Horizon Europe – wat kunnen we verwachten?

 

Horizon Europe, de opvolger van het succesvolle Horizon 2020-programma, dat in 2021 van start gaat en loopt tot en met 2027, krijgt langzamerhand vorm. Het voorstel van de Europese Commissie voor Horizon Europe is een onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma met vooralsnog een budget van 80,9 miljard euro. Wat is de stand van zaken en wat kunnen we verwachten?

Horizon Europe – een korte update

Deze zomer bereikten de EU-lidstaten na moeizame en lange onderhandelingen een akkoord over het Europese corona-herstelfonds ter grootte van 750 miljard euro. Een belangrijk negatief gevolg van dit akkoord was dat het voor een deel ten koste gaat van het eerder door de Europese Commissie voorgestelde budget voor Horizon Europe. Had de Commissie in mei nog 94,4 miljard euro gereserveerd, nu blijft er naar verwachting nog maar 80,9 miljard over. Bij het huidige prijsniveau zou de totale overeengekomen Horizon Europe-begroting ongeveer 90,9 miljard euro bedragen, waarvan 85,5 miljard euro afkomstig is uit de nieuwe meerjarenbegroting

Dit tot grote teleurstelling van Europese universiteiten, kennisinstellingen en het innovatieve bedrijfsleven. Eerder nog was er overeenstemming bereikt over het feit dat de wetenschap extra middelen nodig heeft in de strijd tegen COVID-19. Desondanks sneuvelde een fors deel van het Horizon Europe budget in de onderhandelingen over het corona-herstelfonds als onderdeel van de nieuwe meerjarenbegroting (Multi Annual Financial Framework 2021-2027).

Wanneer gaat Horizon Europe van start?

De Europese Raad heeft op 29 september zijn standpunt over het wetgevende pakket van Horizon Europe formeel vastgesteld en dit op 1 oktober aan het  Europees Parlement (EP) voorgelegd. Nu is het Parlement aan de beurt. De onderhandelingen tussen het EP en de Europese Raad zijn momenteel aan de gang.De verwachting is dat het Parlement zijn amendementen op het standpunt van de Raad in de week van 9 november aanneemt. Het Europees Parlement, dat ook een stem heeft in de begroting, kan echter de verlaging tegenhouden en het budget verwerpen. Wanneer dit gebeurt, begint op 17 november een bemiddelingsperiode van drie weken. In dat geval behoort een vertraagde start van het nieuwe Horizon Europe-programme tot de mogelijkheden.

Structuur en budgetten van Horizon Europe

Hoe zat het ook alweer met het nieuwe Horizon Europe? Het Horizon Europe programma voor de periode 2021-2027 krijgt een structuur met drie pijlers:

 • Pijler 1 ‘Excellent Science’ (indicatief budget: 23,297 miljard euro) bestaat uit de volgende onderdelen met bijbehorende deelbudgetten:
  European Research Council (14,861 miljard euro)
  Marie Skłodowska-Curie Actions (6,288 miljard euro)
  o Research infrastructures (2,149 miljard euro)
 • Pijler 2 ‘Global Challenges and European Industrial Competitiveness’ (indicatief budget: 47,179 miljard euro) bestaat uit de volgende onderdelen:
  o cluster ‘Health’ (6,893 miljard euro)
  o cluster ‘Culture, Creativity and Inclusive Society’ (1,254 miljard euro)
  o cluster ‘Digital, Industry and Space’ (13,429 miljard euro)
  o cluster ‘Climate, Energy and Mobility’ (13,429 miljard euro)
  o cluster ‘Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment’ (8,952 miljard euro)
  o Joint Research Centre (1,970 miljard euro)
 • Pijler 3 ‘Innovative Europe’ (indicatief budget: 11,866 miljard euro) bestaat uit de volgende onderdelen:
  o European Innovation Council (8,752 miljard euro): hieronder valt onder meer het populaire EIC Accelerator programma
  o European Innovation Ecosystems (448 miljoen euro)
  o European Institute of Innovation and Technology (2,686 miljard euro)
 • Onderdeel ‘Widening participation and Strengthening the European Research Area’ (indicatief budget: 3,181 miljard euro) bestaat uit de volgende onderdelen:
  o ‘widening participation and spreading excellence’ (2,823 miljard euro)
  o ‘reforming and enhancing the European R&I System’ (358 miljoen euro)

Bron: Europese Commissie

Vijf missies

Behalve drie pijlers kent het nieuwe Horizon Europe ook vijf specifiek geïdentificeerde missies die integraal onderdeel uitmaken van het programma. Deze onderzoeks- en innovatiemissies hebben tot doel oplossingen te bieden voor enkele van de grootste uitdagingen waarvoor de wereld zich gesteld ziet. Elke missie is een mandaat om een dringende uitdaging in de samenleving op te lossen binnen een bepaald tijdsbestek en budget.

De vijf missies met enkele van hun doelstellingen voor 2030 zijn:

 • Aanpassing aan klimaatverandering, met inbegrip van maatschappelijke transformatie: Europa voorbereiden op de aanpak van klimaatverstoringen
 • Kanker: meer dan 3 miljoen levens gered , langer en beter leven, een grondig begrip van kanker krijgen
 • Gezonde oceanen, zeeën, kust- en binnenwateren: het schoonmaken van zee- en zoetwater, herstel van aangetaste ecosystemen en habitats
 • Klimaatneutrale en slimme steden: 100 Europese steden ondersteunen en laten zien dat zij in 2030 een systematische transformatie naar klimaatneutraliteit hebben ondergaan
 • Gezondheid van de bodem en voedsel: minstens 75% van alle bodems in de EU zijn gezond voor voedsel, mensen, natuur en klimaat.

Wat weten we nu al over de inhoud?

Het Horizon Europe Programme is nog niet definitief. Op dit moment circuleren er zogenaamde ontwerp-Werkprogramma’s (‘drafts’) die nog definitief gemaakt moeten worden. De meeste  programa’s zijn al ver uitgewerkt en besteden extra aandacht aan de COVID-19 crisis.

Wat we nu al (onder voorbehoud) op hoofdlijnen weten:

 • cluster ‘Civil security for society’
  Thema’s zijn: bestrijding van misdaad en terrorisme; grensbeheer;  bescherming van de infrastructuur; cyberveilgheid; een rampbestendige samenleving voor Europa; ondersteuning van veiligheidsonderzoek en -innovatie.
 • cluster ‘Digital, Industry and Space’
  Thema’s zijn: klimaatneutrale, circulaire en gedigitaliseerde productie; een gedigitaliseerde, hulpbronnenefficiënte en veerkrachtige industrie; toonaangevende data- en computertechnologieën in de wereld; digitale en opkomende technologieën voor het concurrentievermogen en geschikt voor de Green Deal; strategische autonomie bij de ontwikkeling, de inzet en het gebruik van wereldwijde ruimtevaartinfrastructuren, -diensten, -toepassingen en -gegevens; mensgerichte en ethische ontwikkeling van digitale en industriële technologieën.
 • cluster ‘Climate, Energy and Mobility’
  Thema’s zijn: klimaatwetenschappen en reacties; sectoroverschrijdende oplossingen (waaronder ‘concurrerende en duurzame Europese waardeketen voor batterijen’ en ‘slimme en duurzame gemeenschappen en steden’); duurzame, veilige en concurrerende energievoorziening; efficiënt, duurzaam en inclusief energiegebruik; schone en concurrerende oplossingen voor alle vervoerswijzen; veilig en veerkrachtig vervoer en slimme mobiliteitsdiensten voor passagiers en goederen.
 • cluster ‘Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment’
  Thema’s zijn: biodiversiteit en ecosysteemdiensten; eerlijke, gezonde en milieuvriendelijke voedselsystemen van de primaire productie tot aan de consumptie; circulaire economie en bio-economie; schoon milieu en geen vervuiling; land, oceanen en water voor klimaatactie; veerkrachtige, inclusieve, gezonde en groene plattelands-, kust- en stadsgemeenschappen; veerkrachtig, inclusief, gezond en innovatief bestuur, milieuwaarnemingen en digitale oplossingen ter ondersteuning van de Green Deal.

Systematiek Horizon Europe

De subsidiesystematiek van Horizon Europe blijft in grote lijnen dezelfde als die van Horizon 2020. Zo blijft er subsidie beschikbaar voor de volgende soorten acties:

  • Research and Innovation Action (RIA): financiering van onderzoeksprojecten voor het aanpakken van duidelijk omschreven uitdagingen, die kunnen leiden tot de ontwikkeling van nieuwe kennis of een nieuwe technologie (subsidiepercentage 100%)
  • Innovation Action (IA): financiering is meer gericht op activiteiten die dichter bij de markt staan. Bijvoorbeeld het maken van prototypes; het testen, demonstreren en opschalen van producten of diensten als deze gericht zijn op de productie van nieuwe of verbeterde producten of diensten (subsidiepercentage 70% voor commerciële organisaties)
  • Coordination and Support Action (CSA): financiering heeft betrekking op de coördinatie en het opzetten van netwerken van onderzoek en innovatieprojecten, -programma’s en -beleid (subsidiepercentage 100%).

Andere onderdelen van het nieuwe programma bevatten echter belangrijke wijzigingen ten opzichte van Horizon 2020, zoals nieuwe structuren voor het werkprogramma, het gebruik van vereenvoudigde kostenvormen, nieuwe modaliteiten voor het indienen en evalueren van voorstellen en een nieuw Grant Agreement.

Meer weten?

Wij volgen de ontwikkelingen binnen Horizon Europe op de voet en informeren u meteen zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn. Met een slagingspercentage van twee keer het marktgemiddelde in Horizon 2020, zijn we u straks in het Horizon Europe programma ook weer graag van dienst. Heeft u vragen over Horizon Europe of wilt u meer weten over een specifiek ontwerp-werkprogramma? Neem contact op met onze experts. Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  * = verplicht veld.

  Wanneer u op 'Verzend' klikt gaat u akkoord met ons  Privacy Statement