Informatiebijeenkomst Just Transition Fund West-Noord-Brabant

In de grondstoffen- en energietransitie en de route naar biobased en circulair staan organisaties voor grote uitdagingen. Uitdagingen op gebieden als innovatie, infrastructuur en arbeidsmarkt, die verder gaan dan de initiële investering. Om mkb’s, non-profits, onderwijs- en kennisinstellingen, gemeenten en samenwerkingsverbanden in West-Noord-Brabant bij deze brede uitdaging te ondersteunen komt via het Just Transition Fund Europees geld beschikbaar. Over dit onderwerp wordt op 28 september een informatie- en netwerkbijeenkomst georganiseerd, waarvoor wij u van harte uitnodigen.

Het Just Transition Fund

De transitie naar klimaatneutraliteit is een brede opgave en raakt aan uiteenlopende terreinen. Niet alleen de intrinsieke aanpassing, die op zichzelf al ingrijpend kan zijn, speelt een rol. Ook sociale, economische en milieueffecten kunnen optreden, waarbij bovendien sprake is van grote regionale verschillen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan gebieden die voor werkgelegenheid zwaar steunen op emissie-intensieve industrieën. Om gebieden die het zwaarst door de overgang naar klimaatneutraliteit worden getroffen te ondersteunen, stelt de EU financiële middelen beschikbaar via het Just Transition Fund.

Regio West-Noord-Brabant

Eén zo’n regio is West-Noord-Brabant. Deze regio leunt sterk op energie-intensieve industrie (chemie) en hier mag worden verwacht dat de gevolgen van de transitie, bijvoorbeeld voor werkgelegenheid, groot zullen zijn. Via het Just Transition Fund wordt in deze regio daarom ingezet op:

  • innovatieve projecten die leiden tot economische diversificatie, modernisering en omschakeling
  • investeringen in technologie, systemen en infrastructuur die de energietransitie mogelijk maken
  • werkgelegenheid, bijscholing en omscholing van werknemers en werkzoekenden.

Deze drie sporen bieden talloze ontwikkelingskansen voor mkb’s, non-profits, onderwijs- en kennisinstellingen, gemeenten en samenwerkingsverbanden uit deze regio die zich actief met de transitie (willen) bezighouden, bijvoorbeeld door middel van innovatie. Deze organisaties kunnen een beroep doen op het Just Transition Fund, een fonds waarin alleen al voor deze regio bijna 60 miljoen euro beschikbaar komt.

Deze subsidie, die naar verwachting eind 2022 / begin 2023 wordt opengesteld, bedraagt maximaal 50% van de totale projectkosten.

Informatie- en netwerkbijeenkomst over het Just Transition Fund

Voor organisaties die mogelijk een beroep willen doen op het Just Transition Fund organiseert de provincie Noord-Brabant in samenwerking met de gemeente Breda en Stimulus Programmamanagement een informatiebijeenkomst op 28 september 2022. Omdat samenwerkingsverbanden bij de aanvraag extra punten kunnen scoren is, naast de informatie die wordt verstrekt, het netwerkelement van deze bijeenkomst bijzonder waardevol. De bijeenkomst start dan ook om 12 uur met een netwerklunch. Vervolgens presenteren verschillende bedrijven hun ideeën, en geeft Peter Wolfs van TNO een presentatie over Innovatie voor een klimaatneutraal West-Noord-Brabant. U kunt ook speeddaten met ondernemers. Daarnaast wordt er een paneldiscussie over de uitdagingen rondom de energie- en grondstoffentransitie georganiseerd. Rond 17:30 wordt de bijeenkomst afgesloten.

Doel van de bijeenkomst is om u niet alleen te informeren, maar ook om u te inspireren om aan te haken bij interessante ideeën, projecten en samenwerkingsverbanden. Vanzelfsprekend zijn wij ook vanuit onze werkmaatschappijen EGEN (Energietransitie), Nehem (Arbeidsmarkt) en PNO Consultants (Innovatie) aanwezig.

Aanmelden

Wilt u aanwezig zijn bij deze informatiebijeenkomst? Meld u dan hier aan. Wilt u, naar aanleiding van dit artikel, contact met een vertegenwoordiger van een van bovengenoemde werkmaatschappijen, stuur ons dan onderstaand ingevuld formulier of bel ons op 088 – 838 13 81.


    * = verplicht veld.

    Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

    Ja, ik accepteer het   Privacy Statement