Noord-Brabant

Noord-Brabant heeft topclusters van internationale allure met High Tech Systemen en Materialen, Chemie en Agro & Food. De provincie stáát dan ook voor het blijvend bouwen aan een robuuste, innovatieve economie. En daar hoort een actief stimuleringsbeleid bij.

Ambities van Noord-Brabant

Als u in Noord-Brabant bent gevestigd, is het belangrijk dat u weet waar de provincie naartoe wil. Als uw doelen en activiteiten namelijk aansluiten op die van ‘uw’ provincie, is de kans groot dat er stimuleringsbeleid is waarvan u gebruik kunt maken. Het kan hierbij om van alles gaan: het verlagen van drempels, het vereenvoudigen van regelgeving en het beschikbaar stellen van subsidies.

Als het gaat om innovatie, denkt provincie Noord-Brabant bijvoorbeeld aan het verder aanjagen en ontwikkelen van de Brabantse clusterkracht. Maar ook in het verbinden van sectoren en clusters ziet de provincie voordelen. Daarbij staan thema’s centraal als slimme mobiliteit, een duurzame agro-foodketen, duurzame energie en gezond ouder worden. Overigens is het goed om te weten dat er naast nationale en Europese subsidies ook interessante regionale fondsen beschikbaar zijn. Deze voorzien in de financiering van het gehele innovatietraject – van idee tot markt!

Subsidies in Noord-Brabant

De provincie Noord-Brabant stelt uiteenlopende subsidies beschikbaar. Wij noemen hieronder een aantal subsidies die voor u mogelijk interessant kunnen zijn:

SUBSIDIE BEKNOPTE OMSCHRIJVING
Stimuleringsfonds Metropoolregio Eindhoven (MRE) Subsidie voor regionale samenwerkingsprojecten in Zuidoost-Brabant gericht op het vergroten van de economische meerwaarde van de regio.
Klimaatstresstest Subsidie voor gemeenten voor onderzoeksprojecten op het gebied van wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen
Milieu en Energie Voor projecten die de energietransitie versnellen, zoals energiebesparing, het verminderen van CO2-uitstoot en duurzame opwek
MIT MKB Subsidies voor mkb’s voor haalbaarheidsonderzoek en R&D-samenwerkingsprojecten
OPZuid Cofinanciering en subsidies voor het versterken en verbreden van het Zuid-Nederlandse innovatiesysteem
CrossRoads2 Sustainable Energy Subsidie voor grensoverschrijdende samenwerking tussen Zuid-Nederlandse en Vlaamse mkb’s, gericht op het terugdringen van de CO2-uitstoot in de grensregio.

 

Meer weten?

Bent u als organisatie bezig met innovatie en wilt u weten of u kunt ‘meeliften’ op de plannen van Noord-Brabant? Neem dan contact op met PNO Consultants in Eindhoven. Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht.

Stuur ons uw bericht


    * = verplicht veld.

    Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

    Ja, ik accepteer het   Privacy Statement