Eurekite

Eurekite

case study: Eurekite

Eurekite is een spin-off van de Universiteit Twente die flexibele keramiek maakt dat bruikbaar is in mobiele telefoons, sensoren, lithiumaccu’s en zonnepanelen. Met een unieke gepatenteerde technologie Flexiramics® ontwikkelt het bedrijf een zuiver keramische vezelmat die licht en soepel is als papier, maar de belangrijkste fysiochemische eigenschappen van traditionele keramiek behoudt. PNO ondersteunt Eurekite succesvol bij het aanvragen van de WBSO-subsidie én bij het verkrijgen van het Innovatiekrediet voor het creëren van de eerste productiemogelijkheid. Een praktijkverhaal.

Eurekite: een Eureka-moment met grote gevolgen

Bas Kerkwijk, COO van Eurekite is verantwoordelijk voor het projectmanagement van operations en de opschaling: ”Ik ben van oorsprong een chemisch technoloog, afgestudeerd en in 1999 gepromoveerd op structurele keramiek. In 2016 ben ik uit nieuwsgierigheid bij Eurekite terechtgekomen. Eerst als zelfstandige en sinds januari dit jaar ben ik toegetreden tot de directie. CEO Gerard Cadafalch heeft Eurekite in 2015 opgericht door een toevallige ontdekking. Tijdens zijn promotieonderzoek aan de Universiteit Twente stopte hij op vrijdagmiddag iets in de oven en kwam er maandag iets uit wat hij niet verwachtte, namelijk volledig keramiek. Vanaf dat moment heeft hij zijn promotieonderzoek radicaal omgegooid. Het Amerikaanse investeringsfonds Cottonwood zag de potentie van het flexibele keramiek als platformtechnologie met een grote diversiteit aan toepassingen en heeft voor de oprichting direct in Eurekite geïnvesteerd.”

Hoe is de samenwerking met PNO tot stand gekomen?

Bas: “Via de Universiteit Twente zijn wij bij PNO terechtgekomen. Vanaf het begin ondersteunt PNO ons bij het aanvragen van de WBSO. We definiëren projecten die de breedte van onze activiteiten afdekken en daarin wijzigen we relatief weinig. Samen met Tom van Boven (consultant Team Oost) scannen we altijd wat er eventueel verandert. Dat proces loopt goed. Eind februari, begin maart doen we ook altijd een realisatiecheck samen met Bert Beverdam (teammanager Team Oost) en vandaar uit voeren we verbeteringen door in de WBSO-administratie om steeds beter voorbereid te zijn op een mogelijke controle door subsidieverstrekker RVO. Elk jaar maken we kleine verbeteringen en stappen.”

Wat was de aanleiding voor het aanvragen van het Innovatiekrediet?

Bas vertelt: “Als ik het goed heb, zijn we in het voorjaar van 2018 begonnen met het Innovatiekrediet. Samen met PNO scannen we twee keer per jaar alle subsidiemogelijkheden en zo kwamen we uit bij het Innovatiekrediet. We hebben eerst een quickscan gedaan en samen met PNO contact gehad met RVO. Het was duidelijk dat ons opschalingsproject voor het Innovatiekrediet in aanmerking kwam omdat het een hoog technologisch risico had. Door al ons voorbereidende werk hadden we goed inzicht in die risico’s en hoe we die moesten aanpakken. We hebben toen een plan uitgewerkt en kwamen erachter dat we het bewijs van eigen financiering van 55% van de projectkosten al moesten hebben op het moment dat we de aanvraag indienden. Achteraf bleek 2018 te vroeg te zijn voor ons voor het aanvragen van het Innovatiekrediet. In de tussenliggende periode hebben we onze activiteiten kunnen doorzetten door middel van tussentijdse financieringen vanuit Oost-NL en Cottonwood.”

De aanhouder wint

Dat het aanvragen van het Innovatiekrediet een kwestie van een lange adem is, is een understatement. Toen Eurekite goed zicht had op de volgende financieringsronde was daar ook het moment om eindelijk het Innovatiekrediet aan te vragen. Bas: ”In maart 2020 hadden we de investering bijna rond, maar uiteindelijk bleek dit een proces te zijn wat meer tijd nodig had. We hebben toen wel gezamenlijk besloten om het risico te nemen en de aanvraag in te dienen, omdat dit de kans op afronding van de investering ook zou vergroten.”

Hij vervolgt: “Het binnenhalen van het Innovatiekrediet maakt het extra aantrekkelijk voor investeerders om in te stappen en vice versa, want voor het Innovatiekrediet heb je sowieso je bewijs van eigen financiering nodig. Toen we begin oktober de eerste positieve beschikking kregen, hebben we onze investeerders meteen laten weten dat de mogelijkheid er was en dat we druk moesten zetten op het rondmaken van de investering. RVO heeft zich in dit traject soepel opgesteld, omdat we konden laten zien dat we goede voortgang boekten. Uiteindelijk kregen we de definitieve positieve beschikking in november. Al met al een traject van zeven maanden. Het hele financieringspakket bedraagt 4,2 miljoen euro waarvan 3,6 miljoen voor het Innovatiekrediet-project met een bijdrage van RVO van 1,6 miljoen, twee miljoen van de investeerders en daarnaast hebben we nog zes ton uit het High Tech Fund ontvangen.”

Hoe heeft PNO jullie ondersteund gedurende het Innovatiekrediet-traject?

“Eigenlijk hebben we samen met PNO het hele traject van begin tot eind doorlopen, zowel op de inhoud als op het proces. De consultants van Team Oost hebben ons geholpen met het opstellen van de aanvraag, maar er zijn meer mensen bij betrokken geweest. Een financiële expert voor het goed doorrekenen en het in het juiste format presenteren van alle financiële zaken. En helemaal aan het einde een jurist voor de beoordeling over een mogelijk bezwaar maken tegen de door RVO afgegeven positieve beschikking vanwege een niet reële opschortende voorwaarde.

Met name in de fase van de echte indiening is de rol van de betrokken PNO-consultant cruciaal geweest om de casus goed neer te zetten, de juiste interne PNO-collega’s erbij te betrekken en de contacten met RVO goed te onderhouden zodat we steeds de gewenste informatie konden aanleveren. Dat heeft uiteindelijk voorkomen dat we bezwaar moesten maken en dat de opschortende voorwaarde realistischer werd neergezet door RVO. Nu we de positieve Innovatiekrediet-beschikking hebben, kijken we met ffiqs (onderdeel van de PNO Groep) aan de voorkant of we op de juiste wijze onze administratie voeren, zodat we straks op een fatsoenlijke manier kunnen rapporteren.”

Wat is volgens jullie de meerwaarde van de PNO-aanpak?

“PNO heeft alle ervaring en expertise in huis om een Innovatiekrediet-aanvraag te begeleiden. Het is geen gemakkelijk traject, zeker niet als er nog juridische beoordelingen aan te pas komen. Jullie kunnen snel intern schakelen – wat op sommige momenten echt nodig was – en dat zie ik als een voordeel. De consultants met wie ik heb samengewerkt, hebben genoeg ervaring in de contacten met RVO. Ze weten welke vragen ze moeten stellen en daardoor begrijpen ze ook de manier van denken van RVO. PNO heeft ons heel compleet ondersteund en heeft ondanks de complexiteit van het project altijd volledige commitment aan ons getoond. En dat vind ik als klant heel fijn. De samenwerking is prettig, professioneel en we hebben het echt samen gedaan. Ik zou PNO zeker aanbevelen aan andere bedrijven. Sterker nog dat heb ik al gedaan.”

Ook Innovatiekrediet aanvragen?

Bent u ook een innovatieve startup en heeft u behoefte aan ondersteuning bij het aanvragen van het Innovatiekrediet, de WBSO, MIT of een andere (EU-)innovatiesubsidie? PNO beschikt over expertise in alle sectoren en heeft een breed arsenaal aan specialisten in huis die u van A tot Z begeleiden. Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:


    * = verplicht veld.

    Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

    Ja, ik accepteer het   Privacy Statement