Horizon Europe belicht: Cluster 5 Climate, Energy and Mobility (2)

 

Het nieuwe Horizon Europe programma gaat naar verwachting in mei 2021 open, een paar weken later dan wat we u onlangs nog berichtten. Rondom het Horizon Europe-programma publiceert PNO een serie artikelen, die uitgebreid ingaan op de verschillende aspecten van het programma. Deze week deel 2 van Cluster 5 ‘Climate, Energy and Mobility’ met de nadruk op Mobility.

Wat is het doel van Cluster 5 Climate, Energy and Mobility?

Cluster 5 ‘Climate, Energy and Mobility’ heeft met 15,35 miljard euro het een na grootste budget. Vorige week bespraken we al de thema’s Climate & Energy. Deze week behandelen we het thema Mobility. Het doel van Cluster 5 Climate, Energy and Mobility is:

 • versnellen van de tweeledige groene en digitale transitie en bijbehorende transformatie van de economie om in 2050 klimaatneutraliteit in Europa te bereiken. Hiervoor is het noodzakelijk dat de overgang naar broeikasgasneutraliteit van de energie- en de mobiliteitssectoren uiterlijk in 2050 is gerealiseerd
 • van Europa de eerste digitaal geleide circulaire, klimaatneutrale en duurzame economie maken door de transformatie van haar mobiliteits-, energie-, bouw- en productiesystemen.

Hoe ziet de structuur van Cluster 5 eruit?

Om bij te dragen aan bovengenoemde doelstellingen, zet cluster 5 in op het realiseren van een aantal specifieke verwachte effecten (‘expected impacts’). In de structuur van het werkprogramma heeft de Commissie deze verwachte effecten vertaald naar bestemmingen (‘destinations’). Deze bestemmingen zijn de volgende:

 1. Klimaatwetenschappen en antwoorden voor de transformatie naar klimaatneutraliteit
 2. Sectoroverschrijdende oplossingen voor de klimaattransitie
 3. Duurzame, zekere en concurrerende energievoorziening
 4. Efficiënt, duurzaam en inclusief energiegebruik
 5. Schone en concurrerende oplossingen voor alle vervoerswijzen
 6. Veilig en veerkrachtig vervoer en slimme mobiliteitsdiensten voor passagiers en goederen

Focus op mobiliteit

De bestemmingen die we in dit artikel behandelen, richten zich op het onderdeel mobiliteit:

Bestemming 5: Schone en concurrerende oplossingen voor alle vervoerswijzen

De subsidieoproep (‘call for proposals’) richt zich op de volgende thema’s en onderwerpen (’topics’):

 • Wegvervoer met nulemissie (2ZERO).
  Onderwerpen die hierbij onder meer aan bod komen:
  – ‘next generation’ elektrische voertuig-componenten: integratie van geavanceerde vermogenselektronica en bijbehorende controles
  – levenscyclusanalyse en ontwerp voor duurzame circulariteit – holistische benadering voor emissievrije mobiliteitsoplossingen en verwante batterijwaardeketen
 • Luchtvaart.
  Onderwerpen die hierbij onder meer aan bod komen:
  – broeikasgasemissie-reductietechnologieën voor de luchtvaart op weg naar klimaatneutraliteit in 2050
  – digitale transformatie van de volgende generatie vliegtuigen op het gebied van ontwerp, fabricage, integratie en onderhoud
 • Klimaatneutraal schoon, slim en coöperatief vervoer over water mogelijk maken (Zero Emission Waterborne Transport (ZEWT)).
  Onderwerpen die hierbij onder meer aan bod komen:
  – de veilige en efficiënte opslag aan boord en integratie in schepen van grote hoeveelheden ammoniak en waterstofbrandstoffen mogelijk maken
  – vaststellen van scenario’s voor het gebruik van duurzame brandstoffen over water
 • Gevolgen van het vervoer voor het milieu en de menselijke gezondheid.
  Onderwerp:
  – voorkomen van smogepisodes in Europa: luchtkwaliteitseffecten van door motoren uitgestoten vluchtige, semi-vluchtige en secundaire deeltjes
 • Transversale acties.
  Onderwerp:
  – steun voor verspreidingsevenementen op het gebied van vervoersonderzoek.

Afhankelijk van het onderwerp ligt de hoogte van de subsidie tussen de 0,5 miljoen en 15 miljoen euro. De subsidieoproepen gaan open in mei 2021 en de eerste deadlines zijn op 7 september 2021.

Bestemming 6: Veilig en veerkrachtig vervoer en slimme mobiliteitsdiensten voor passagiers en goederen

De subsidieoproep richt zich op de volgende thema’s en onderwerpen:

 • Verbonden, coöperatieve en geautomatiseerde mobiliteit (Connected, Cooperative and Automated Mobility (CCAM)).
  Onderwerpen die hierbij onder meer aan bod komen:
  – krachtigere en betrouwbaardere technologieën voor waarneming en besluitvorming aan boord, gericht op complexe omgevingsomstandigheden (CCAM Partnership)
  – gemeenschappelijke benaderingen voor de veiligheidsvalidering van CCAM-systemen (CCAM- Partnership)
 • Multimodale en duurzame vervoerssystemen voor passagiers en goederen.
  Onderwerpen die hierbij onder meer aan bod komen:
  – nieuwe leveringsmethoden en bedrijfs-/exploitatiemodellen om de laatste kilometers groener te maken en het wegvervoer te optimaliseren
  – klimaatbestendige en ecologisch duurzame vervoersinfrastructuur, met de nadruk op binnenwateren
 • Veiligheid en veerkracht – per vervoerswijze en in alle vervoerswijzen.
  Onderwerpen die hierbij onder meer aan bod komen:
  – testen van veilige lichtgewichtvoertuigen en verbeterde veilige mens-technologie-interactie in het toekomstige verkeerssysteem
  – infectiebeheersing op grote passagiersschepen.

Afhankelijk van het onderwerp ligt de hoogte van de subsidie tussen de 1 miljoen en 23 miljoen euro. De subsidieoproepen gaan open in mei 2021 en de eerste deadlines zijn op 19 oktober 2021.

Meer weten?

Wij volgen de ontwikkelingen binnen Horizon Europe op de voet en informeren u meteen zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn. Volgende week in deze artikelserie: Cluster 6 (Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture & Environment).

Met bijna duizend ingediende projecten en een slagingspercentage van ruim twee keer het marktgemiddelde in Horizon 2020, zijn we u in het Horizon Europe programma ook weer graag van dienst. Heeft u vragen over Horizon Europe in het algemeen of Cluster 5 in het bijzonder? Meld u hieronder aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte. Of neem direct contact op met de chemie-experts van PNO of de transport-experts van EGEN. Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement