Groningse arbeidsplaatsensubsidie weer open voor mkb

Mkb’s in Noord- en Midden-Groningen kunnen tot 25.000 euro subsidie aanvragen als zij investeringsplannen hebben die zorgen voor nieuwe arbeidsplaatsen bij hun eigen bedrijf. Medio september start een nieuwe aanvraagronde. In dit artikel beschrijven we deze aantrekkelijke subsidie en de gewijzigde voorwaarden.

Subsidiedoelgroep: Gronings mkb

Individuele mkb’s kunnen de subsidie vanuit de EBG-Arbeidsplaatsenregeling aanvragen. Belangrijk is dat zij gevestigd moeten zijn in een aangewezen gemeente. Het gaat om: Appingedam, Bedum, Delfzijl, De Marne, Eemsmond, Loppersum, Midden-Groningen, Ten Boer, en Winsum. Andere mkb’s kunnen deze subsidie alleen aanvragen als zij zich gaan vestigen in een van deze plaatsen. De gemeente Midden-Groningen omvat overigens de voormalige gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde.

Welke bedrijfstakken?

Mkb’s tot 10 werknemers (fte’s) uit alle bedrijfstakken en sectoren kunnen de subsidie aanvragen. Grotere mkb’s kunnen alleen subsidie aanvragen rondom bepaalde thema’s (zoals bouw, energie, groene chemie, toerisme en 5G-technologie).

Hoeveel subsidie?

De subsidie is 5.000 euro per nieuwe arbeidsplaats die de ondernemer realiseert bij zijn eigen bedrijf. Zijn dat meerdere nieuwe arbeidsplaatsen? Dan kan de totale subsidie oplopen tot maximaal 25.000 euro per aanvrager.

Subsidie voor welke investeringsprojecten?

Een belangrijke voorwaarde bij deze subsidieregeling is dat de nieuwe arbeidsplaatsen een direct onderdeel of gevolg moeten zijn van een ‘investeringsproject’. Wat wordt daaronder verstaan? In het kort kan het hierbij gaan om vijf soorten projecten:

  • een vestigingsproject (het vestigen van een nieuw-opgericht bedrijf, of van een nieuwe vestiging van een bestaand bedrijf, in een van de aangewezen gemeenten)
  • fundamenteel wijzigingsproject (het opnieuw inrichten van het volledige productieproces van een onderneming of vestiging)
  • uitbreidingsproject (het opschalen van de bestaande bedrijfsactiviteiten)
  • diversificatie (een nieuw type bedrijfsactiviteit, als aanvulling op de bestaande activiteiten)
  • een innovatieproject (technisch onderzoek en ontwikkeling voor nieuwe producten, diensten of procedés).

Belangstelling?

De aanvraagronde voor deze subsidie start op 15 september. De subsidies worden dan verdeeld volgens het principe ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’ tot uiterlijk 31 december 2018. Wees er dus wel op tijd bij! Heeft u belangstelling voor deze subsidie? Of hulp nodig bij het opstellen van een kansrijke aanvraag? Neem dan contact op met PNO Consultants in Groningen.