Meer DHI subsidie voor mkb’s met buitenlandambities

Goed nieuws voor Nederlandse bedrijven met buitenlandambities! RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) stelt extra budget beschikbaar voor mkb’s die willen internationaliseren. Om precies te zijn, gaat het om een verhoging van vier naar 4,9 miljoen euro, bijna 25%. Het extra budget voor de DHI-subsidie (demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingen) is bestemd voor activiteiten in ontwikkelde landen. Wees er snel bij, want op is op!

DHI-subsidie: wie het eerst komt, …

Het DHI-budget voor 2021 bedroeg in totaal acht miljoen euro (waarvan vier miljoen voor projecten in ontwikkelde landen en vier miljoen voor activiteiten in opkomende markten en ontwikkelingslanden). Omdat de regeling zo populair is, was het deelbudget voor ontwikkelde landen al uitgeput. RVO maakt daarom nu extra budget vrij voor nieuwe projecten in deze landen. Dat zijn in principe alle landen met uitzondering van het Europese deel van ons Koninkrijk en mogelijk landen waarvoor internationale sancties gelden.

Belangrijk om te weten, is dat u voorafgaand aan een subsidieaanvraag, eerst een verplichte quickscan moet invullen. RVO geeft vervolgens een (niet bindend) advies op basis waarvan u besluit of u een aanvraag indient. Gezien de populariteit van de regeling, is het advies dat u direct in actie komt. Het indienen van subsidieaanvragen is mogelijk zolang het subsidiebudget reikt (‘wie het eerst komt, … )

NB Het budget voor activiteiten in opkomende markten en ontwikkelingslanden blijft ongewijzigd. Hiervoor is nog budget beschikbaar.

Welke projecten komen in aanmerking?

Via het DHI-programma is subsidie mogelijk voor drie soorten projecten:

 • Demonstratieproject: het demonstreren van een product, technologie, kapitaalgoed of dienst in een nieuwe buitenlandse doelmarkt. De demonstratie moet plaatsvinden in een reële praktijksituatie (geen beurs) en zijn gericht op een brede groep potentiële afnemers. De subsidie vergoedt tot 50% van de projectkosten en bedraagt maximaal 200.000 euro.
 • Haalbaarheidsstudie: het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek voor een buitenlandse klant die wil investeren in uw technologie, kapitaalgoed of dienst. Er moet al sprake zijn van een intentieverklaring: na de studie moet de klant het definitieve investeringsbesluit kunnen nemen. De subsidie vergoedt tot 50% van de onderzoekskosten en bedraagt maximaal 100.000 euro.
 • Investeringsvoorbereidingsproject: een studie door een Nederlands mkb dat overweegt om zelf te investeren in een productiefaciliteit in een nieuwe buitenlandse markt. De studie onderzoekt de technische en financiële haalbaarheid van deze plannen. De subsidie vergoedt tot 50% van de onderzoekskosten en bedraagt maximaal 100.000 euro.

DHI-voorbeeldprojecten

We geven ter inspiratie enkele voorbeelden van projecten die al eerder subsidie ontvingen vanuit het DHI-programma:

 • demonstratie van kassentechnologie voor klimaatregeling en teeltbegeleiding om het hele jaar door gewassen te telen (Irak)
 • demonstratie aan doelmarkt dat een opvouwbare container, in vergelijking met een standaardcontainer, goedkoper en duurzamer in gebruik is (Zuid-Afrika)
 • haalbaarheidsstudie voor het opzetten van een onderneming voor boslandschapsherstel (Peru)
 • investeringsvoorbereidingsproject met het oog op de haalbaarheid van de oprichting van een eigen filiaal in Bangalore voor opslag, verwerking, verpakking en distributie van kaas (India)

Meer weten?

Heeft uw bedrijf innovatieve technologische producten, en wilt u de stap zetten naar een nieuwe buitenlandse markt? Of heeft u al contact met een buitenlandse partij die belangstelling heeft voor uw technologie of een demonstratie? Dan is de DHI-subsidie een interessante optie! Onze subsidie-experts vertellen u graag meer over de mogelijkheden van een aanvraag. Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement