WBSO-controles vereisen goede voorbereiding

De WBSO-realisatiemeldingen zijn gedaan. De volgende stap in het proces is nu dat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) de WBSO-controles aankondigt. We zien in de praktijk dat controles vooral fysieke bedrijfsbezoeken zijn door een adviseur of een inspecteur. En dat maakt nogal uit. Een goede voorbereiding is daarom essentieel.

 

WBSO-controles: vooral fysieke bedrijfsbezoeken

Wanneer RVO een WBSO-controle aankondigt, neemt een adviseur of inspecteur hiervoor rechtstreeks contact met u op. De controles zijn dit jaar hoofzakelijk fysieke bedrijfsbezoeken. Nadat u een datum heeft afgesproken voor een bedrijfsbezoek, ontvangt u een bevestiging van deze afspraak in het RVO-portaal. Ter voorbereiding op het bedrijfsbezoek vraagt de adviseur of inspecteur of u een deel van uw WBSO-administratie digitaal aanlevert. Het gaat hierbij om zowel de urenadministratie als de kosten- en uitgavenadministratie, indien van toepassing uiteraard. Behalve bedrijfsbezoeken vinden er ook deskcontroles en ‘gemengde controles’ (combinatie van een bedrijfsbezoek met een deskcontrole) plaats.

Neem altijd contact op met PNO

Voordat u uw administratie opstuurt, is ons advies dat u eerst contact opneemt met uw PNO-consultant. Het opsturen van uw urenadministratie maakt namelijk al onderdeel uit van de totale WBSO-controle en dit onderdeel komt dus feitelijk neer op een deskcontrole. Tijdens het bedrijfsbezoek zelf door de RVO-inspecteur of -adviseur kunt u uiteraard een toelichting geven op deze administratie en het proces ervan, maar de focus ligt dan veelal op de inhoud van de projecten en de onderbouwing hiervan in de projectadministratie.

Extra aandacht: RVO-adviseur of -inspecteur?

We stipten het kort al even aan. Voor een WBSO-controle neemt een RVO-adviseur of -inspecteur contact met u op. ‘Maakt dat uit dan?’ denkt u misschien? Jawel, dat maakt zeker uit. Een RVO-adviseur en -inspecteur voeren beiden een controle uit, maar een inspecteur is een ‘echte’ handhaver – meestal zonder technische achtergrond – die voornamelijk naar het proces en de administratieve bescheiden kijkt. Hij of zij controleert doorgaans diepgaander en gedetailleerder dan een adviseur, die wel een technische achtergrond heeft. Een inspecteur oordeelt in de praktijk harder over uw WBSO-project- en urenadministratie en eventueel kosten- en uitgavenadministratie dan een adviseur. Zoals het zich nu laat aanzien, voeren inspecteurs controles uit over het kalenderjaar 2022 en de technische adviseurs doen dat over het afgelopen kalenderjaar 2023.

WBSO-controle tot succes maken met pre-audit

Om er zeker van te zijn dat u een aangekondigde WBSO-controle glansrijk doorstaat, is er de pre-audit. Zeker wanneer een RVO-inspecteur een controle aankondigt, helpt dat u bij een gedegen voorbereiding. Bij een pre-audit toetsen de WBSO-experts van PNO uw WBSO-administratie aan minimaal alle punten waaraan RVO ook toetst. Dit kunnen we overigens ook doen voordat RVO überhaupt een WBSO-controle aankondigt. Zo speelt u tijdig en nog beter in op de eisen die RVO stelt aan een goede WBSO-administratie. Iets wat u in de toekomst – zeker wanneer u een grootbedrijf bent met veel R&D-medewerkers – mogelijk meer WBSO-voordeel oplevert. Meer over de WBSO-pre-audit ziet u in deze video:

Meer weten of hulp nodig?

Wanneer RVO u benadert voor een WBSO-controle, is het advies dus: neem altijd direct contact op met uw PNO-consultant. Met een gezamenlijke voorbereiding zorgen we ervoor dat u de controle goed voorbereid ingaat. Bijvoorbeeld door het uitvoeren van een pre-audit. Uiteraard geldt dit ook voor bedrijven die nog geen klant zijn van PNO. Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:


    * = verplicht veld.

    Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

    Ja, ik accepteer het   Privacy Statement