Nieuwe kansen voor innovatieve ondernemers in Noord-Brabant

De ‘Subsidieregeling economie, kennis en talentontwikkeling Noord-Brabant 2022’ gaat op 1 februari 2023 opnieuw open voor innovatieve Brabantse mkb’s en startups. Dit biedt mooie kansen, vooral omdat de regio Zuidoost-Brabant nu óók mag meedoen. Subsidies kunnen oplopen tot 45.000 euro.

Subsidie voor vernieuwende projecten in (heel) Noord-Brabant

Via de ‘Subsidieregeling economie, kennis en talentontwikkeling Noord-Brabant 2022’ stimuleert de provincie Noord-Brabant projecten die nieuwe of vernieuwende economische activiteiten bevorderen. De regeling bestaat uit vier onderdelen (‘paragrafen’):

  1. Datamaturiteit mkb
  2. Innovatie bestaande mkb-ondernemingen
  3. Innovatieve startups
  4. Oplossen arbeidsmarktinfarct

Onlangs heeft de provincie deze regeling aangepast. Daarbij zijn onderdelen 2 en 3 herschreven, met het oog op een nieuwe openstelling per 1 februari 2023. Een belangrijke wijziging is dat deze onderdelen voortaan openstaan voor mkb’s en startups in heel Noord-Brabant. Tijdens de vorige openstelling vormde het zuidoostelijke deel van de provincie (Zuidoost-Brabant, met plaatsen als Eindhoven en Helmond) nog een uitzondering, maar nu kan ook deze regio profiteren van de regeling.

Hieronder gaan wij nader in op de vier onderdelen en de bijbehorende openstellingen.

1. Datamaturiteit mkb

Datamaturiteit is de mate waarin een onderneming in staat is om gebruik te maken van data en datatechnologie. Via dit onderdeel van de regeling kunnen Brabantse mkb’s subsidie aanvragen voor het inhuren van een expert die advies geeft over het verhogen van de datamaturiteit. De onderneming moet dan wel behoren tot één van de volgende sectoren: high tech systemen en materialen; life sciences & health; agriFood; logistiek; automotive; maintenance; chemie & biobased. De subsidie bedraagt 1.000, 1.500 of 2.000 euro, afhankelijk van de duur van het adviestraject. Eind 2021 werd dit onderdeel van de regeling al opengesteld, subsidieaanvragen kunnen worden ingediend tot en met 31 december 2023.

2. Innovatie bestaande mkb-ondernemingen

Via dit onderdeel van de regeling kunnen Brabantse mkb’s subsidie aanvragen voor het ontwikkelen van innovatieve producten, diensten of productieprocessen. Een subsidieaanvraag kan worden ingediend door individuele mkb’s, maar ook door samenwerkingsverbanden van mkb’s, al dan niet aangevuld met één of meer kennisinstellingen. De innovatieve producten, diensten of productieprocessen moeten zich richten op één of meer van de volgende Kennis- en Innovatie Agenda’s (KIA’s): energie en duurzaamheid; gezondheid en zorg; landbouw, water en voedsel; veiligheid; sleuteltechnologieën; maatschappelijk verdienvermogen. De subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten (loonkosten, kosten derden, materiaal- en afschrijvingskosten) en kan variëren van minimaal 25.000 euro tot maximaal 45.000 euro per project. Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend van 1 februari tot en met 1 oktober 2023. Daarna volgt in 2024 nog een openstelling.

3. Innovatieve startups

Via dit onderdeel van de regeling kunnen Brabantse startups subsidie aanvragen voor het uitvoeren van haalbaarheidsprojecten ten behoeve van de ontwikkeling van innovatieve producten, diensten of productieprocessen. Deze moeten zich richten op één of meer van de volgende Kennis- en Innovatie Agenda’s (KIA’s): energie en duurzaamheid; gezondheid en zorg; landbouw, water en voedsel; veiligheid; sleuteltechnologieën; maatschappelijk verdienvermogen. Een haalbaarheidsproject kan bedoeld zijn om een klantprobleem in kaart te brengen, financieel commitment te verkrijgen of een octrooi of patent te verkrijgen. De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten (loonkosten en kosten derden) en kan variëren van minimaal 2.500 euro tot maximaal 15.000 euro per project. Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend van 1 februari tot en met 1 oktober 2023, daarna volgt in 2024 nog een openstelling.

4. Oplossen arbeidsmarktinfarct

Dit onderdeel van de regeling, gericht op Brabantse arbeidsmarktprojecten, kende in 2022 een korte openstelling. Sindsdien kan er geen subsidie meer worden aangevraagd.

Meer weten over úw kansen?

Heeft u als Brabantse ondernemer ideeën voor een nieuwe of vernieuwende activiteit die aansluit bij deze subsidieregeling? Leg ze eens aan ons voor! De consultants van PNO-team Zuid-Nederland kijken graag samen met u naar uw kansen. Zij kunnen u meer vertellen over de diverse provinciale subsidies, maar hebben uiteraard ook oog voor de landelijke en Europese regelingen. Ook kunnen zij u helpen met het vinden van samenwerkingspartners en het verzorgen van een goed onderbouwde subsidieaanvraag. Belangstelling? Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:


    * = verplicht veld.

    Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

    Ja, ik accepteer het   Privacy Statement