AAL-subsidieprogramma gaat in februari 2019 weer open

Het Active & Assisted Living-programma (AAL) publiceert in februari een nieuwe subsidieoproep met als thema “Duurzame slimme oplossingen voor gezond ouder worden”. De deadline voor het indienen van een projectvoorstel is eind mei 2019.

Wat is het AAL-subsidieprogramma?

Het doel van het Active & Assisted Living-programma is om de ontwikkeling van innovatieve, op ICT gebaseerde, oplossingen voor ouderen en hun omgeving te stimuleren. Hierbij gaat het om producten en diensten die de kwaliteit van leven verbeteren en ouderen in staat stellen zo lang mogelijk zelfstandig te wonen en te leven. Het programma streeft er daarnaast ook naar om de duurzaamheid van de zorgsector te bevorderen en de economische en industriële positie van Europese bedrijven op dit te terrein versterken.

Voor wie is het interessant?

Projectvoorstellen (in het Engels) moeten worden ingediend door consortia van minimaal drie organisaties en bedrijven uit tenminste drie aan AAL deelnemende landen (zeventien EU-lidstaten en Israël, Noorwegen en Zwitserland). In een consortium zijn verschillende typen partners vertegenwoordigd. In elk geval dienen de volgende partijen er deel van uit te maken:

  • een (eind)gebruikersorganisatie
  • een businesspartner
  • een mkb (dit kan bovengenoemde businesspartner zijn).

Welke AAL-projecten komen in aanmerking?

Het doel van de nieuwe oproep is om innovatieve, transnationale en multidisciplinaire samenwerkingsprojecten te ondersteunen. Er zijn twee type projecten die voor subsidie in aanmerking komen:

  • ‘gewone’ samenwerkingsprojecten: zijn gericht op het ontwikkelen en op de markt brengen van ICT-oplossingen in het AAL-domein. De looptijd van een project ligt tussen de 18 en 36 maanden en de maximale subsidie bedraagt 2,5 miljoen euro per project. Voor Nederlandse partners in één project is gezamenlijk maximaal 500.000 euro beschikbaar.
  • ‘kleine’ samenwerkingsprojecten: hebben een looptijd van negen maanden, een maximaal subsidiebedrag van 300.000 euro en kortere aanvraag- en rapportageprocedures. Het hoofddoel van de kleine samenwerkingsprojecten is de verkenning van nieuwe ideeën, concepten en benaderingen voor op ICT gebaseerde oplossingen voor oudere volwassenen.

Wat is nieuw in 2019?

De AAL-oproep 2019 staat open voor de ontwikkeling van op ICT gebaseerde oplossingen gericht op alle toepassingsgebieden binnen het AAL-domein – zoals vrije tijd en cultuur als het gaat om ‘Active Living’ of gezondheidszorg in het geval van ‘Assisted Living’. De oplossingen moeten worden ingebed in de strategieën van de deelnemende eindgebruikersorganisaties, serviceproviders en zakelijke partners. Verder biedt de AAL-oproep 2019 meer flexibiliteit met betrekking tot de reikwijdte, de omvang en de duur van de voorgestelde projecten (inclusief de kleine samenwerkingsprojecten).

Meer weten?

De definitieve openstelling van het AAL-programma met het budget en precieze voorwaarden zal vermoedelijk begin februari 2019 worden bekendgemaakt. Wilt u meer weten over het AAL-programma of heeft u misschien al een projectidee? Leg het voor aan onze Life Sciences & Health experts.