Breng Nederlandse watertechnologie op de wereldmarkt

Nederlandse bedrijven in de ‘watersector’ kunnen subsidie aanvragen voor het voorbereiden of uitvoeren van een buitenlands pilot- of demonstratieproject. De aanvraagronde loopt tot 6 september.

Voor wie is deze subsidie interessant?

‘Partners voor Water’ helpt de Nederlandse watersector bij het realiseren van internationale ambities. Het programma is vooral interessant voor partijen met innovatieve kennis en kunde op het gebied van deltatechnologie, watertechnologie en maritieme technologie. Bijvoorbeeld bedrijven met een vernieuwende technologie of innovatief prototype op watergebied. Zoals een product of proces op het gebied van drinkwater, sanitatie, waterbeheer, vaarwegen of ecosystemen. De subsidieregeling van ‘Partners voor Water’ is ook bekend onder de naam ‘Waterveiligheid en Waterzekerheid Stedelijke Delta’s’ (WWSD).

Subsidie voor welke watertechnologie projecten?

De subsidie kan worden aangevraagd door Nederlandse partijen in de watersector die hun innovatie ook buiten Nederland willen demonstreren en toepassen. Zij kunnen subsidie aanvragen voor twee soorten projecten: het uitvoeren van een buitenlands pilotproject, en/of een daaraan voorafgaande haalbaarheidsstudie. Als korte toelichting:

  • een pilotproject moet bestaan uit een combinatie van experimentele ontwikkeling, demonstratie en praktijktests. De looptijd is maximaal 2 jaar. De subsidie vergoedt meestal zo’n 40 tot 60% van de kosten, en kan oplopen tot maximaal 600.000 euro
  • een haalbaarheidsproject is hier een voorafgaande studie naar de kansen en risico’s van een beoogd pilotproject. De studie mag maximaal 1 jaar duren. De subsidie vergoedt 50 tot 70% van de kosten, en bedraagt maximaal 250.000 euro.

Belangrijk om rekening mee te houden

Zoals aangegeven gaat het hier om een subsidie voor Nederlandse partijen met een project in het buitenland voor watertechnologie en -innovatie. Wat betekent dit in de praktijk? Hieronder geven we enkele tips en handreikingen.

Organisatorische aspecten

Het indienen van de subsidieaanvraag kan alleen door een Nederlandse partij. Dat kan een individueel bedrijf zijn, maar ook een NGO, kennisinstelling, of een consortium. Een consortium is niet verplicht, maar in de praktijk is samenwerking met een lokale partij in het buitenland (zoals een beoogde afnemer) vaak nodig voor een goed project. Interessant: ook buitenlandse partners mogen meedoen aan het consortium (en kunnen dan subsidie ontvangen voor de watertechnologie en – innovatie).

Projectlocatie

De beoogde projectlocatie moet buiten Nederland liggen. Er zijn vooral goede kansen voor projecten in Argentinië, Bangladesh, Chili, Colombia, Egypte, Filipijnen, India, Indonesië, Mexico, Mozambique, Myanmar, Polen, Roemenië, Singapore, Turkije, Verenigde Staten, Vietnam en Zuid-Afrika. Projecten in andere landen zijn echter ook mogelijk (tenzij het gaat om landen op de ‘zwarte lijst‘ zoals Afghanistan, Congo, Eritrea, Irak, Sierra Leone, Somalië, Syrië, Tsjaad, Zimbabwe).

Beoordelingscriteria

Alleen de beste projecten komen in aanmerking voor subsidie. Projecten worden dus onderling vergeleken en beoordeeld op onder meer: de kwaliteit van het projectplan, de financiële onderbouwing, het belang voor de lokale partners, opschalingsmogelijkheden en duurzaamheidsaspecten.

Wat kan PNO voor u doen?

Beschikt uw bedrijf over unieke innovaties en expertise op het gebied van watertechnologie? PNO helpt graag bij het verder ontwikkelen, testen of demonstreren ervan. Onze experts zijn goed bekend met de verschillende subsidieregelingen op dit gebied, of het nu gaat om nationale, regionale of internationale mogelijkheden. Leg ons vrijblijvend uw plannen voor via 088-8381381 of stuur een bericht via het onderstaande formulier:


    * = verplicht veld.

    Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

    Ja, ik accepteer het   Privacy Statement