Geassocieerde Landen zijn cruciaal voor Horizon Europe

Het kaderprogramma Horizon Europe stimuleert onderzoek en innovatie en zorgt ervoor dat de EU op verschillende wetenschappelijke gebieden een concurrentievoordeel heeft. Het loopt tot 2027 en financiert baanbrekend onderzoek en innovatie, van klimaatverandering tot digitale technologie en gezondheidszorg. Geassocieerde Landen spelen een cruciale rol.

Wat zijn Geassocieerde Landen?

Een uniek aspect van Horizon Europe is het concept van ‘Geassocieerde Landen‘. Dit zijn niet-EU-landen die deel uitmaken van de Europese Onderzoeksruimte en bijdragen aan de begroting van het programma. Hierdoor krijgen ze de mogelijkheid om deel te nemen onder voorwaarden die vergelijkbaar zijn met die van EU-lidstaten. Hun deelname speelt een cruciale rol in het algemene kader. Wetenschappelijk onderzoek en innovatie zijn namelijk in toenemende mate mondiale inspanningen, die samenwerking vereisen over de conventionele geografische en politieke barrières heen.

Hoe profiteren Geassocieerde Landen van Horizon Europe?

Geassocieerde Landen profiteren van en dragen op verschillende manieren bij aan het Horizon Europe programma:

Onderzoek in samenwerkingsverband

Entiteiten uit Geassocieerde Landen kunnen zich aansluiten bij consortia in samenwerkingsprojecten. Vaak nemen ze het voortouw in specifieke onderzoeksinitiatieven. Zij brengen unieke expertise, gegevens of infrastructurele capaciteiten in, die de capaciteiten van entiteiten uit EU-lidstaten aanvullen.

Toegang tot financiering

Door hun associatie krijgen deze landen rechtstreeks toegang tot financiering uit het Horizon Europe programma. Deze toegang is van vitaal belang, vooral voor landen die niet over de middelen beschikken om uitgebreide onderzoeks- en innovatieprojecten te financieren. De EU berekent hun bijdrage aan de Horizon Europe-begroting op basis van hun bruto binnenlands product (bbp). Dit zorgt voor een evenwichtige input-outputverhouding die de economische capaciteiten van verschillende naties erkent.

Beleidsinput en -afstemming

De EU betrekt Geassocieerde Landen bij de strategische programmering van Horizon Europe. Zij het met bepaalde beperkingen bij de besluitvorming over de prioriteiten van het programma. Deze deelname zorgt voor een zekere mate van afstemming tussen de onderzoeks- en innovatieagenda’s van de EU en de Geassocieerde Landen. Dit bevordert de samenwerking en de gezamenlijke vooruitgang van wetenschap en technologie.

Uitbreiding van netwerken en partnerschappen

Deelname aan Horizon Europe stelt entiteiten uit Geassocieerde Landen in staat hun professionele netwerken uit te breiden, kennis uit te wisselen en nieuwe partnerschappen aan te gaan. Deze contacten kunnen leiden tot samenwerkingsverbanden die verder gaan dan Horizon Europe-projecten. Hierdoor worden het internationale bereik en de impact van onderzoek en innovatie vergroot.

Verbetering van wereldwijde onderzoeksnormen

De associatie moedigt landen aan om zich aan te passen aan de Europese normen voor onderzoeksintegriteit, ethiek en wetenschappelijke uitmuntendheid. De associatie helpt procedures en kwaliteitscriteria op het gebied van onderzoek en innovatie te harmoniseren. Zo bevordert ze een cultuur van uitmuntendheid en vertrouwen in internationale samenwerkingsverbanden.

Drie partners uit drie verschillende landen

Rechtspersonen die een consortium vormen, komen in principe in aanmerking voor deelname aan acties in het kader van Horizon Europe, mits het consortium ten minste bestaat uit:

  • één onafhankelijke juridische entiteit die in een lidstaat is gevestigd
  • twee andere onafhankelijke juridische entiteiten die elk in een andere lidstaat of een ander Geassocieerd Land zijn gevestigd.

De status van Geassocieerd Land wordt niet automatisch toegekend. Niet-EU-landen moeten onderhandelen over associatieovereenkomsten met de Europese Unie. Deze onderhandelingen gaan over de financiële bijdrage, de mate van deelname aan programmacomités en andere specifieke voorwaarden op basis van wederzijdse belangen.

In het verleden behoorden niet alleen landen uit de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA) tot de landen die geassocieerd waren met Horizon 2020 (de voorloper van Horizon Europe). Ook landen uit het Europees nabuurschapsbeleid en andere mondiale partners behoorden hiertoe. Het Verenigd Koninkrijk is pas onlangs weer toegetreden tot Horizon Europe als Geassocieerd Land. Hiervoor moest het eerst zijn politieke meningsverschillen met de EU oplossen. Zwitserland, dat ook graag weer lid wil worden van Horizon Europe, heeft de besprekingen met Brussel, die de weg zouden kunnen vrijmaken voor associatie, nog niet eens formeel hervat.

Geassocieerde Landen zijn cruciaal

In de huidige context van mondiale uitdagingen zoals klimaatverandering, pandemieën en digitale transformatie vereisen onderzoek en innovatie transnationale oplossingen en samenwerkingsverbanden. De opname van Geassocieerde Landen in Horizon Europe is niet alleen van strategisch belang voor de ambitie van de Europese Unie om wereldwijd een voortrekkersrol te blijven spelen op het gebied van onderzoek en innovatie.

Het is ook van cruciaal belang voor het benutten van uiteenlopende middelen, kennis en deskundigheid om gemeenschappelijke uitdagingen aan te pakken. Deze inclusiviteit binnen Horizon Europe symboliseert het streven naar een wereld waarin grenzen minder een belemmering vormen voor het intellectuele en coöperatieve streven naar vooruitgang en ontdekking.

Horizon Europe aanvragen?

Heeft u innovatieplannen of ideeën voor een Horizon Europe voorstel? De experts van PNO helpen u graag bij het ontwikkelen ervan, het vinden van consortiumpartners en het indienen van een optimale aanvraag. Benieuwd wat de Geassocieerde Landen zijn? Wij hebben de actuele lijst voor u. Ook in het Horizon Europe magazine vind u waardevolle informatie. Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:


    * = verplicht veld.

    Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

    Ja, ik accepteer het   Privacy Statement