6 tips voor werken met meerdere partners

Binnen Europese projecten werkt PNO Consultants regelmatig als consortium-partner mee aan projectmanagement en project-compliance. Dat deden we bijvoorbeeld voor het project BIOSKOH, een Horizon 2020 project binnen de bioeconomie. In dit artikel, het eerste van een serie, delen we projectervaringen die u kunnen helpen in een (internationaal) multi-partner project. Download dan gelijk onze H2020-checklist!

Over onze partnerships binnen BIOSKOH

In het BIOSKOH H2020 Flagship-project wordt de grootste 2G-bio-raffinaderij in Europa gerealiseerd: 110 kiloton 2G bioproducten per jaar. Binnen dit project bemant PNO een compliance-helpdesk voor alle partners die vragen hebben over regelingen en de vereisten waaraan zij moeten voldoen. Voorafgaand aan het eerste periodieke rapport hebben wij ook trainingen aangeboden aan een aantal projectpartners. Het doel hiervan was om hen te laten zien wat er allemaal wordt verlangd omtrent periodieke rapportages, hun aanvraag en rekenmethoden. Denk aan zaken als:

  • wat is een PM? (‘person month’, rond 144 werkuren)
  • hoe personeelskosten berekend?
  • wat voor kosten komen in aanmerking en zijn terug te vragen?

Onze tips voor samenwerken met meerdere partners

Op basis van onze samenwerking in dit project zijn er zes tips die wij graag met u delen:

  1. Zet al vanaf het begin van het project tools in om te kunnen monitoren, en bepaal ook vooraf de follow-up-methode.
  2. Het is zeer belangrijk om te zorgen voor goed gestructureerde interne protocollen voor het project. Zo voorkomt u aansprakelijkheid tegenover de Europese Commissie én voorkomt u potentiële verliezen als het gaat om terug te vragen kosten. Wees specifiek in uw omschrijving!
  3. Standaarden bestaan niet: elke situatie en organisatie is verschillend en moet apart geanalyseerd worden.
  4. Neem niets zomaar aan! Zorg er altijd voor dat u de informatie controleert die u heeft ontvangen in overleg met uw technische en accounting-experts.
  5. Van tevoren een goed projectmanagementplan opstellen werkt beter en kost uiteindelijk minder tijd dan achteraf fouten herstellen.
  6. Maak goede afspraken met de andere partners door middel van consortium agreements.

Tips voor compliance binnen Europees H2020 project

We stelden een lijst samen van tips voor Horizon 2020 compliance. Ook benieuwd naar tips om H2020 compliant te zijn? Download de H2020 compliance checklist.