Horizon Europe belicht: Cluster 4 Digital, industry and space

 

Rondom het nieuwe Horizon Europe-programma dat in mei 2021 definitief van start gaat, publiceert PNO een serie artikelen, die uitgebreid ingaan op de verschillende onderdelen van het programma. Deze week: Cluster 4 ‘Digital, Industry and Space’.

Wat is het doel van Horizon Europe Cluster 4?

Via Horizon Europe Cluster 4 wil Europa vorm geven aan concurrerende en betrouwbare technologieën voor een Europese industrie met wereldleiderschap op belangrijke gebieden. De acties in dit cluster ondersteunen sleuteltechnologieën die van strategisch belang zijn voor de industriële toekomst van Europa. Het sorteert daarmee voor op de volgende verwachte effecten (‘expected impacts’):

 • wereldwijd leiderschap in schone en klimaatneutrale industriële waardeketens, circulaire economie en klimaatneutrale digitale systemen en infrastructuren (netwerken, datacentra)
 • industrieel leiderschap en meer autonomie in belangrijke strategische waardeketens met aanvoerzekerheid van grondstoffen
 • soevereiniteit in digitale en opkomende technologieën
 • een wereldwijd aantrekkelijke, veilige en dynamische data-agile economie
 • strategische autonomie bij het bedenken, ontwikkelen, inzetten en gebruiken van mondiale ‘space based’ infrastructuren, diensten, toepassingen en gegevens
 • een op de mens gerichte en ethische ontwikkeling van digitale en industriële technologieën.

Het budget dat beschikbaar is binnen deze cluster is 15,35 miljard euro.

Welke structuur heeft Cluster 4?

De Commissie heeft de structuur van het Werkprogramma opgezet aan de hand van bovengenoemde doelen en deze vertaald in een aantal bestemmingen (‘destinations’). Deze bestemmingen zijn de volgende:

 1. klimaatneutrale, circulaire en gedigitaliseerde productie
 2. meer autonomie in belangrijke strategische waardeketens voor een veerkrachtige industrie
 3. wereldwijd toonaangevende data- en computertechnologieën
 4. digitale en opkomende technologieën voor concurrentievermogen en geschikt voor de Green Deal
 5. open strategische autonomie bij de ontwikkeling, het opzetten en gebruiken van wereldwijde ‘space based’ infrastructuren, diensten, toepassingen en gegevens
 6. een op de mens gerichte en ethische ontwikkeling van digitale en industriële technologieën.

Focus op digitaal en industrie

De bestemmingen die we in dit artikel behandelen zijn de thema’s digitaal en industrie. De meest interessante zijn daarbij:

Bestemming 1: klimaatneutrale, circulaire en gedigitaliseerde productie

Er zijn diverse subsidieoproepen (‘calls for proposals’) waarbij de volgende onderwerpen (‘topics’) centraal staan:

 • groene, flexibele en geavanceerde productie zoals productie met nul defecten naar nul afval
 • geavanceerde digitale technologieën voor fabricage
 • een nieuwe manier om te bouwen, waardoor disruptieve verandering in de bouw versneld wordt zoals geautomatiseerde hulpmiddelen voor de valorisatie van bouwafval
 • hubs voor circulariteit zoals het opzetten van demonstratiemodellen van industrieel-stedelijke symbiose voor het gebruik van energie, water en industrieel afval
 • circulariteit van hulpbronnen in de procesindustrie mogelijk maken
 • integratie van hernieuwbare energiebronnen en elektrificatie in de procesindustrie zoals plastic afval als circulaire koolstofgrondstof voor de industrie.

Afhankelijk van het onderwerp ligt de hoogte van de subsidie tussen de 3 miljoen en 18 miljoen euro. De subsidieoproepen gaan open in mei 2021 en de eerste deadlines zijn op 23 september 2021.

Bestemming 2: meer autonomie in belangrijke strategische waardeketens voor een veerkrachtige industrie

Er zijn diverse subsidieoproepen waarbij de volgende onderwerpen centraal staan:

 • nieuwe paradigma’s om veerkrachtige en circulaire waardeketens tot stand te brengen zoals circulaire en emissiearme waardeketens door digitalisering
 • grondstoffen voor strategische autonomie van de EU zoals het identificeren van toekomstige beschikbaarheid van secundaire grondstoffen
 • groene en duurzame materialen
 • materialen ten dienste van de samenleving en het milieu
 • horizontale acties inzake materialen en gegevens zoals geavanceerde modellering en karakterisering van materialen
 • verbetering van de veerkracht en paraatheid van EU-bedrijven.

Afhankelijk van het onderwerp ligt de hoogte van de subsidie tussen de 2 miljoen en 12 miljoen euro. De subsidieoproepen gaan open in mei 2021 en de eerste deadlines zijn op 23 september 2021.

Bestemming 3: wereldwijd toonaangevende data- en computertechnologieën

Er zijn diverse subsidieoproepen waarbij de volgende onderwerpen centraal staan:

 • delen van gegevens in de gemeenschappelijke Europese gegevensruimten zoals technologieën en oplossingen voor gegevensbeheer, naleving, privacybehoud, groene en verantwoorde gegevensverwerking
 • versterking van Europa’s data-analysecapaciteit
 • high-end computing voor exascale prestaties (nieuwste generatie supercomputers) en verder
 • van Cloud naar Edge naar IoT voor Europese data.

Afhankelijk van het onderwerp ligt de hoogte van de subsidie tussen de 2 miljoen en 13 miljoen euro. De subsidieoproepen gaan open in mei 2021 en de eerste deadlines zijn op 8 september 2021.

Bestemming 4: digitale en opkomende technologieën voor concurrentievermogen en geschikt voor de Green Deal

Er zijn diverse subsidieoproepen waarbij de volgende onderwerpen centraal staan:

 • ultra laag vermogen processoren
 • Europees leiderschap op het gebied van innovatie in electronica, fotonica en opkomende ontsluitende technologieën
 • 6G en fundamentele connectiviteitstechnologieën
 • innovatie in AI, data en robotica
 • inzetbare robots van morgen
 • ‘Flagship’ initiatief inzake kwantumtechnologieën: een paradigmaverschuiving
 • Grafeen: Europa in de voorhoede.

Afhankelijk van het onderwerp ligt de hoogte van de subsidie tussen de 1,5 miljoen en 25 miljoen euro. De subsidieoproepen gaan open in mei 2021 en de eerste deadlines zijn op 8 september 2021.

Meer weten?

Wij volgen de ontwikkelingen binnen Horizon Europe op de voet en informeren u meteen zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn.

Met bijna duizend ingediende projecten en een slagingspercentage van ruim twee keer het marktgemiddelde in Horizon 2020, zijn we u in het Horizon Europe programma ook weer graag van dienst. Heeft u vragen over Horizon Europe in het algemeen of Cluster 4 in het bijzonder? Meld u hieronder aan voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte. Of neem direct contact op met de ict– en chemie-experts van PNO of de circulaire experts van EGEN (onderdeel van de PNO Groep). Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement