WBSO-evaluatie over periode 2011-2017 is positief

De evaluatie van de WBSO door onderzoeksbureau Dialogic over de periode 2011-2017 is gepubliceerd. Zowel gebruikers als politiek zijn nog steeds enthousiast over de regeling. Goed nieuws dus voor innoverend Nederland.

WBSO-evaluatie: kostenefficiënte regeling

Dialogic concludeert dat de WBSO een kostenefficiënte regeling is, die door het merendeel van de gebruikers wordt gewaardeerd en die een aantoonbaar positief effect heeft op de innovatieactiviteiten van bedrijven. Volgens Dialogic draagt de WBSO bij aan het vestigingsklimaat voor die bedrijven die hun R&D-activiteiten op internationale schaal organiseren.

Waarom WBSO?

Het kabinet voert een generiek innovatiebeleid. Met een algemene regeling zoals de WBSO kan namelijk ieder bedrijf dat aan technologische vernieuwing doet in aanmerking komen voor financiële ondersteuning. De WBSO staat daarmee aan de basis van het Nederlandse innovatiebeleid. Met de WBSO wil het kabinet de private R&D-investeringen bij alle bedrijven in Nederland stimuleren, ongeacht hun grootte of de sector waarin ze actief zijn. Starters ontvangen daarbij een groter fiscaal voordeel, omdat zij tegen meer problemen kunnen aanlopen in het innovatieproces, bijvoorbeeld als het gaat om financieringsmogelijkheden. Een belangrijk pluspunt van de WBSO is dat het fiscaal voordeel oplevert dat bedrijven direct kunnen verrekenen via de loonheffing.

Belangrijkste conclusies

De onderzoekers trekken in hun rapport een aantal conclusies als het gaat om doelgroepbereik, doeltreffendheid en doelmatigheid van de WBSO:

Doelgroepbereik
In 2017 maakten ruim 21.000 bedrijven gebruik van de WBSO en werden er ruim 35.000 aanvragen toegekend. 97% van de gebruikers behoort tot het mkb en 37% van het budget gaat naar het grootbedrijf. 60% van de toegekende S&O-uren (Speur- en Ontwikkelingswerk) gaat naar de technologiegebieden computer- en informatiewetenschappen, mechanische techniek en elektrotechniek. Een ruime meerderheid van de WBSO-gebruikers (85%) vindt dat de WBSO goed aansluit bij de manier waarop zij R&D uitvoeren.

Doeltreffendheid
Uit de kwantitatieve analyse blijkt dat bedrijven 0,90 euro extra uitgeven aan S&O-loonkosten als zij 1 euro WBSO ontvangen. Dit bedrag zou zelfs nog hoger kunnen zijn als de S&O-loonuitgaven en de overige S&O-uitgaven elkaar nog beter zouden aanvullen. Verder draagt de WBSO bij aan extra innovatie-output, aan meer omzet gerealiseerd met nieuwe producten en diensten en aan een hogere productiviteit. In het algemeen kan gesteld worden dat de WBSO de private uitgaven aan S&O vergroot.

Doelmatigheid
Subsidieverstrekker RVO voert de WBSO-regeling uit. De uitvoeringskosten bedroegen ruim 18 miljoen euro in 2017, ongeveer 1,5% van het totale budget. Een meerderheid van de WBSO-gebruikers is tevreden over de uitvoering door RVO en beoordeelt deze met een 7,3.

Ruimte voor verbetering

In zijn rapport doet Dialogic een aantal aanbevelingen aan het kabinet. Enkele ervan worden hieronder behandeld:

 • Onderzoek hoe softwareontwikkeling het beste binnen de WBSO kan worden gestimuleerd:
  In 2016 is de definitie van technisch nieuwe programmatuur aangepast. Dit heeft echter niet geleid tot de gewenste duidelijkheid en zorgt voor blijvende discussie met het veld over welke activiteiten in aanmerking zouden moeten komen. Het kabinet zegt nu toe enkele onafhankelijke experts te vragen of de definitie van technisch nieuwe programmatuur niet te strikt is. Het streeft ernaar om de uitkomsten van dit onderzoek met Prinsjesdag te presenteren.
 • Denk na over ‘technisch nieuw’ in de WBSO en ondersteun radicale vormen van S&O:
  Radicale R&D leidt tot meer innovatie blijkt uit de literatuur en zou daarom meer ondersteund moeten worden. Het kabinet geeft aan deze aanbeveling niet over te nemen omdat het nieuwheidscriterium voor S&O dan te strikt wordt. Een «nieuw voor de wereld» of «nieuw voor het land» criterium in de WBSO strookt, aldus het kabinet, niet met het doel van de regeling om alle R&D-uitgaven door bedrijven te verhogen en werpt juist een drempel op voor het mkb.

In zijn reactie op het rapport geeft het kabinet verder aan dat het gaat onderzoeken hoe de budgetsystematiek kan worden verbeterd. Het doet hiervoor met Prinsjesdag 2019 een voorstel en dan maakt het ook de bedragen en percentages voor 2020 bekend.

Wacht niet af

Gelukkig hoeft u niet af te wachten tot Prinsjesdag. Er staat immers een nieuwe WBSO-aanvraagperiode voor de deur. U kunt tot eind mei nieuwe aanvragen indienen voor het tweede halfjaar. Benieuwd hoe we u daarbij kunnen helpen? Bekijk onze gloednieuwe WBSO-film waarin we het WBSO-aanvraagproces van A tot Z voor u uit de doeken doen:

Of neem contact op met een van onze WBSO-experts. Bel ons op 088-8381381 of stuur ons een berichtje:


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement