Energielabel C verplicht voor kantoren per 1 januari 2023

Kantoren zijn verplicht om per 1 januari 2023 minimaal energielabel C te hebben. Bent u een kantooreigenaar en bezit u dan niet het vereiste label? In dat geval mag u uw kantoor niet meer als kantoor gebruiken. In dit artikel vertellen we u welke stappen u moet nemen.

Waarom een energielabel C voor kantoren?

De gebouwde omgeving neemt een aanzienlijk deel van de jaarlijkse CO2-uitstoot in Nederland voor haar rekening (13% in 2020 volgens het CBS). Dit is vanwege het stoken van aardgas voor ruimteverwarming. Voor het fors terugdringen van deze uitstoot is het essentieel dat kantoren verduurzamen tot energielabel C (of nog hoger). De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) schatte op 1 juli jongstleden dat 48% van de kantoren een label C of beter heeft, 11% een label D of slechter en maar liefst 41% (!) nog helemaal geen energielabel heeft. Conclusie: ruim de helft van de kantoren (52%) voldoet nog niet aan de label C-verplichting die op 1 januari 2023 ingaat.

Wat houdt energielabel C in?

Het energielabel C is een verplichting vanuit de overheid die is opgenomen in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) ofwel Bouwbesluit 2012. De energielabel C-verplichting stelt dat kantoorgebouwen per 1 januari 2023 een geldig label met een maximumwaarde voor primair fossiel energiegebruik van 225 kWh/m² per jaar moeten hebben. Dit staat gelijk aan een label C bij een gebouw dat uitsluitend een kantoorfunctie heeft.

Voor het vaststellen van energielabel C zijn de volgende termen van belang:

 • Kantoorgebouw: gebouw of gedeelte daarvan met een of meer kantoorfuncties (en nevenfuncties daarvan). NB Een gebouw kan bestaan uit meerdere kantoorgebouwen.
 • Gebouw: bouwwerk dat een voor mensen toegankelijke overdekte geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt.
 • Nevenfunctie: gebruiksfunctie die ten dienste staat van een andere gebruiksfunctie.

Wie kunnen aanvragen?

Alleen kantooreigenaren kunnen energielabel C aanvragen. Er geldt geen label C-verplichting wanneer u geen eigenaar bent van een kantoorgebouw.

Wanneer moet u aanvragen?

U moet een energielabel C aanvragen wanneer sprake is van de volgende situatie:

 • U bent eigenaar van een kantoorgebouw.
 • Het kantoorgebouw (of een gedeelte daarvan) is geen Rijks-, provinciaal of gemeentelijk monument.
 • Het kantoorgebouw wordt niet binnen twee jaar gesloopt, getransformeerd of onteigend.
 • De gebruiksoppervlakte aan kantoorfuncties beslaat ministens 50% van de totale gebruiksoppervlakte van het gebouw of de gebouwen waarvan het kantoorgebouw deel uitmaakt.
 • De totale gebruiksoppervlakte beslaat minstens 100 m2 (alle kantoor- en nevenfuncties samen).

Welke stappen moet u nemen?

Wanneer u een energielabel C moet aanvragen, neemt u de volgende stappen:

 • Vraag maatwerkadvies aan bij een onafhankelijke energieadviseur.
 • Bekijk welke subsidies en fiscale maatregelen er zijn voor het investeren in de verduurzaming van uw kantoorgebouw(en), bijvoorbeeld in onze ‘Download Verduurzamingssubsidies voor zakelijke gebouweigenaren’.
 • Voer de adviesmaatregelen uit om op tijd minimaal energielabel C te halen.
 • Laat tot slot een energieadviseur een (nieuw) energielabel opstellen en registreren voor 1 januari 2023. Een energielabel is tien jaar geldig.

Energielabel C nodig? Kom nu in actie!

Bent u nog niet in het bezit van energielabel C, maar bent u daar per 1 januari 2023 wel toe verplicht? Kom dan nu in actie en neem contact op met de energie-experts van PNO Consultants. Zij helpen u met het succesvol aanvragen van subsidies voor het verduurzamen van uw kantoorgebouw(en). Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement