Goed Werkgeverschap in Gelderland

Als goede werkgever wilt u – uiteraard – uw medewerkers aan boord houden én nieuw talent aantrekken. Om ‘goed werkgeverschap’ te stimuleren, bestaan er diverse subsidieregelingen. Denk aan de landelijke SLIM-regeling, maar zeker ook aan de provinciale subsidies. Een mooi voorbeeld is Gelderland, waar in januari de regeling Goed Werkgeverschap wordt opengesteld.

Waarom een subsidie Goed Werkgeverschap?

Spanning op de arbeidsmarkt, een veranderende economie – we moeten ermee zien te ‘dealen’. In zulke omstandigheden is goed werkgeverschap van cruciaal belang. Een goede werkgever slaagt er immers in werknemers aan te trekken en aan zich te binden.

Een goede werkgever is een werkgever die:

 • aandacht heeft voor een inclusieve werkvloer
 • een leercultuur heeft (Leven Lang Ontwikkelen)
 • een strategische personeelsplanning hanteert
 • de ontwikkeling van digitale vaardigheden van werknemers stimuleert
 • arbeidsparticipatie faciliteert en maximaliseert (hybride banen, meer/minder uren werken).

Provincie Gelderland wil hierin investeren en heeft daarom de subsidieregeling Goed Werkgeverschap in het leven geroepen. De openstelling van deze provinciale regeling loopt van 9 januari tot en met 31 december 2023.

Waarvoor is de subsidie bedoeld?

De subsidie Goed Werkgeverschap wordt verstrekt voor het treffen van de volgende maatregelen:

 • ontwikkelen, verbeteren en implementeren van maatregelen die inclusie bevorderen
 • ontwikkelen, verbeteren en implementeren van een leercultuur
 • ontwikkelen, verbeteren en implementeren van een strategische personeelsplanning
 • stimuleren van digitale vaardigheden van werknemers
 • maximaliseren van arbeidsparticipatie.

De werkgever moet dan wel minimaal twee van deze maatregelen treffen. Ook de borging van de maatregelen hoort daarbij. Het subsidiebedrag voor deze activiteiten bedraagt maximaal 25.000 euro.

Wie komen in aanmerking voor de subsidie?

De subsidie Goed Werkgeverschap is bestemd voor Gelderse werkgevers. Zij komen in aanmerking voor deze subsidie als zij:

 • een werkgever zijn in het openbaar bestuur of een onderneming binnen één van de volgende sectoren: energie(transitie), land- en tuinbouw, logistiek, bouw, zorg, onderwijs, techniek, ICT
 • minimaal 10 en maximaal 250 medewerkers in (loon)dienst hebben
 • na implementatie van de maatregelen een evaluatie opstellen om deze te kunnen delen met andere organisaties.

Voor de inhoudelijke onderbouwing van de subsidieaanvraag moet de aanvrager het format projectplan van de provincie gebruiken.

Meer weten over kansen in úw provincie?

Bent u gevestigd in Gelderland óf in een andere provincie, en heeft u ideeën om invulling te geven aan goed werkgeverschap? De experts van onze regionale teams helpen u graag verder. Zij kunnen u alles vertellen over de verschillende regelingen – of het nu gaat om een provinciale subsidie of een landelijke regeling. We noemden al de SLIM-regeling, bedoeld voor mkb’s in heel Nederland, met subsidies voor een scala aan activiteiten rond goed werkgeverschap en Leven Lang Ontwikkelen (LLO).

De experts van Nehem, PNO’s adviesbureau voor onderwijs, onderzoek en arbeid, zijn inhoudelijk en financieel betrokken bij uiteenlopende LLO-projecten. Met de speciaal ontwikkelde Kennismonitor brengen zij de kennishiaten binnen uw organisatie in kaart, om vervolgens samen met u te werken aan een strategisch LLO-plan. Daarbij zijn ook leercultuur en werkbeleving belangrijke thema’s die kunnen worden onderzocht. In de maatwerkaanpak die voor uw organisatie wordt ontwikkeld, wordt de beschikbare kennis ingezet om uw strategische doelen te bereiken.

Meer weten? Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement