Horizon Europe belicht: Cluster 3 Civil Security for Society

 

Rondom het nieuwe Horizon Europe-programma dat in mei 2021 definitief van start gaat, publiceert PNO een serie artikelen die uitgebreid ingaan op de verschillende onderdelen van het programma. Deze week: Cluster 3 ‘Civil Security for Society’.

Wat is het doel van Horizon Europe Cluster 3?

Horizon Europe Cluster 3 ondersteunt EU-beleidsprioriteiten met betrekking tot (cyber)veiligheid, rampenrisicovermindering en weerbaarheid. Daarnaast bouwt het voort op de lessen die zijn getrokken uit de COVID-19-crisis wat betreft preventie, beperking van de schade, paraatheid en capaciteitsopbouw voor crises (waaronder gezondheidscrises) en het verbeteren van sectoroverschrijdende aspecten van dergelijke crises.

Cluster 3 heeft een budget van 1,6 miljard euro.

Welke structuur heeft Cluster 3?

De Commissie heeft de structuur van het Werkprogramma opgezet aan de hand van een aantal bestemmingen (‘destinations’). Deze bestemmingen zijn de volgende:

 1. De EU en haar burgers beter beschermen tegen criminaliteit en terrorisme
 2. Doeltreffend beheer van de buitengrenzen van de EU
 3. Veerkrachtige infrastructuur
 4. Grotere cyberveiligheid
 5. Een samenleving voor Europa die bestand is tegen rampen
 6. Versterkt veiligheidsonderzoek en innovatie

Cluster 3 uitgesplitst

De bestemmingen die we in dit artikel behandelen zijn de volgende:

Bestemming 1: De EU en haar burgers beter beschermen tegen criminaliteit en terrorisme

Het doel van deze bestemming is te komen tot betere preventie, beter onderzoek en betere bestrijding van de gevolgen van criminaliteit, ook van nieuwe/opkomende criminele werkwijzen (zoals degene die gebruik maken van digitalisering en andere technologieën). Er zijn diverse subsidieoproepen (‘calls for proposals’) waarbij onder meer de volgende onderwerpen (‘topics’) aan bod komen:

 • Moderne informatieanalyse voor de bestrijding van criminaliteit en terrorisme
 • Wettige interceptie met behulp van nieuwe en opkomende technologieën (5G & verder, quantumcomputing en encryptie)
 • Desinformatie en nepnieuws worden bestreden en het vertrouwen in de digitale wereld wordt vergroot
 • Betere paraatheid bij aanslagen in de openbare ruimte
 • Online identiteitsdiefstal wordt tegengegaan.

Afhankelijk van het onderwerp ligt de hoogte van de subsidie tussen de 3 miljoen en 7 miljoen euro. De subsidieoproepen gaan open in mei 2021 en de eerste deadlines zijn op 8 september 2021.

Bestemming 2: Doeltreffend beheer van de buitengrenzen van de EU

De thema’s die onder deze bestemming vallen, zijn gericht op het verzekeren van sterke Europese land-, lucht- en zeebuitengrenzen. Er zijn diverse subsidieoproepen waarbij onder meer de volgende onderwerpen aan bod komen:

 • Efficiënte grensbewaking en maritieme beveiliging
 • Veiliger en gemakkelijker overschrijden van de buitengrenzen
 • Betere beveiliging van douane en toeleveringsketen.

Afhankelijk van het onderwerp ligt de hoogte van de subsidie tussen de 2,5 miljoen en 7 miljoen euro. De subsidieoproepen gaan open in mei 2021 en de eerste deadlines zijn op 8 september 2021.

Bestemming 3: Veerkrachtige infrastructuur

Infrastructuren moeten bestand zijn tegen verschillende verwachte en onverwachte gebeurtenissen, opkomende risico’s, of zij nu door de natuur of door de mens zijn veroorzaakt, onbedoeld, per ongeluk of met kwade opzet. Er zijn diverse subsidieoproepen waarbij onder meer de volgende onderwerpen aan bod komen:

 • Europese infrastructuren en hun autonomie vrijwaren van systeemrisico’s
 • Gegarandeerde veerkracht van de infrastructuur in het geval van pandemieën

Afhankelijk van het onderwerp ligt de hoogte van de subsidie rond de 5 miljoen of de 10 miljoen euro. De subsidieoproepen gaan open in mei 2021 en de eerste deadlines zijn op 8 september 2021.

Bestemming 4: Grotere cyberveiligheid

Europa moet weerbaarder worden tegen cyberaanvallen en een doeltreffende cyberafschrikking tot stand brengen, en er tegelijkertijd voor zorgen dat de gegevensbescherming en de vrijheid van burgers worden versterkt. Er zijn diverse subsidieoproepen waarbij onder meer de volgende onderwerpen aan bod komen:

 • Dynamische bedrijfscontinuïteits- en herstelmethodologieën op basis van modellen en voorspellingen voor cyberbeveiliging op meerdere niveaus
 • Beveiliging van hardware, software en toeleveringsketens
 • Verbeterde beveiliging van open-source- en open-specificatiehardware voor aangesloten apparaten
 • Artificial Intelligence voor de versterking van cyberbeveiliging

Afhankelijk van het onderwerp ligt de hoogte van de subsidie tussen de 3 miljoen en 6 miljoen euro. De subsidieoproepen gaan open in mei 2021 en de eerste deadlines zijn op 8 september 2021.

Bestemming 5: Een samenleving voor Europa die bestand is tegen rampen

De wereld wordt geconfronteerd met toenemende risico’s, van menselijke en natuurlijke oorsprong, die vragen om een grotere capaciteit op het gebied van risico- en veerkrachtbeheer. De COVID-19-crisis heeft aangetoond dat samenlevingen meer blootgesteld en kwetsbaarder zijn geworden voor pandemische risico’s. Er zijn diverse subsidieoproepen waarbij onder meer de volgende onderwerpen aan bod komen:

 • Verbetering van het inzicht in de blootstelling aan risico’s en de bewustmaking van het publiek in gebieden die worden blootgesteld aan meervoudige gevaren
 • Geïntegreerde beperking van het risico op rampen in verband met extreme klimaatverschijnselen: van vroegtijdige waarschuwingssystemen tot aanpassing op lange termijn en opbouw van veerkracht
 • Verbeterde beoordeling van rampenrisico’s, aanpassingsvermogen en scenario-ontwikkeling op basis van beschikbare historische gegevens en projecties
 • Ontwikkeling van een Europees partnerschap voor de coördinatie van O&I-inspanningen inzake risicobeheersing van klimaatgerelateerde rampen
 • Snel inzetbare mobiele laboratoria ter verbetering van het situationeel bewustzijn voor pandemieën en opkomende infectieziekten.

Afhankelijk van het onderwerp ligt de hoogte van de subsidie tussen de 2 miljoen en 6 miljoen euro. De subsidieoproepen gaan open in mei 2021 en de eerste deadlines zijn op 8 september 2021.

Meer weten?

Wij volgen de ontwikkelingen binnen Horizon Europe op de voet en informeren u meteen zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn. Met bijna duizend ingediende projecten en een slagingspercentage van ruim twee keer het marktgemiddelde in Horizon 2020, zijn we u in het Horizon Europe programma ook weer graag van dienst. Heeft u vragen over Horizon Europe in het algemeen of Cluster 3 in het bijzonder? Meld u hieronder aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte. Of neem direct contact op met de ict-experts van PNO. Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement