8 miljoen euro voor duurzame Waddenprojecten

Het Waddenfonds stelt in 2022 een subsidiebudget van 8 miljoen euro beschikbaar voor duurzame themaprojecten in het Waddengebied. Hiermee geeft het fonds een nieuwe impuls aan initiatieven die de ecologie en duurzame economische ontwikkeling van het gebied versterken. Per project bedraagt de subsidie maximaal 1 miljoen euro.

Vitaal Waddengebied

Het Waddenfonds is een samenwerkingsverband van de drie Waddenprovincies: Noord-Holland, Fryslân en Groningen. Doel is het ontwikkelen van de internationale ecologische betekenis van het Waddengebied, in combinatie met duurzame economische ontwikkeling. Onlangs publiceerde het fonds de Subsidieregeling Thematische Uitvoering Waddenfonds 2022/01 (Stuw ’22). Hiermee komt volgend jaar 8 miljoen euro beschikbaar voor projecten binnen de thema’s en themalijnen uit het – eveneens nieuw gepubliceerde – Uitvoeringsprogramma Waddenfonds 2021-2027. Richtinggevend is de Agenda voor het Waddengebied 2050, die eerder dit jaar door een groot aantal partijen werd ondertekend. Deze Agenda is bedoeld om de Wadden – het grootste getijdengebied ter wereld en sinds 2009 UNESCO Werelderfgoed – ook in de toekomst “veilig, vitaal en veerkrachtig” te houden.

Thema’s en themalijnen

De openstelling van de nieuwe regeling loopt van 11 januari 2022 tot en met 15 december 2022. (Samenwerkingsverbanden van) publiekrechtelijke rechtspersonen, privaatrechtelijke rechtspersonen en ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid kunnen subsidie aanvragen. De thema’s en themalijnen waarbinnen het project moet vallen, zijn:

 • Natuur (onder andere natuurlijke processen, onderwaternatuur, vis- en vogeltrek, biodiversiteit)
 • Werelderfgoed, Cultuurhistorie en Landschapsontwikkeling
 • Water, Bodem, Licht en Geluid (onder andere verminderen/voorkomen van verontreiniging en verstoring)
 • Duurzame Recreatie en Duurzaam Toerisme
 • Duurzame Energie (onder andere ontwikkelen en opschalen van productietechnieken, afstemmen van vraag en aanbod, energiebesparing in bestaande woningen)
 • Duurzame Waddenhavens (onder andere duurzame processen, nuttig hergebruik)
 • Duurzame Landbouw (onder andere klimaatbestendig, circulair)
 • Duurzame Visserij (onder andere circulair, aquacultuur aan wal).

Wie het eerst komt…

De te ondersteunen projecten moeten ten minste “een bovenlokaal effect en een eigenstandig karakter” hebben, zo valt te lezen in de publicatie. Verder geldt dat de subsidiabele kosten minimaal 200.000 euro moeten zijn en dat de subsidie maximaal 90% van de subsidiabele kosten bedraagt, met een maximum van 1 miljoen euro per project. Belangrijk detail: het subsidiebudget van 8 miljoen euro wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de aanvragen. Ook voor deze regeling geldt dus: wees er snel bij!

Meer weten?

Wilt u met uw project iets betekenen voor de Wadden en bent u benieuwd of u voldoet aan de subsidievoorwaarden? Of wilt u zich misschien in een andere regio inzetten voor de ecologie in combinatie met duurzame economische ontwikkeling? De consultants van PNO helpen u graag verder. Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement