EZK onderzoekt gebruik van WBSO in farmaciesector

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft een verkennend onderzoek laten uitvoeren naar het gebruik van de WBSO binnen de farmaceutische sector. In deze sector bepaalt de zogenaamde farmaciebrief mede het gebruik van de WBSO. Dit gaat wellicht veranderen en heeft mogelijk effect op WBSO-aanvragen van farmaciebedrijven.

Doel van de farmaciebrief

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft de farmaciebrief in 1998 geïntroduceerd. Het doel hiervan was tweeledig:

 • verduidelijken wanneer er sprake is van speur en ontwikkeling bij de ontwikkeling van geneesmiddelen
 • verduidelijken welke delen van klinisch onderzoek binnen de WBSO

In principe komt alleen een partij die zelf een geneesmiddel ontwikkelt in aanmerking voor WBSO. Voor klinisch onderzoek dat is uitbesteed kan de opdrachtnemer zoals een Clinical Research Organisation (CRO) door de farmaciebrief ook WBSO aanvragen. Deze opdrachtnemer moet dan wel (schriftelijk) aantoonbaar invloed hebben op de technisch inhoudelijke invulling van het onderzoek.

Farmaciebrief onder de loep

Door de jaren heen heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) gemerkt dat de uitvoering van de farmaciebrief in de praktijk complex is. Dit komt voornamelijk doordat het lastig is om te bepalen wanneer een CRO technisch inhoudelijke invulling geeft aan het onderzoek. Mede gelet op de conclusie van de ‘Verkenning farmaceutische sector: WBSO, farmaciebrief en vestigingsklimaatdat de WBSO geen groot effect heeft op het vestigingsklimaat binnen de farmaceutische sector, zou dit kunnen betekenen dat het beleid rondom de farmaciebrief verandert. Uit de eerste verkenning, die is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, komen er vier mogelijke scenario’s naar voren:

 • doorgaan met de farmaciebrief in de huidige vorm
 • doorgaan met de farmaciebrief in aangepaste vorm: In dit scenario moet het functioneren van de farmaciebrief verbeteren. Er is een sterke aanscherping nodig om de farmaciebrief goed te laten functioneren.
 • stoppen met de farmaciebrief
 • stoppen met de farmaciebrief met ander beleid gericht op klinisch onderzoek: In dit scenario moet de aantrekkelijkheid van het uitvoeren van klinisch onderzoek in Nederland verhoogd worden door het proces van de afstemming en het komen tot contracten met ziekenhuizen beter te stroomlijnen. Er zijn echter nog geen adviezen gegeven hoe dit verbeterd kan worden.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft gevraagd om de uitkomsten van het verkennend onderzoek mee te nemen in de evaluatie van de WBSO over de jaren 2018-2022 die in 2024 wordt uitgevoerd. NB De laatste WBSO-evaluatie, over 2011-2017, was positief. De uitkomsten van de evaluatie worden begin 2025 verwacht. We houden u uiteraard op de hoogte van eventuele veranderingen binnen de WBSO.

Vragen?

Heeft u vragen over de farmaciebrief of andere WBSO-onderwerpen? Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement