Overijsselse subsidieregeling voor digitalisering gaat (heel) kort open

Stappen zetten op het gebied van digitalisering en digitale veiligheid? De provincie Overijssel opent van 9 tot en met 13 mei de subsidieregeling ‘MKB-voucher digitalisering’. Overijsselse mkb’s, maar ook culturele en maatschappelijke instellingen, kunnen tot 10.000 euro ontvangen voor hun digitaliseringsactiviteiten.

Voor wie?

De subsidieregeling ‘MKB-voucher digitalisering’ is bedoeld voor alle Overijsselse ondernemers in het mkb – van aannemers tot agrariërs, van winkeliers tot ondernemers die actief zijn in de culturele sector. Ook stichtingen, verenigingen, culturele en maatschappelijke instellingen en evenementenorganisaties kunnen deze provinciale subsidie aanvragen.

Waarvoor?

Subsidie wordt verstrekt voor activiteiten op het gebied van digitalisering en digitale veiligheid. Het gaat dan zowel om het opstellen van een digitaliseringsplan als om het daadwerkelijk uitvoeren van de digitaliseringsactiviteiten. Denk bij dit laatste bijvoorbeeld aan het automatiseren van een productieproces, het optimaliseren van het databeheer, het digitaliseren van de financiële administratie of het inrichten van hard- en software om de digitale veiligheid te verbeteren. Let op: ‘reguliere’ activiteiten als het bouwen van een website, het werken aan zoekmachineoptimalisatie (SEO/SEA) en het aanschaffen van hardware vallen niet onder de subsidieregeling.

Hoeveel subsidie?

Voor het opstellen van een digitaliseringsplan geldt een vast subsidiebedrag van 500 euro per aanvraag. Voorwaarde is dat het plan is opgesteld door een onafhankelijke externe partij met ervaring op dit gebied. Ook moet het een plan zijn voor minimaal twee jaar, en moet het onder meer een gedetailleerde digitaliseringsplanning en een kosten- en financieringsoverzicht omvatten. Voor de uitvoering van de digitaliseringsactiviteiten bedraagt de subsidie maximaal 40% van de subsidiabele kosten. De totale subsidie voor het opstellen van het digitaliseringsplan en het uitvoeren van de digitaliseringsactiviteiten is samen minimaal 2.000 euro en maximaal 10.000 euro per aanvraag. Dit betekent dat de totale subsidiabele kosten per aanvraag dus minimaal 5.000 euro moeten zijn.

Het subsidiebudget van deze regeling is vastgesteld op iets meer dan 1 miljoen euro, waarvan 100.000 euro voor de retailsector, 100.000 euro voor de vrijetijdssector, 110.000 euro voor culturele instellingen en organisaties van cultuur- en sportevenementen, 50.000 euro voor de agro&food sector en 650.000 euro voor overige sectoren.

Wanneer aanvragen?

Overijsselse mkb’ers en instellingen kunnen deze subsidie aanvragen gedurende een beperkte periode: van 9 mei (9:00 uur) tot en met 13 mei (17:00 uur). De openstelling duurt dus precies één werkweek. Maar let op: aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst, en de verwachting is dat al op dag één het subsidieplafond wordt bereikt. Om niet achter het net te vissen, is het dus belangrijk dat u er (heel) snel bij bent!

PNO helpt u graag!

De provincie Overijssel zal vooral streng kijken naar de vorm en volledigheid van de subsidieaanvraag. Is het juiste formulier gebruikt, zijn alle bijlagen bijgevoegd? Omvat het ingediende digitaliseringsplan alle gevraagde onderdelen? Gelet op al deze ‘haken en ogen’ is het raadzaam om bij uw aanvraag de grootst mogelijke zorgvuldigheid te betrachten. De experts van PNO-team Oost-Nederland kunnen u daarbij van dienst zijn.

Natuurlijk zijn de thema’s digitalisering en digitale veiligheid van belang in ál onze provincies. Wilt u zich als ondernemer, waar ook in Nederland, voorbereiden op de digitale toekomst? Staat digitale veiligheid hoog op uw lijstje, en kunt u wel wat ondersteuning gebruiken bij de concretisering daarvan? PNO helpt u op weg, neemt de subsidiemogelijkheden met u door en verzorgt voor u een kansrijke aanvraag.

Oók stappen zetten op het gebied van digitalisering en digitale veiligheid? Aarzel niet, neem contact met ons op! Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:


    * = verplicht veld.

    Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

    Ja, ik accepteer het   Privacy Statement