Noord-Brabant

Noord-Brabant heeft topclusters van internationale allure met High Tech Systemen en Materialen, Chemie en Agro & Food. De provincie stáát dan ook voor het blijvend bouwen aan een robuuste, innovatieve economie. En daar hoort een actief stimuleringsbeleid bij.

Ambities van Noord-Brabant

Als u in Noord-Brabant bent gevestigd, is het belangrijk dat u weet waar de provincie naartoe wil. Als uw doelen en activiteiten namelijk aansluiten op die van ‘uw’ provincie, is de kans groot dat er stimuleringsbeleid is waarvan u gebruik kunt maken. Het kan hierbij om van alles gaan: het verlagen van drempels, het vereenvoudigen van regelgeving en het beschikbaar stellen van subsidies.

Als het gaat om innovatie, denkt provincie Noord-Brabant bijvoorbeeld aan het verder aanjagen en ontwikkelen van de Brabantse clusterkracht. Maar ook in het verbinden van sectoren en clusters ziet de provincie voordelen. Daarbij staan thema’s centraal als slimme mobiliteit, een duurzame agro-foodketen, duurzame energie en gezond ouder worden. Overigens is het goed om te weten dat er naast nationale en Europese subsidies ook interessante regionale fondsen beschikbaar zijn. Deze voorzien in de financiering van het gehele innovatietraject – van idee tot markt!

Innoveren in Noord-Brabant?

Bent u als organisatie bezig met innovatie en wilt u weten of u kunt ‘meeliften’ op de plannen van Noord-Brabant? Neem dan contact op met PNO Consultants in Eindhoven. Bel ons op 088-838 13 81 of stuur ons een berichtje.

Stuur ons uw bericht