BEKNOPTE OMSCHRIJVING
Impuls circulair Bouwen Subsidie voor activiteiten op het gebied van circulair bouwen
EFRO Dit programma is bedoeld voor samenwerkingsprojecten gericht op CO2-reductie en innovatie
Gebiedsontwikkeling Noordoost-Twente 4.0 Gericht op de uitvoering van plannen die bijdragen aan het versterken van de sociaaleconomische waarde van Noordoost-Twente
Kwaliteit openbaar bestuur Voor activiteiten die bijdragen aan de kwaliteit van het openbaar bestuur in Overijssel
Haalbaarheidsstudies nieuwe energie en energiescans Subsidie voor onderzoek naar de haalbaarheid van het gebruik van nieuwe technieken en energieverbruik bij bedrijven
Hernieuwbare energie en energiebesparing Subsidie voor investeringen gericht op hernieuwbare energie en energiebesparing
Logistieke biomassaprojecten Gericht op het organiseren, plannen, leiden en uitvoeren van het oogsten en transporteren van biomassa en bio-energie
Lokale energie-initiatieven Voor initiatieven met als doel energieopwekking en/of -besparing te realiseren
Innovatievoucher Dit voucher kan worden gebruikt voor het uitvoeren van een haalbaarheidsproject voor innovatie
Innovatie agro en food Overijssel Subsidie voor innovatieprojecten in de agrofood-sector
Jonge bedrijfsopvolgers Subsidie voor investeringen die bijdragen aan het toekomstbestendig maken van het familiebedrijf
Kennisondersteuning agro en food in Overijssel Hiermee worden innovaties in de Overijsselse agrofood-sector gestimuleerd
Ondersteuning financiering MKB-ondernemingen Bedoeld voor hulp bij het opstellen of het verbeteren van een investeringsplan voor een project en/of voor het verkrijgen van financiering daarvoor
Stimulering innovaties verduurzaming agrofood Gericht op activiteiten die de agrofood-sector duurzamer maken
Voucherregeling startende ondernemers Subsidie voor de verbetering van ondernemerskwaliteiten en -vaardigheden van startende ondernemers
Verbeteren van haveninfrastructuur en -faciliteiten Subsidie bedoeld voor activiteiten die de haveninfrastructuur en -faciliteiten in Overijssel verbeteren
Investeringsimpuls verduurzaming goederenvervoer over water Voor het verduurzamen van het goederenvervoer over water
MIT haalbaarheid Voor mkb’s met topsector-gerelateerde innovatietrajecten; subsidie is bestemd voor haalbaarheidsprojecten
Regeling Niet-productieve investeringen voor biodiversiteit, natuur, landschap en hydrologische maatregelen (PAS) Subsidie bedoeld voor niet-productieve hydrologische maatregelen PAS en niet-productieve investeringen voor herstel- of inrichtingsmaatregelen voor natuur, landschap, biodiversiteit.
Slimme en duurzame mobiliteit Overijssel Subsidie voor activiteiten op het gebied van spitsmijding én CO2-reductie in de provincie Overijssel

 

Meer weten?

Bent u als organisatie bezig met innovatie en wilt u weten of u kunt ‘meeliften’ op de plannen van Overijssel? Neem dan contact op met PNO Consultants in Enschede. Bel ons op 088-838 13 81 of stuur ons een berichtje.

Stuur ons uw bericht


    * = verplicht veld.

    Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

    Ja, ik accepteer het   Privacy Statement