Subsidieregeling voor Zeeuwse innovaties is weer open

De subsidieregeling Zeeland in Stroomversnelling, gericht op versterking van de Zeeuwse economie, is op 7 oktober 2022 opnieuw opengesteld. Haalbaarheidsonderzoeken en demonstratieprojecten komen in aanmerking voor subsidie. Het betreft hier een tender, projecten moeten uiterlijk op 20 januari 2023 worden ingediend.

Doel van de subsidieregeling

Met de subsidieregeling Zeeland in Stroomversnelling zet de provincie Zeeland in op het stimuleren van duurzame netwerken en samenwerkingsverbanden in de diverse economische sectoren. Op deze manier wordt er geïnvesteerd in een structuurversterking van de Zeeuwse economie, wat moet leiden tot een verbetering van de concurrentiepositie en vergroting van de werkgelegenheid.

Stand tot nu toe: 85 gesubsidieerde projecten

In 2018 is de regeling voor het eerst opengesteld. Sindsdien zijn er acht ‘brede’ openstellingen en vier ‘thematische’ openstellingen geweest. Dit heeft geresulteerd in toekenning van subsidies voor 36 haalbaarheidsonderzoeken, 26 demonstratieprojecten, 17 Human Capital-projecten en 6 projecten rond het thema ‘vestigingsklimaat’.

Nieuwe openstelling: deadline 20 januari 2023

De negende ‘brede’ openstelling van de regeling is van start gegaan op 7 oktober 2022, met een budget van 250.000 euro voor haalbaarheidsonderzoeken en 800.000 euro voor demonstratieprojecten. Projecten moeten uiterlijk op 20 januari 2023 worden ingediend. De subsidie per project bedraagt maximaal 50% van de totale kosten, met een minimum van 10.000 euro en een maximum van 50.000 euro.

Wie kunnen subsidie aanvragen?

Subsidie kan alleen worden aangevraagd door een consortium bestaande uit minimaal drie partijen, waaronder ten minste één onderneming en één kennispartner. Deze moeten werkzaam zijn binnen één of meer van de volgende Zeeuwse sectoren: havens en logistiek; industrie en maintenance; water en energie; vrijetijdseconomie; agrofood en seafood; zorg.

Wat zijn de beoordelingscriteria?

De beoordeling van de aanvragen vindt plaats volgens het tenderprincipe. Om voor subsidie in aanmerking te komen, moeten projecten gericht zijn op de voorbereiding van de ontwikkeling van een innovatief product, een innovatief productieproces of een innovatieve dienst. Ook moeten ze bijdragen aan de strategische agenda’s van de Zeeuwse Kennis- en Innovatienetwerken. Daar is nu één nieuwe agenda aan toegevoegd, namelijk die van het Kennis- en Innovatienetwerk eHealth voor digitalisering in de zorgsector.

Subsidie aanvragen? Wij helpen u!

We zeiden het al: het gaat hier om een tenderregeling, wat betekent dat alleen de beste projecten subsidie krijgen. Het is dus van groot belang dat uw project degelijk in elkaar steekt en dat u een overtuigende subsidieaanvraag indient. Een goede voorbereiding is daarbij het halve werk – denk met name aan het concretiseren van uw ideeën en het zoeken naar samenwerkingspartners. Onze consultants helpen u daar graag bij. Bel ons via 088-838 13 81 of stuur een bericht:


    * = verplicht veld.

    Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

    Ja, ik accepteer het   Privacy Statement