AgriTech-voucherregeling opnieuw open in Zuid-Holland

Voor technologische innovaties in de Zuid-Hollandse tuinbouwsector is extra geld beschikbaar gesteld via de AgriTech-voucherregeling. De subsidievouchers hebben een waarde tot 100.000 euro. Kennisdeling met technologiebedrijven is een belangrijke voorwaarde.

Groen en grijs

De tuinbouwsector in Zuid-Holland loopt wereldwijd voorop. Innovatie is van cruciaal belang om die positie te behouden en uit te breiden. Er worden weliswaar veel nieuwe technologieën ontwikkeld, maar grootschalige toepassing en nieuwe verdienmodellen blijven uit. Enerzijds heeft dit te maken met de hoge kosten en risico’s die validatie en opschaling met zich meebrengen. Anderzijds is er terughoudendheid in het delen van specifieke tuinbouwkennis. Om innovatie te stimuleren, is het juist belangrijk die ‘groene kennis’ te combineren met ‘grijze kennis’, oftewel kennis van technologie en ontwikkeling.

Barrières doorbreken

InnovationQuarter, de regionale ontwikkelingsmaatschappij voor Zuid-Holland, wil met het innovatieprogramma AgriTech (AGT-IQ) de bestaande barrières doorbreken. Zij doet dat door in te zetten op (cross-sectorale) samenwerking, kennisdeling en (financiële) ondersteuning.

Allereerst gaat het erom de tuinbouwondernemingen te verbinden met technologieleveranciers, innovatiecentra en kennisinstellingen. Zo ontstaan er waardevolle samenwerkingsverbanden – consortia – waarin het delen van kennis over best practices en leerervaringen centraal staan. Komt hier een innovatie uit voort, met een werkend prototype dat inmiddels klaar is voor validatie, dan kan InnovationQuarter daarvoor subsidie verstrekken in de vorm van vouchers. Het geld uit deze voucherregeling is bijvoorbeeld te gebruiken voor het inhuren van een deskundig adviseur of voor een praktijkexperiment.

Over de voucherregeling

Dankzij de nieuwe openstelling van de AgriTech-voucherregeling is er nu een budget van 500.000 euro beschikbaar voor innovatieprojecten. De vouchers zijn aan te vragen voor projecten vanaf 100.000 euro. De subsidie vergoedt maximaal 40% van de projectkosten, het subsidiebedrag kan oplopen tot 100.000 euro per project.

Het projectconsortium moet ten minste bestaan uit één Zuid-Hollandse tuinbouwonderneming die nieuwe technologie wil inzetten, en één technologieleverancier die een technologische oplossing wil valideren bij de gebruiker. Alle tuinbouwondernemingen uit Zuid-Holland zijn welkom, inclusief (glas)tuinders, veredelaars en bedrijven uit de vers-logistiek. Van belang is dat de penvoerder van het consortium daadwerkelijk in Zuid-Holland is gevestigd.

De nieuwe openstelling van de voucherregeling is per direct ingegaan. Deadline voor het aanvragen van een voucher is 15 maart 2022.

Meer weten?

Bent u actief in de tuinbouwsector en ziet u kansen voor innovatie? Of heeft u als technologieleverancier een oplossing ontwikkeld die de tuinbouw ten goede kan komen? PNO helpt u graag – niet alleen bij uw subsidieaanvraag, maar zeker ook om samen alle innovatieve ideeën vérder te brengen. Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:


    * = verplicht veld.

    Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

    Ja, ik accepteer het   Privacy Statement