Betaalt u te veel sociale verzekeringspremies?

Betaalt u als werkgever te veel premie voor sociale verzekeringen? Dat kan zomaar als u in de verkeerde sector voor de sectorpremie ingedeeld bent. Uw premie voor sociale verzekeringen hangt namelijk af van de sector waarin u bent ingedeeld. Door verschillende oorzaken kan deze indeling afwijken van de werkelijke situatie. U kunt uw sectorindeling laten aanpassen en daarmee veel geld besparen.

Wat is de sectorindeling?

Onlangs stelde UWV de premie volksverzekeringen 2018 vast voor de Werkhervattingskas. De hoogte van de premie die u als werkgever betaalt is afhankelijk van het aantal werkloosheidsuitkeringen die UWV voor uw specifieke sector heeft uitgekeerd. Deze premie daalt voor 2018 naar een gemiddelde van 1,28 procent als direct gevolg van lagere werkloosheid. Hoe minder werkloosheidsuitkeringen in een sector, hoe lager het premiepercentage is dat u moet betalen. Het is voor het vierde opeenvolgende jaar dat UWV de premie naar beneden bijstelt.

Klopt uw sectorindeling nog?

Alleen maar goed nieuws toch? PNO Consultants ziet echter regelmatig dat sectorindelingen niet meer kloppen. Veel bedrijven nemen de indeling zonder aarzeling over, zonder daarbij rekening te houden met bijvoorbeeld fusies, groei, krimp, overnames of gewijzigde bedrijfsactiviteiten. In de verkeerde sector ingedeeld zijn kan u veel geld kosten. Dit is het geval als u (jarenlang) te veel sociale verzekeringspremie heeft betaald of juist als dat te weinig is geweest en u boetes riskeert.

Wilt u weten of uw organisatie in de juiste sector is ingedeeld? We helpen u graag te controleren of uw sectorindeling voor 2018 nog de juiste is. Ook controleren wij of u wellicht teveel betaalde premie volksverzekeringen terug kunt krijgen. Doe dat dit jaar nog! Neem contact met ons op.