Topsectoren Landbouw, Water en Voedsel zoeken nieuwe PPS-onderzoeksvoorstellen

Ook in 2024 is het weer mogelijk om voorstellen in te dienen voor onderzoeksprojecten op het gebied van landbouw, water en voedsel. Het gaat om een aanvraagronde van de PPS-subsidie, bestemd voor samenwerkingsprojecten die aansluiten op de gezamenlijke ‘innovatieagenda’ van de drie betrokken topsectoren.

Doelgroep: voor wie is dit interessant?

Deze subsidieronde is ook wel bekend als de jaarlijkse PPS-oproep of LWV-call, en is interessant voor partijen die werken aan innovaties op het gebied van landbouw, water en voedsel. Onderzoeksvoorstellen kunnen worden ingestuurd door (in Nederland gevestigde) bedrijven, ngo’s en brancheorganisaties. De beste onderzoeksvoorstellen maken kans op forse subsidies: doorgaans zo’n 40 tot 50% van de eigen ‘private’ bijdrage aan de projectkosten (soms ook meer).

De belangrijkste voorwaarden in het kort:

 • Het moet gaan om toegepast onderzoek (‘precompetitief industrieel onderzoek’) met de focus op nieuwe kennisontwikkeling en nieuwe innovaties (en dus niet op uitrol/opschaling)
 • Het onderzoek moet starten in 2025 en moet worden uitgevoerd door een ‘publiek-privaat samenwerkingsverband’ (PPS).
 • Het PPS-consortium moet minimaal bestaan uit één onderzoeksorganisatie/ onderwijsinstelling plus twee andere partijen (zoals een bedrijf, brancheorganisatie, ngo of publieke organisatie). In uitzonderlijke gevallen zijn soms ook buitenlandse partners toegestaan.

Thema’s: welke voorstellen zijn welkom?

De PPS-subsidieronde staat open voor onderzoeksvoorstellen die passen binnen de gloednieuwe ‘Kennis- en Innovatieagenda Landbouw, Water en Voedsel 2024-2027’. Het gaat daarbij om onderzoek naar onderwerpen rondom de volgende thematische missies:

Veerkrachtige natuur (missie 1)

Dit thema omvat de volgende onderwerpen:

 • versterken natuur en biodiversiteit
 • versterken en waarderen ecosysteemdiensten
 • effectieve en duurzame inzet van Nature Based Solutions
 • transitie naar natuurinclusieve samenleving
 • technologie- en datagedreven natuurbeleid en beheer.

Duurzame land- en tuinbouw (missie 2)

Dit thema betreft:

 • land- en tuinbouw binnen de grenzen van de natuurlijke leefomgeving
 • verdienvermogen, perspectief & waardecreatie
 • weerbare plantaardige productie op een vitale bodem/substraat
 • veerkrachtige dierhouderijsystemen
 • circulariteit, productie & gebruik duurzame grondstoffen
 • energietransitie in de land- en tuinbouw.

Vitaal landelijk gebied in een klimaatbestendig Nederland (missie 3)

Dit thema heeft betrekking op onderzoek dat aansluit op de volgende onderwerpen:

 • toekomstbestendig ruimtelijke inrichting landelijk gebied
 • toekomstbestendige inrichting bebouwd gebied
 • toekomstbestendig zoetwatersysteem.

Duurzaam en gewaardeerd voedsel (missie 4)

Dit thema omvat:

 • een ecologisch en economisch houdbaar landbouw- en voedselsysteem
 • duurzame verwerking en voedselveiligheid (vers en verwerkt)
 • alternatieve eiwitten
 • duurzaam en gezond voedselaanbod
 • voedselzekerheid
 • meervoudige verwaarding van agrifood naar food en non-food.

Duurzaam en veilig gebruik van de Noordzee en andere grotere wateren (missie 5)

Dit thema betreft de volgende onderwerpen :

 • duurzame Noordzee en oceanen
 • duurzame rivieren, meren en intergetijdengebieden
 • natuur-inclusieve landbouw, visserij en waterbeheer in Caribisch Nederland
 • duurzame blauwe economie
 • aquatische voedselproductie.

Veilige en weerbare delta (missie 6)

Dit thema omvat de volgende onderwerpen:

 • duurzame maatregelen voor veilige, weerbare, bevaarbare delta’s
 • verminderen gebruik primaire (bouw)grondstoffen
 • veilige, circulaire en klimaatneutrale scheepvaart.

Een uitgebreidere beschrijving van de zes bovenstaande missie-thema’s en bijbehorende onderwerpen/prioriteiten is te vinden in de officiële ‘Kennis- en Innovatieagenda Landbouw, Water en Voedsel 2024-2027

Geïnteresseerd in deze subsidieronde?

Het insturen van onderzoeksprojecten is mogelijk vanaf medio juni 2024. De sluitingsdatum is op 2 september 2024. Belangstelling? Leg uw onderzoeksideeën nu al voor aan de experts van PNO. Zij vertellen graag meer over de verdere criteria, en kunnen helpen bij het vormen van een sterk consortium en bij het schrijven van een optimaal onderzoeksvoorstel. Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement