Subsidieregeling praktijkleren voor leerbedrijven voortgezet!

Goed nieuws voor leerbedrijven die praktijkleerplekken aanbieden: de subsidieregeling Praktijkleren die eigenlijk zou aflopen, wordt verlengd! Tot en met 2027 zijn weer forse budgetten uitgetrokken. Maar: wie kunnen deze subsidie eigenlijk aanvragen, en voor welke leerlingen precies? En hoe pakt u het aan? Onze experts praten u bij.

Wie kunnen deze subsidie aanvragen (en hoeveel)?

De subsidieregeling Praktijkleren is bedoeld voor werkgevers die een praktijk- of werkleerplaats aanbieden. Het gaat daarbij kort gezegd om ‘leer/werkplekken’ waarbij leerlingen werkervaring komen opdoen bij een bedrijf of instelling. De subsidie is bedoeld als een bijdrage aan de begeleidingskosten, en komt neer op een bedrag van maximaal 2.700 euro per praktijkleerplaats (bij een duur van 40 weken per schooljaar).

De subsidieregeling zou eigenlijk na 2022 aflopen, maar is nu met 1 jaar verlengd. Op dit moment vindt een evaluatie plaats. Als die goed verloopt, komt er een vervolg voor het tijdvak 2024-2027. Er is wel alvast budget door het Ministerie gereserveerd voor de subsidieregeling over deze jaren. De kans dat de subsidieregeling wordt voortgezet tot en met 2027 is dus vrij groot. Het kan wel zo zijn dat er wordt gekozen voor een aangepaste variant. Dit wordt in 2023 bekend gemaakt.

Voor welke opleidingsvarianten kunt u subsidie aanvragen?

De aangekondigde verlenging betekent dat er ook in het schooljaar 2022-2023 weer subsidie mogelijk is voor praktijkleerplaatsen voor:

Per categorie gelden er nadere voorwaarden (bijvoorbeeld ten aanzien van het studiejaar van de kandidaat en het bijhouden van de administratieve verplichtingen, zie de hyperlinks). Hieronder geven we een korte beschrijving van de aanvraagprocedure, die bestaat uit twee stappen.

Stap 1: het selecteren van een geschikte kandidaat

Om deze subsidie te kunnen aanvragen, moet de werkgever eerst een geschikte kandidaat vinden die werkervaring wil komen opdoen bij zijn bedrijf of organisatie. Op dit moment gaat het om leerwerktrajecten in het schooljaar 2022-2023. Als werkgever kunt u zelf iemand aandragen, maar u kunt ook contact opnemen met een school of opleidingsinstelling. De meeste scholen (inclusief ROC’s, hbo-instellingen en universiteiten) hebben een eigen opleidingscoördinator die hierbij kan helpen. Ook de website www.stagemarkt.nl biedt een goede introductie.

Is er een geschikte kandidaat gevonden? Dan zal de school een praktijkovereenkomst of onderwijsovereenkomst opstellen met de betrokken leerling(en) en de werkgever. Die overeenkomst bevat de afspraken over de duur van de praktijkleerplaats, werktijden, begeleiding enzovoorts. Hierna kan het ‘leren in de praktijk’ beginnen!

Stap 2: het aanvragen van de subsidie

Na afloop van het leerwerktraject kan de (uitbetaling van de) subsidie worden aangevraagd. Voor leerwerktrajecten in het schooljaar 2022-2023 is dat mogelijk van 2 juni 2023 tot en met 15 september 2023 (17:00 uur). Uiteraard wordt gecontroleerd of de gemaakte afspraken zijn nagekomen en of de urenadministratie klopt.

Meer weten?

Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van de subsidie Praktijkleren? PNO is al betrokken bij duizenden leerwerktrajecten. Dit doen we via een zelf-ontwikkelde portal, die altijd is bijgewerkt met de laatste wetswijzigingen. De portal biedt werkgevers onder meer de mogelijkheid om medewerkers direct te ‘importeren’ vanuit hun eigen personeelsinformatiesysteem. Voor meer informatie: zie www.praktijkleren.online of neem contact op met de Praktijkleren-helpdesk (tel: 0900-0401369).