Kansen voor West III start tweede ronde in november

Belangrijk nieuws voor bedrijven in de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland: in november start de tweede aanvraagronde van het nieuwe EFRO-programma Kansen voor West III met twintig (!) nieuwe openstellingen. Lees welke projecten en thema’s voor subsidie in aanmerking komen.

Over het nieuwe Kansen voor West III programma

Kansen voor West is de naam van een Europees subsidieprogramma gericht op de ontwikkeling van de economie in West-Nederland. Het programma wordt grotendeels gefinancierd vanuit het Europees Fonds voor Regionale ontwikkeling (EFRO). Ook de landsdelen Noord-, Oost- en Zuid-Nederland hebben hun eigen EFRO-programma’s, elk met eigen regionale nadrukken en spelregels.

Het nieuwe EFRO-programma voor de regio West-Nederland heet Kansen voor West III en loopt van 2022 tot eind 2029. Het is de derde editie en de opvolger van Kansen voor West II dat in de periode 2014-2021 veel regionale innovaties in gang heeft gezet. Het nieuwe meerjarenprogramma krijgt een budget van 237 miljoen euro. Dit geld wordt verdeeld over verschillende specifieke openstellingen binnen de provincies en de vier grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht.

Wie komen in aanmerking voor Kansen voor West III?

Zoals gezegd komen bedrijven in aanmerking voor subsidie uit Kansen voor West III, maar bijvoorbeeld ook organisaties gericht op bedrijven, woningbouwcorporaties, vastgoedeigenaren, speciaal opgerichte coöperaties of andere samenwerkingsverbanden gericht op energietransitie, kennisinstituten, energiemaatschappijen, netbeheerders, warmtebedrijven en overheden. Per openstelling variëren de exacte voorwaarden, de maximale subsidiebijdragen en -percentages.

Subsidiethema’s

Het Kansen voor West III programma is opgezet rondom zes hoofdthema’s. Kort gezegd gaat het om:

 • innovatie (onderzoeks- en innovatiecapaciteit, invoering van geavanceerde technologieën)
 • energie-efficiëntie (energie-efficiëntiemaatregelen, verminderen van CO₂-uitstoot)
 • hernieuwbare energie
 • energiesystemen (ontwikkelen van slimme energiesystemen, grids en opslag)
 • circulaire economie (transitie naar een circulaire economie)
 • duurzame stedelijke ontwikkeling (geïntegreerde sociale, economische en ecologische/duurzame ontwikkeling, cultureel erfgoed, toerisme en veiligheid in stedelijke gebieden).

Welke projecten vallen binnen de tweede ronde?

De tweede ronde heeft de volgende openstellingen en bijbehorende budgetten:

Amsterdam:

 • Europa dichter bij de burgers/Transities GTI-gebieden (Geïntegreerde Territoriale Investeringen) en benutten arbeidspotentieel: 3,5 miljoen euro
 • Klimaat/GTI – Het bevorderen van energie-efficiëntie in de bebouwde omgeving: 2,57 miljoen euro

Rotterdam:

 • Europa dichter bij de burgers/Transities GTI-gebieden en benutten arbeidspotentieel: 3,5 miljoen euro
 • GTI – Klimaat: 3,5 miljoen euro

Den Haag:

 • Europa dichter bij de burgers/Transities GTI-gebieden en benutten arbeidspotentieel: 1,99 miljoen euro
 • Innovatie/Valorisatie: 3,05 miljoen euro
 • Klimaat/GTI – Bevordering van de transitie naar een circulaire economie: 1,5 miljoen euro
 • Klimaat/GTI – Investeren in slimme systemen en energieopslag: 1 miljoen euro.

Stad Utrecht:

 • Europa dichter bij de burgers/Transities GTI-gebieden en benutten arbeidspotentieel: 2 miljoen euro
 • GTI – Klimaat: 1 miljoen euro
 • Klimaat/GTI – Bevordering van de transitie naar een circulaire economie: 1 miljoen euro.

Provincie Noord-Holland:

 • Innovatie/Investeringsvermogen mkb: 5,6 miljoen euro
 • Innovatie/Valorisatie/Bloembollenteelt: 1 miljoen euro
 • Innovatie/Valorisatie/Fieldlabs: 1,2 miljoen euro (tender met deadline 15 februari 2023)
 • Klimaat/Groene Waterstof: 1,5 miljoen euro
 • Klimaat/Netcongestie voor bedrijventerreinen: 3 miljoen euro.

Provincie Zuid-Holland:

 • Innovatie/Valorisatie Doorontwikkeling Fieldlabs 2.0: 3,2 miljoen euro (tender met deadline 6 januari 2023).

Provincie Utrecht/Stad Utrecht:

 • Klimaat: 5,67 miljoen euro.

Provincie Flevoland:

 • Klimaat/Bevordering van de transitie naar een circulaire economie: 1 miljoen euro
 • Innovatie: 4 miljoen euro.

Wanneer aanvragen?

Het indienen van subsidieaanvragen kan alleen binnen officiële aanvraagrondes. De komende vier jaar is er twee keer per jaar een ‘openstellingsmoment’: daarbij gaan steeds verschillende subsidierondes open rondom specifieke onderwerpen. De eerste ronde ging van start op 1 juni 2022. De tweede ronde is van start gegaan op 15 november. Voor achttien van de twintig openstellingen geldt dat partijen doorlopend een aanvraag kunnen indienen, zolang er genoeg budget is. De subsidieverstrekker kent subsidie toe op volgorde van ontvangst van complete aanvragen.

Het aanvragen van een Kansen voor West III subsidie is best lastig. De lat ligt hoog: projecten moeten niet alleen relevant zijn voor de subsidieaanvrager zelf, maar ook een aantoonbare impact hebben op de regionale economie. Bovendien moeten ze aansluiten bij regionale innovatiedoelstellingen en beleidsprioriteiten. Dit alles vraagt om een gedegen voorbereiding. Wacht dus niet af en kom in actie!

Meer weten over Kansen voor West III?

De experts van PNO – vanuit onze regiokantoren in Amsterdam, Rijswijk en Utrecht – hebben veel ervaring met Kansen voor West-trajecten. Zij vertellen u graag wat de kansen zijn voor uw projecten. En uiteraard kunnen zij helpen met het opstellen van een subsidieaanvraag met optimale slaagkansen. Belangstelling? Vertel ons meer over uw plannen! Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement