Europese Commissie lanceert Green Deal call

 

Gisteren is de Europese Green Deal subsidieronde eindelijk van start gegaan. Vorig jaar december al kondigde de Europese Commissie dit nieuwe klimaatprogramma aan. Met een budget van bijna 1 miljard euro om de groene en digitale transitie een impuls te geven, is de Green Deal de laatste en grootste call van het Horizon 2020 programma.

Wat houdt de Green Deal call in?

De wereld staat voor ongekende uitdagingen. Europa speelt hierop in met de Europese Green Deal. Dit is een ambitieus actieplan voor een systemische transformatie naar een klimaatneutraal en circulair continent in 2050. Centraal in de Green Deal staan onderzoek en innovatie. Deze dragen bij aan milieu-, sociale en economische veranderingen die nodig zijn om de klimaatuitdaging aan te pakken en tegelijkertijd de EU te helpen zich te herstellen van de Covid-19-crisis. De Green Deal call, voluit: “Bouwen aan een koolstofarme, klimaatbestendige toekomst: Onderzoek en innovatie ter ondersteuning van de Europese Green Deal” streeft naar tastbare resultaten op korte tot middellange termijn die snel schaalbaar en makkelijk uitrolbaar zijn.

Green Deal call: welke subsidiethema’s?

De Green Deal oproep voor Horizon 2020 omvat acht thematische en twee horizontale gebieden. Er zijn in totaal twintig verschillende onderwerpen waarvoor Europese onderzoekers, uit de academische wereld en het bedrijfsleven, alleen of in een samenwerkingsverband, een subsidieaanvraag kunnen indienen:

Gebieden Onderwerpen
Thematisch
1. Toenemende klimaatambitie: sectoroverschrijdende uitdagingen 1.1. Voorkomen en bestrijden van extreme bosbranden met de integratie en demonstratie van innovatieve middelen
1.2. Naar klimaatneutrale en sociaal innovatieve steden
1.3. Klimaatbestendige innovatiepakketten voor EU-regio’s
2. Schone, betaalbare en veilige energie 2.1. Innovatieve technologieën voor hernieuwbare energie op het land en op zee en de integratie daarvan in het energiesysteem
2.2. Ontwikkeling en demonstratie van een 100 MW-elektrolyser die het verband tussen hernieuwbare energie en industriële toepassingen versterkt.
2.3. Versnelling van het partnerschap voor een groene overgang en toegang tot energie met Afrika
3. Industrie voor een schone en circulaire economie 3.1. Het sluiten van de industriële koolstofcyclus om de klimaatverandering tegen te gaan
3.2. Demonstratie van systemische oplossingen voor de territoriale inzet van de circulaire economie
4. Energie- en hulpbronnenefficiënte gebouwen 4.1. Bouwen en renoveren op een energie- en hulpbronnenefficiënte manier
5. Duurzame en slimme mobiliteit 5.1. Groene luchthavens en havens als multimodale hubs voor duurzame en slimme mobiliteit
6. Van boer tot bord 6.1. Het testen en demonstreren van systeeminnovaties voor duurzame voeding van boer tot bord
7. Biodiversiteit en ecosystemen 7.1. Herstel van de biodiversiteit en de ecosysteemdiensten
8. Nul-vervuiling, gifvrije omgevingen 8.1. Innovatieve, systemische oplossingen zonder vervuiling om de gezondheid, het milieu en de natuurlijke hulpbronnen te beschermen tegen hardnekkige en mobiele chemische stoffen.
8.2. Bevordering van de regelgevingswetenschap om chemische en farmaceutische mengsels aan te pakken: van wetenschap
tot op feiten gebaseerd beleid
Horizontaal
9. Versterking van de kennis 9.1. Capaciteiten en diensten van Europese onderzoeksinfrastructuren om de uitdagingen van de Europese “Green Deal” aan te pakken
9.2. Ontwikkeling van eindgebruikersproducten en -diensten voor alle belanghebbenden en burgers ter ondersteuning van de aanpassing aan en de beperking van de gevolgen van de klimaatverandering
9.3. Een transparante en toegankelijke oceaan: naar een digitale tweeling van de oceaan
10. Burgers mondig maken 10.1. Europese capaciteiten voor overleg met en participatie van de burgers in het kader van de “Green Deal”.
10.2. Gedrags-, sociale en culturele veranderingen voor de Green Deal
10.3. Burgers in staat stellen actie te ondernemen op het gebied van klimaatverandering en milieubescherming door middel van onderwijs, burgerkunde, waarnemingsinitiatieven en burgerparticipatie

Projectomvang en subsidiepercentages

Afhankelijk van het onderwerp waarvoor partijen een subsidieaanvraag indienen, varieert de gewenste projectomvang tussen de 0,5 en 40 miljoen euro. De Green Deal-onderwerpen ondersteunen drie soorten acties:

 • Research and Innovation Action (RIA): financiering van onderzoeksprojecten voor het aanpakken van duidelijk omschreven uitdagingen, die kunnen leiden tot de ontwikkeling van nieuwe kennis of een nieuwe technologie (subsidiepercentage 100%)
 • Innovation Action (IA): financiering is meer gericht op activiteiten die dichter bij de markt staan. Bijvoorbeeld het maken van prototypes; het testen, demonstreren en opschalen van producten of diensten als deze gericht zijn op de productie van nieuwe of verbeterde producten of diensten (subsidiepercentage 70%)
 • Coordination and Support Action (CSA): financiering heeft betrekking op de coördinatie en het opzetten van netwerken van onderzoek en innovatieprojecten, -programma’s en -beleid (subsidiepercentage 100%).

De meeste onderwerpen ondersteunen één soort actie, enkele onderwerpen ondersteunen meerdere soorten acties.

Kwaliteit boven snelheid

Bij Horizon 2020 subsidieaanvragen gaat het niet om snelheid maar om kwaliteit. De beste projecten krijgen subsidie. De Commissie toetst een Green Deal-aanvraag aan de volgende criteria:

 • uitmuntendheid
 • impact
 • kwaliteit en efficiëntie van de implementatie.

Wat kunnen wij voor u doen?

De adviseurs van PNO en EGEN hebben jarenlange ervaring met Horizon 2020-projecten. Zij helpen u bij het vormen van uw projectplan, het tijdig vinden van samenwerkingspartners en het opstellen en indienen van een optimale subsidieaanvraag. Heeft u plannen voor een Green Deal-aanvraag en bent u op zoek naar een ervaren partij die proactief met u meedenkt? Bel 088-838 13 81 of stuur een korte omschrijving van uw project:


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement