Subsidiescan verduurzaming huurwoningen biedt zekerheid

Bent u een zakelijke vastgoedpartij en investeert u in de verduurzaming van uw huurwoningen? Maak gebruik van PNO’s innovatieve ‘Subsidiescan Verduurzaming Huurwoningen’ en wees er zeker van dat u geen subsidies mist. We bieden u een maatwerkrapport met concrete handvatten. Benieuwd?

Verduurzaming gebouwde omgeving is essentieel

De Nederlandse overheid streeft naar een aanzienlijke vermindering van CO2-uitstoot: 49% minder in 2030 en maar liefst 95% in 2050. Om dit doel te bereiken, is verduurzaming van de gebouwde omgeving van groot belang. Daarom biedt de overheid een aantal subsidiemogelijkheden die vastgoedeigenaren aanmoedigen om te investeren in duurzaamheidsmaatregelen.

Subsidiescan verduurzaming huurwoningen biedt maatwerk

Bent u een vastgoedeigenaar – gebouweigenaar, vastgoedbelegger of rental agency – en investeert u in de verduurzaming van uw huurwoningen? Het subsidielandschap is ingewikkeld en verandert voortdurend. PNO heeft daarom een ‘Subsidiescan verduurzaming huurwoningen’ ontwikkeld die u door deze complexe materie navigeert. Aan de hand van een uitgebreid interview brengen we uw situatie en verduurzamingsambities in kaart. Denk hierbij onder meer aan de volgende vragen:

  • Bent u zakelijk eigenaar van een aantal huurwoningen en wilt u direct inzicht in welke subsidies er zijn voor het verduurzamen hiervan?
  • Bent u van plan om in de nabije toekomst energiezuinige maatregelen te treffen voor deze huurwoningen?
  • Heeft u al energiebesparende of duurzame systemen geïnstalleerd?
  • Bent u bereid om te investeren in duurzame energieopwekking voor deze huurwoningen?

De scan geeft u inzicht in de (combinatie van) subsidies waarop u aanspraak maakt. U ontvangt een maatwerkrapport over de meest interessante verduurzamingssubsidies met bijbehorende eisen. Zo weet u precies welke subsidiemogelijkheden het beste bij uw situatie passen.

Interesse?

Bent u een vastgoedeigenaar die investeert in de verduurzaming van zijn huurwoningen? En wilt u er zeker van zijn dat u geen subsidies mist? Maak gebruik van de Subsidiescan verduurzaming huurwoningen van PNO. Meer weten? Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:


    * = verplicht veld.

    Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

    Ja, ik accepteer het   Privacy Statement