300 miljard aan ongebruikte EU-gelden

 

Onlangs berichtten kranten over 300 miljard euro aan ongebruikte EU-financiering in 2018. Vorig jaar hadden de lidstaten een substantieel deel van de hun toegewezen Europese middelen – zo’n 300 miljard euro – niet uitgegeven binnen de periode van drie jaar die volgens het jaarverslag van toepassing is. Dat is zelfs meer dan in 2017, toen de teller op 267,3 miljard euro is blijven steken.

Beter controlemechanisme door EU

Als een van de oorzaken wordt genoemd dat tussen de vele projecten die worden ingediend ook veel immature en niet doordachte projecten zitten. Havens zonder schepen, snelwegen zonder auto’s: de voorbeelden kennen we allemaal. Gelukkig wordt het controlemechanisme van Europa hierop steeds beter, dus aanvragers van dit soort projecten hebben steeds meer moeite om hun projecten goedgekeurd te krijgen.

Niet op de hoogte van subsidieverplichtingen

Maar er is ook het probleem van de verantwoording. Er zijn veel voorbeelden van waardevolle projecten, waarbij de aanvrager in een later stadium ontdekt dat hij of zij niet aan de voorwaarden kan of wil voldoen. “Een goed projectvoorstel moet altijd al vooraf een check op de subsidievoorwaarden uitvoeren” aldus Erwin Götschenberg, directeur van PNO’s subsidiecompliance-bedrijf ffiqs. “Het is duidelijk dat een goed doordacht voorstel zonder deze check later tijdens de project uitvoering risico loopt”. Zoals in het nieuws wordt aangegeven, zijn niet veel aanvragers volledig op de hoogte van de verplichtingen en hoe hieraan te voldoen tijdens de voorbereiding van de aanvraag en de realisatie van het project. “Het is onze plicht en ook onze onderscheidende kwaliteit, om als professioneel project- en subsidieadviesbureau onze klanten vooraf volledig te informeren over de verplichtingen waarmee zij later geconfronteerd gaan worden”.

ffiqs informeert over subsidieverplichtingen, maar volledig ontzorgen kan ook

Om deze reden begint de standaardservice van ffiqs bij ‘informeren’: “ffiqs informeert over de financiële, administratieve en rapportageverplichtingen. Op basis van deze informatie zijn onze klanten niet alleen in staat om hun interne projectorganisatie en -procedures passend in te richten. Het helpt hen ook scherper te bepalen met welke (extra) werkzaamheden zij tijdens en na het project te maken kunnen krijgen. Op deze wijze worden nare verrassingen voorkomen. Vanzelfsprekend begeleidt ffiqs hen ook wanneer een aanvraag wordt goedgekeurd; dit gebeurt door projecten tijdens uitvoering te toetsen op het voldoen aan de subsidievoorwaarden. Ook helpt ffiqs met het inrichten van subsidieadministraties of kan indien gewenst het financieel projectmanagement volledig overnemen.”

ffiqs werkt internationaal

Op dit moment bestaat ffiqs uit achttien professionele compliance-experts, die veel kennis en ervaring hebben met EU-fondsen. Op het gebied van EU-regelingen werkt het team grensoverschrijdend. Als u meer wilt weten over ffiqs, neem dan een kijkje op de website of neem contact met ons op.


    * = verplicht veld.

    Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

    Ja, ik accepteer het   Privacy Statement