Coolbrook

Coolbrook

case study: Coolbrook

In onze serie ‘klantverhalen’ berichten wij deze keer over een opzienbarende innovatie voor de petrochemische industrie: het elektrisch kraken van olie/nafta. Onze experts leggen uit wat deze innovatie zo speciaal maakt, en hoe DEI+ subsidie het verschil maakt bij het realiseren van een nieuwe doorbraaktechnologie.

PNO-klanten met wereldnieuws

De consultants van PNO zijn jaarlijks betrokken bij vele honderden interessante projecten. De meeste daarvan draaien om innovaties, die vaak nieuw zijn voor het eigen bedrijf of de regio. En soms zelfs nieuw voor Nederland, Europa of de wereld. Projecten in die laatste categorie draaien vaak om spectaculaire innovaties met ‘doorbraaktechnologieën’ die een grote impact kunnen hebben voor de toekomst. Een recent voorbeeld van zo’n project komt van Coolbrook, een Fins-Nederlands bedrijf dat werkt aan duurzame innovaties voor de petrochemische industrie. Het bedrijf werkt aan de ontwikkeling van een elektrische naftakraker, en ontving daarvoor recent een DEI+ subsidie. Team Chemie van PNO Consultants verzorgde het subsidietraject.

Van stoomkraken naar elektrisch kraken: wat is er zo speciaal aan dit project?

Dit project draait om een ‘naftakraker’ die grondstoffen voor kunststoffen maakt bij hoge temperatuur. Het bijzondere is dat het gaat om een variant waarbij de energie van een elektromotor via een roterende reactor (een soort turbo) wordt overgebracht naar de nafta. Waarom is dat zo’n opzienbarend nieuws? Het traditionele proces van ‘stoomkraken’ is behoorlijk vervuilend en energie-intensief; er is zeer veel fossiele energie voor nodig. Coolbrook’s oplossing betekent een radicale verbetering: het proces wordt efficiënter en geëlektrificeerd. De CO2-uitstoot van het hele proces kan hiermee in de toekomst met gebruik van duurzame energie naar nul worden teruggebracht. Het gaat hier dus om een spectaculaire, baanbrekende innovatie voor de petrochemie. Het zou heel goed de nieuwe, wereldwijde norm kunnen worden voor de productie van olefinen.

Innovatieve technologie… en de DEI+ subsidie

De innovatie van Coolbrook bestaat uit een revolutionaire ‘RDR-technologie’. Dat staat voor Rotor Dynamische Reactor-technologie en combineert elementen uit de ruimtevaartwetenschap, turbomachines en chemische engineering. De technologie is, na jarenlang onderzoek, nu gereed voor een grote industriële pilot. Voor die pilot heeft Team Chemie van PNO recent met succes de DEI+ subsidie aangevraagd. Het pilot-project wordt uitgevoerd op de Brightlands Chemelot Campus in Geleen. Daar wordt nu eerst een speciale pilot RDR-reactor gebouwd. Zodra die klaar is, waarschijnlijk in april 2022, wordt begonnen met diverse diepgaande testen. Voor die testfase wordt in totaal 1,5 jaar uitgetrokken.

Succesvol financieren van doorbraakinnovaties

De kosten van de pilot zijn aanzienlijk: ruim 12,5 miljoen euro. Ruim 5,5 miljoen daarvan wordt betaald vanuit de DEI+ subsidieregeling. De overige 7 miljoen euro komt van investeerders. Kenmerkend bij dit soort innovatietrajecten is dat ze vaak een ‘lange aanloop’ hebben, met vele jaren van onderzoek. De ontwikkeling tot de eerste commerciële toepassing zal nog enkele jaren duren. Om deze fase verder te ondersteunen zal het chemieteam van PNO waar mogelijk ook andere subsidies aanvragen. Afgezien van de kosten en de subsidies, biedt de innovatie zicht op forse milieuvoordelen en aanzienlijke kostenbesparingen. Door het kleinere formaat en de efficiëntie kan de technologie in de toekomst ook zeer kosteneffectief zijn. Zeker als je rekening houdt met emissierechten. Met alléén deze technologie zou een groot deel van de klimaatambities voor 2030 behaald kunnen worden!

Soepele samenwerking tussen Coolbrook en PNO

Coolbrook is zeer te spreken over de ondersteuning die PNO bood bij het hele subsidietraject. Harri Johannesdahl (CEO Coolbrook): “Onze samenwerking verliep soepel. PNO was altijd goed voorbereid op onze gezamenlijke Teams-vergaderingen, en we konden het hele proces in een zeer kort tijdsbestek doorlopen. Het was erg belangrijk voor ons om een lokale partner te hebben die het proces van tevoren kende, en die het Coolbrook-team kon adviseren over zowel financiële als technische kwesties. En het resultaat was geweldig – we kregen een volledige subsidie voor het project!”

Ook het Chemieteam van PNO zelf ziet terug op een prettige en succesvolle samenwerking: “Als PNO zijn we natuurlijk gespecialiseerd in subsidies, maar daarnaast beschikken onze experts over veel technische vakkennis, zodat zij goed kunnen meedenken met de technische inhoud van een project. Op die manier kunnen we bedrijven extra toegevoegde waarde bieden. Bijvoorbeeld bij het selecteren van kansrijke subsidieregelingen voor een project. Of bij het ‘stapelen’ van subsidies, als dat mogelijk is. Maar onze expertise is vooral waardevol bij het opstellen van een projectplan dat perfect aansluit op de eisen en voorkeuren van de subsidieverstrekker. Dat betekent soms ook dat je plannen moet bijsturen, bijvoorbeeld om goed rekening te houden met de voor subsidie in aanmerking komende projectkosten en de bijbehorende spelregels, waarbij we dankbaar gebruik maken van onze contacten bij RVO. Deze aanpak is overigens niet uniek voor ons chemieteam; ook voor andere sectoren – zoals Energie – hebben we zulke experts en soortgelijke werkwijzen.”

Tot slot: voor wie is de DEI+ nog meer interessant?

De DEI+ regeling biedt interessante subsidiekansen voor (chemie-)bedrijven die innovatieve CO2 emissie reducerende technologie willen demonstreren. Omdat we veel ervaring hebben met deze regeling, kunnen we de subsidiekansen voor een project al in een vroeg stadium inschatten. En weten we precies wat nodig is om tot een succesvolle aanvraag te komen. Door de toenemende nadruk op CO2 reductie zijn er de afgelopen jaren diverse nieuwe subsidiemogelijkheden bijgekomen om de chemie te helpen verduurzamen. En dat is een uiteraard een belangrijke ontwikkeling waar Team Chemie graag aan wil bijdragen!

Meer weten?

Wilt u meer weten over de hierboven beschreven innovatie? Of werkt uw bedrijf zelf aan innovaties en bent u daarvoor op zoek naar subsidies of verdere ondersteuning? Onze experts helpen u graag verder. Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:


    * = verplicht veld.

    Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

    Ja, ik accepteer het   Privacy Statement