Start tijdig met uw SDE++ aanvraag 2024

Over zo’n twee maanden start de jaarlijkse aanvraagronde van de SDE++ subsidie voor het opwekken van duurzame energie. De officiële publicatie van de regeling voor 2024 laat nog even op zich wachten, maar in een recente kamerbrief geeft demissionair klimaatminister Rob Jetten alvast een interessante update over de beoogde wijzigingen. 

SDE++ regeling: de basis

SDE++ is de korte naam voor de ‘Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie’. Het gaat om een belangrijke subsidie-instrument voor het stimuleren van hernieuwbare energieopwekking en andere CO2-reducerende technieken. De SDE++ werkt met jaarlijkse subsidierondes. Bij elke ronde worden de details van de regeling opnieuw bekeken en bijgesteld. Bijvoorbeeld de ‘investeringscategorieën‘ die voor deze subsidie in aanmerking kunnen komen, maar ook het budget, het aanvraagtijdvak, en de verdere voorwaarden.

Aan de ‘basis’ van de SDE++ wilde Jetten niet zoveel veranderen, zo schreef hij al in een eerdere kamerbrief uit maart dit jaar. Anders gezegd: in 2024 kan opnieuw subsidie worden aangevraagd voor dezelfde categorieën als in 2023:

 • zon-PV
 • wind
 • waterkracht
 • osmose
 • lucht-water-warmtepomp
 • biomassa (vergisting, verbranding en vergassing)
 • zonthermie
 • PVT
 • slibvergisting
 • compostering
 • geothermie
 • aquathermie
 • daglichtkas
 • elektrische boilers
 • warmtepompen
 • restwarmte
 • waterstof
 • geavanceerde hernieuwbare brandstoffen
 • CCS
 • CCU.

Jetten gaf wel aan dat hij nog nadacht over een aantal nieuwe categorieën, zoals ‘zon-PV met kleine dakaanpassingen’, aquathermie (als generieke categorie), lucht-water-warmtepompen (bij glastuinders), en waterstofproductie via elektrolyse op basis van een ‘power purchase agreement’ (PPA).

Nieuwe/vernieuwde categorieën

In de recente kamerbrief van 17 juni geeft Jetten een nieuwe update over de plannen voor het nieuw toevoegen (of aanpassen) van categorieën. We gaan kort in op enkele opvallende punten, onder voorbehoud van de officiële publicatie van de openstellingsregeling (verwacht op korte termijn):

 • Zon-PV op land: er komt een aparte categorie voor ‘natuurinclusieve zonneparken’. Daarbij geldt als eis onder meer dat er tussen de tafels met zonnepanelen minstens 25% open ruimte moet zijn voor flora en fauna.
 • Windenergie op land: de categorie met een ‘hoogtebeperking’ zal worden uitgebreid ten behoeve van windmolens in luchtverkeersleidingsgebieden (met radarapparatuur).
 • Biomassaverbranding: als sprake is van ‘gecombineerde opwekking’ komt voortaan alleen de opgewekte warmte in aanmerking voor SDE (de geproduceerde elektriciteit niet meer).
 • Biogrondstoffen en productie van bio-energie: nieuwe SDE-beschikkingen moeten voldoen aan de REDIII-duurzaamheidscriteria.
 • Procesgeïntegreerde warmtepomp (industriële verdampingsprocessen): deze nieuwe categorie start in 2024, maar vooralsnog alleen voor warmtepompen met een COP van 3,0 of hoger.
 • CCS: het transport- en opslagtarief van CCS wordt aanzienlijk hoger in verband met gestegen kosten. De verhoging wordt verwerkt in de basisbedragen en wordt gebruikt voor de openstelling van 2024.
 • Waterstofproductie via elektrolyse: hiervoor wordt een ‘ETS-correctie’ geïntroduceerd. Elektrolysers ontvangen gratis emissierechten: dit voordeel wordt in mindering gebracht op de SDE++-subsidie.
 • CO2-arme warmte: vanaf de komende ronde is het mogelijk om subsidie aan te vragen voor CO2-arme warmte die wordt toegepast voor de productie van energie of een energiedrager. Denk aan het vervangen van warmte uit aardgas door warmte uit een e-boiler bij de productie van energie.

SDE-rondes: terugblik en vooruitblik

De recente kamerbrief bevat ook een interessante terugblik op de SDE+++ ronde van 2023. Bij die ronde (budget: 8 miljard euro) werden in totaal 1.970 subsidieaanvragen ingediend. Uiteindelijk zijn 1.601 aanvragen gehonoreerd, waarvan liefst 1.093 projecten rondom zonnepanelen op daken. Ook veel subsidie ging naar ‘zonneweiden’ (394 miljoen euro), elektrische boilers (785 miljoen euro), aardwarmte (1,4 miljard euro) en CO2-afvang en -opslag (2 miljard euro). Budgetuitputting speelde in 2023 overigens nauwelijks een rol. Zo werd 45% van alle niet-toegekende aanvragen teruggetrokken door de indiener zelf (vaak omdat het project nog onvoldoende uitontwikkeld was). En liefst 55% werd afgewezen doordat het project niet voldeed aan alle subsidievoorwaarden (bijvoorbeeld vergunningen). Deze uitkomsten maken duidelijk hoe belangrijk het is om tijdig te starten met het voorbereiden van een SDE-traject, en om gebruik te maken van een ervaren consultant.

Hoe kan PNO u helpen?

De SDE++ ronde staat dit jaar open van 10 september tot en met 10 oktober 2024. Aanvragers moeten rekening houden met officiële indieningsfasen en fasebedragen. Onze consultants vertellen u er graag meer over. Ook kunnen zij u adviseren over de voorwaarden rondom vergunningen, haalbaarheidsstudies, berekeningen en een optimale aanvraagstrategie. Het energieteam van PNO, PNO Chemistry en de experts van EGEN (onderdeel van PNO Group) helpen u graag verder! Bel 088-8381381 of stuur een bericht:


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement

  sde