Inholland

Inholland

case study: Inholland

Hogeschool Inholland is een hogeschool met onderwijs en praktijkgericht onderzoek voor de beroepspraktijk. Voor haar onderwijs- en onderzoeksactiviteiten maakt ze gebruik van subsidies. Naast het aanvragen en verantwoorden van subsidies ondersteunt PNO met zijn Team Legal Inholland succesvol bij juridische vraagstukken in onderzoeksprojecten. Een praktijkverhaal.

Persoonlijk en dichtbij, met diversiteit als kracht

Van Agri, Food & Life Sciences tot en met Techniek, Ontwerpen en Informatica (TOI). Met zeven domeinen en vanuit acht locaties in de Randstad biedt Inholland een divers aanbod van opleidingen. Net zo divers als haar studenten. Het TOI-domein heeft twaalf technische opleidingen die zijn onderverdeeld in drie clusters: de ingenieurs-, de ICT- en de bouwgerelateerde opleidingen. Binnen dit domein is Ragna Woodall verantwoordelijk voor het monitoren van de ingediende subsidieaanvragen. Het onderzoek valt onder het RIC-TOI (Research and Information Center). Hiertoe behoren de technische lectoraten zoals composiet, robotica, biomimicry, duurzame energie en big data.

De subsidieaanvragen vanuit het onderwijs en het onderzoek richten zich op het verbeteren van het onderwijs aan de student: “de toekomstgerichte maker”. Het gaat bijvoorbeeld om aanvragen voor RAAK-mkb, EFRO of Horizon 2020. Ragna, die zelf docent is geweest, helpt nu als beleidsmedewerker subsidies en kwaliteitszorg onderzoekers met onder meer het schrijven van betere projectplannen. “Onderzoekers zijn voornamelijk gericht op het doen van onderzoek en minder op de procedures en vereisten vanuit de subsidieverstrekkers. Ik reik hen het formele kader aan en doe verbetersuggesties voor de aanvraagprocedures.”

Subsidierecht is specialistenwerk

Behalve het laten reviewen van onderzoeksplannen en het opstellen van begrotingen, maakt Inholland ook gebruik van de juridische dienstverlening door PNO Legal. Ragna: “Het gaat om hele specifieke vraagstukken als staatssteun, intellectueel eigendom (Intellectual Property) en auteursrecht. PNO Legal heeft bijvoorbeeld een training over staatssteun gegeven aan een groep controllers uit verschillende domeinen. Hier gaat een belangrijke preventieve werking van uit. Het meenemen van de juridische component in onderzoeksprojecten is vanuit het oogpunt van risicomanagement heel belangrijk. Zo zijn er nog meer voorbeelden van situaties waarin de juridische expertise van PNO Legal goed van pas komt: het formuleren van de tekst voor een convenant; het beantwoorden van vragen over afgegeven subsidiebeschikkingen; bezwaar maken tegen passages in beschikkingen; vragen over ‘de-minimissteun’ of het opstellen van een bruikleenovereenkomst tussen Inholland en machinebouwers.”

Snelheid en expertise gegarandeerd

Ragna is enthousiast over de samenwerking met PNO Legal: ”Ik ervaar de samenwerking met Lilian (Verlaak) en Janneke (Dijkgraaf) als heel prettig. Ze zijn servicegericht, doortastend en leveren altijd een product dat goed wordt gewaardeerd. Ik zou PNO Legal zeker aanbevelen.” Sinds 1 november werkt er een bedrijfsjurist op het hoofdkantoor van Inholland in Den Haag voor het managen van risico’s. Zelfs met een bedrijfsjurist in dienst is het heel fijn om een partner te hebben als PNO Legal aldus Ragna: ”PNO ziet veel trajecten, doet zaken met veel partijen en loopt daardoor altijd vooruit op wat wij kunnen weten. Ik zou hen graag vaker willen inschakelen. Ze leveren altijd kundig advies dat ons vooruit helpt. Snelheid en expertise zijn gegarandeerd. Ze luisteren goed naar waar wij behoefte aan hebben. Ze vragen naar de specifieke context en hulpvraag waardoor het advies dat ze geven altijd persoonlijk en goed bruikbaar is. We kunnen nog veel van hen leren. Ik adviseer mijn collega’s contact op te nemen met Lilian en Janneke.”

Wat is de meerwaarde van PNO Legal?

Ragna: “De meerwaarde van de samenwerking met PNO Legal is de bewustwording over juridische vraagstukken, het adviseren hierover en het beperken van risico’s. Daarnaast vervullen ze een belangrijke backup-functie wanneer er problemen zijn. Om een voorbeeld te geven. Een samenwerkingspartner van Inholland die in moeilijkheden verkeerde, deed een voorstel voor het afkopen van het IP-recht. Dankzij het advies van PNO Legal had onze projectleider veel meer input voor een goed en constructief overleg met deze partner. Het belang van risicomanagement wordt tot op het hoogste niveau, tot en met het College van Bestuur, erkend.”

Welke uitdagingen zijn er voor Inholland?

Gedwongen door de lockdowns ten gevolge van het coronavirus vindt het onderwijs voor studenten van Inholland én ook het onderzoek veelal online plaats. Ragna: ”De digitalisering van het onderzoek neemt alleen maar toe. Het beschermen van data en beveiligingsvraagstukken worden hierdoor steeds complexer en belangrijker. Laatst hadden we een Teams-meeting over de voortgang van een subsidieproject die door iemand werd opgenomen. Ik vraag me af of zoiets eigenlijk wel zo maar mag, zeker wanneer er informatie gedeeld wordt die bedrijfskritisch is. We moeten hier bewustwording over creëren. Het liefst wil ik dit soort kwesties direct voorleggen aan Lilian en Janneke.”

Contact over juridisch subsidieadvies?

Is uw organisatie actief op het gebied van subsidies en heeft u juridische vragen die u graag voorlegt aan een deskundige partij? De subsidiejuristen van PNO zijn u graag van dienst! Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:


    * = verplicht veld.

    Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

    Ja, ik accepteer het   Privacy Statement