Subsidie praktijkleren in derde leerweg start in 2022

In januari 2022 start een nieuwe subsidieregeling voor leerbedrijven die een praktijk- of werkleerplaats aanbieden aan een student via een mbo-opleiding in de derde leerweg. De subsidie is een aanvulling op de bestaande Subsidieregeling Praktijkleren, maar… er zijn enkele belangrijke verschillen. Onze experts praten u bij.

Wie kunnen deze subsidie aanvragen?

De nieuwe subsidie is bedoeld voor erkende leerbedrijven, die een leer-/werkplek aanbieden aan een student die een mbo-opleiding volgt in de derde leerweg. De subsidie is bedoeld als een bijdrage aan de begeleidingskosten, en komt neer op een bedrag van maximaal 2.700 euro per praktijkleerplaats (bij een duur van veertig weken).

Bij het aanvragen van deze subsidie gelden enkele belangrijke spelregels:

  • De student is werkzoekend óf dreigt zijn huidige baan te verliezen.
  • De opleiding is opgenomen in het Crebo-register.
  • De start van de opleiding moet liggen tussen 1 januari 2021 en 31 december 2022.
  • Er wordt een ‘praktijkovereenkomst’ opgesteld met alle afspraken tussen het leerbedrijf, de student en de mbo-instelling.

Ook van belang: alleen erkende leerbedrijven kunnen de subsidie aanvragen. Deze erkenning wordt verleend per opleiding: zie de SBB-website (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) .

Wat is praktijkleren ‘in de derde leerweg’?

Bij praktijkleren in de derde leerweg gaat het – kort gezegd – om werkzoekenden en werkenden die een mbo-opleiding volgen (of een deel daarvan). Die opleiding bestaat uit een korte bijscholing of omscholing, en is gericht op het behalen van een praktijkverklaring of certificaat. De derde leerweg verschilt van de twee andere leerwegen in het mkb: de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) en de beroepsopleidende leerweg (bol). Zo wordt de derde leerweg niet bekostigd door OCW, en gelden er soepelere regels voor onderwijstijden, studieduur en deelopleidingen. Anderzijds kan er voor bbl-trajecten een beroep worden gedaan op de ‘klassieke’ Subsidieregeling Praktijkleren. Met deze nieuwe subsidieregeling wordt dat vacuüm opgevuld.

Aanvraagrondes

De Subsidieregeling Praktijkleren in de derde leerweg kan alleen worden aangevraagd binnen officiële aanvraagrondes. Er komen in totaal vijf van die rondes:

  • van 3 tot en met 31 januari 2022 (17:00 uur)
  • van 1 tot en met 30 juni 2022 (17:00 uur)
  • van 1 tot en met 31 december 2022 (17:00 uur)
  • van 1 tot en met 30 juni 2023 (17:00 uur)
  • van 1 tot en met 31 december 2023 (17:00 uur).

De uitbetaling van de subsidie gebeurt binnen een jaar na afloop van de praktijkplaats.

Meer weten?

Wilt u meer weten over het aanvragen van de bovenstaande subsidie? U kunt daarvoor het beste rechtstreeks contact opnemen met de Praktijkleren-helpdesk (bel: 0900-0401369).