Nederland kreeg 173 miljoen aan EU-subsidies in 2020

 

In juni publiceerde de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) zijn EU-rapportage 2020. De conclusie: Nederlandse bedrijven, onderzoekers en beleidsmakers met internationale ambities op het terrein van innovatie, duurzaamheid, circulaire economie en transport kregen 173 miljoen euro aan EU-subsidies vanuit CEF Transport, Horizon 2020, INTERREG en LIFE. Een overzicht.

CEF Transport: 76 miljoen voor twaalf projecten

De Connecting Europe Facility (CEF) is een belangrijk financieringsinstrument voor projecten die zich richten op de ontwikkeling en aanleg van nieuwe en gemoderniseerde infrastructuren in de sectoren transport, telecom en energie. CEF Transport richt zich specifiek op het:

 • overschakelen op innovatieve energie-efficiënte transporttechnologieën met een lage koolstofuitstoot
 • verduurzamen en efficiënter maken van transportsystemen
 • oplossen van ontbrekende schakels in het netwerk
 • wegnemen van bestaande infrastructurele knelpunten
 • beter op elkaar laten aansluiten van de spoorwegnetten en transportdiensten van de lidstaten
 • verbeteren van grensoverschrijdende infrastructuur.

In 2020 hebben twaalf projecten, waarvan elf met een Nederlandse leadpartner, samen 76 miljoen euro gekregen. Over de periode 2014-2020 ontvingen 97 projecten met Nederlandse betrokkenheid ongeveer 640 miljoen euro aan CEF Transport subsidie. In september gaat er naar verwachting een nieuwe subsidieronde open.

Horizon 2020: 59 miljoen voor honderd projecten

Horizon 2020 Climate action financiert organisaties die ‘eco-innovaties’ mogelijk maken door interdisciplinaire, grootschalige projecten.
De subsidie richt zich op:

 • het bijdragen aan het Klimaatakkoord van Parijs door onder meer het terugdringen van de CO2-uitstoot
 • circulaire economie
 • het recyclen van grondstoffen en afval
 • waterinnovatie
 • het verduurzamen van de aanvoer en het gebruik van grondstoffen en de economie als geheel.

In 2020 hebben honderd nieuwe projecten met Nederlandse deelname 59 miljoen euro aan subsidie ontvangen rond de thema’s klimaat, milieu en transport. Over de hele programmaperiode (2014-2020) haalt Nederland substantieel meer subsidies binnen dan het uitgeeft met de volgende resultaten:

 • klimaat, milieu, circulaire economie: 197 miljoen euro voor 252 projecten met Nederlandse deelname
 • transport: 308 miljoen euro voor 441 projecten met Nederlandse deelname.

De langverwachte opvolger van het Horizon 2020 programma is het Horizon Europe programma dat op 22 juni jongstleden van start is gegaan. Horizon Europe steunt overigens ook R&D-projecten en innovaties op andere gebieden dan transport en klimaat. Het programma loopt tot en met 2027.

INTERREG: 8 miljoen voor zes projecten

INTERREG is een subsidieregeling voor grensoverschrijdende innovatieve en duurzame projecten die Europa versterken. Hierbij kunt u denken aan (eco)innovatie, milieu, transport & mobiliteit, duurzame energie en efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen en materialen. Nederland doet mee aan drie INTERREG-programma’s: Europe, North Sea Region en North West Europe.

In 2020 hebben zes nieuwe projecten met Nederlandse deelname 8 miljoen euro aan subsidie ontvangen. De nieuwe INTERREG programma’s voor de periode 2021-2027 zijn in voorbereiding. Naar verwachting gaan ze in de loop van 2021 open.

LIFE: 30 miljoen voor zeventien projecten

Het LIFE-programma staat in principe open voor bedrijven, kennisinstellingen, overheidsorganisaties en NGO’s die in de EU werken aan innovaties op het gebied van milieu en klimaat. De nieuwe LIFE-subsidie voor de periode 2021 -2027 bestaat uit vier deelprogramma’s:

 • natuur en biodiversiteit
 • circulaire economie en kwaliteit van leven
 • klimaatmitigatie en-adaptatie
 • schone energietransitie

In 2020 ontvingen zeventien nieuwe projecten met Nederlandse deelname gezamenlijk 30 miljoen euro aan LIFE-subsidie. De eerste deadlines voor het nieuwe LIFE-programma zijn in september 2021.

Internationale ambities?

Heeft u internationale ambities op het gebied van innovatie, duurzaamheid, circulaire economie en transport? De experts van PNO en EGEN (onderdeel van de PNO Group) hebben voor de genoemde subsidieprogramma’s over de periode 2014-2020 met succes vele aanvragen ingediend voor Nederlandse én buitenlandse partijen. Zij helpen u ook graag de komende programmaperiode bij het realiseren van uw internationale ambities. Heeft u nieuwe plannen en/of projecten? Neem contact op. Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement