Food & Agro

Nederland is sterk in agro en food. We hebben mooie bedrijven ‘voortgebracht’ en bijvoorbeeld de glastuinbouw is een van de meest innovatieve sectoren ter wereld. Die positie hebben we niet ‘overnight’ verkregen. Daaraan ligt een cultuur ten grondslag van hard werken en de drang om te verbeteren. Dat komt goed uit want er moet nog veel worden bereikt. Denk aan de ontwikkeling van gezonde voeding, duurzame productiemethoden en oplossingen voor voedselschaarste in andere delen van de wereld.

PNO in de Food & Agrosector

PNO Consultants staat midden in de Food & Agrosector. Zo zijn wij betrokken bij state-of-the-art ontwikkelingen op het gebied van het voorkomen van voedselgerelateerde ziekten, het terugbrengen van afvalstromen en het vergroten van duurzaamheid door fermentatie of hitte-overdrachtsprocessen. Maar ook de krokante ovenkroket – inmiddels allang ingeburgerd – is een traject geweest waarvoor wij destijds subsidie hebben mogen aanvragen. Waarmee we maar willen zeggen: bij PNO Consultants bent u aan het juiste adres voor advies op het gebied van innovatie en de financiering daarvan.

Belangrijk voor deze sector in 2020 zijn innovaties op het gebied van:

Kringlooplandbouw, met innovaties gericht op onder meer:

 • Vermindering van de stikstofdepositie
 • Ontwikkeling van robuuste (agro-ecologische) teeltsystemen
 • Optimaal hergebruik van zij- en reststromen
 • Nieuwe plantaardige eiwitbronnen (voor voedsel en diervoeders
 • Herstel en benutting van biodiversiteit in de kringlooplandbouw

Klimaatneutrale landbouw en voedselproductie, met innovaties gericht op onder meer:

 • Reductie van methaan-uitstoot, oxidatie en lachgas-uitstoot
 • Vastlegging van koolstof in landbouwbodems
 • Lokale energieproductie in kleinschalige verwerkingsprocessen
 • Productie en gebruik van biomassa voor materialen en energie
 • Nieuwe technologie voor duurzamere dierlijke producten (veehouderij)

Klimaatbestendig landelijk en stedelijk gebied, met innovaties gericht op onder meer:

 • Preventie van wateroverlast en watertekorten in het landelijk gebied
 • Ontwikkeling van klimaatbestendige landbouw-productiesystemen
 • Verbeteren van de waterkwaliteit

Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel, met innovaties gericht op onder meer:

 • Produceren en consumeren van gezond en duurzaam voedsel
 • Ontwikkelen van veilige, duurzame productiesystemen zonder risico’s voor de omgeving
 • Ontwikkelen van een substantieel duurzamer en veiliger voedselketen

Duurzame Noordzee, oceanen en binnenwateren, met innovaties gericht op onder meer:

 • Verduurzamen van de kust- en zeevisserij op de Noordzee (o.a. via het programma ‘Duurzame Visserij en Aquacultuur’ (gericht primaire visserij en mossel- en oestervisserij/-kweek).

Meer weten?

Wilt u meer weten over de innovatiethema’s voor de chemiesector?
Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht.