Brussel presenteert nieuw steunpakket voor mkb’s

In september presenteerde de Europese Commissie plannen voor een nieuw steunpakket voor het midden- en kleinbedrijf (mkb). Betere toegang tot financiering maakt onderdeel uit van die plannen, maar: het voorgestelde pakket bevat vooral niet-financiële maatregelen, bedoeld om het concurrentievermogen en de veerkracht van het Europese mkb te stimuleren. Wat kunnen we precies verwachten?

Focus op het mkb als ‘motor van de economie’

Liefst 99% van alle Europese bedrijven behoort tot het mkb: circa 24 miljoen bedrijven, goed voor twee derde van de totale werkgelegenheid in de privésector! Het mkb wordt daarom vaak ‘de motor van de economie’ genoemd, want de welvaart van de EU op de lange termijn hangt sterk af van het mkb en zijn sleutelrol bij de overgang naar een groene, digitale en veerkrachtige economie.

Toch is het mkb de afgelopen jaren onevenredig hard getroffen door een reeks grote tegenslagen: de COVID-pandemie, de Russische oorlog tegen Oekraïne, de energiecrisis, een stijgende inflatie en krapte op de arbeidsmarkt. Mede daardoor scoren mkb’s in 2023 nog steeds onder het niveau van 2019. Daarom komt de Europese Commissie – na jaren van grote onzekerheid – met plannen voor een gloednieuw ‘SME Relief Package’.

Wat is dit mkb-steunpakket precies?

Het nieuwe ‘SME Relief Package’ bestaat uit verschillende plannen om het concurrentievermogen en de veerkracht van het mkb in Europa te stimuleren. In het kort gaat het bij deze voorstellen om: het verminderen van de ‘regeldruk’ voor bedrijven, een eerlijker ondernemingsklimaat voor de interne markt, een beter investeringsklimaat voor mkb’s (en een betere toegang tot financiering), en steun voor groei van mkb’s naar mid-caps om hun volledige economische potentieel te ontsluiten.

Als onderdeel van deze plannen stelt de Europese Commissie twee gloednieuwe wetgevingsmaatregelen voor:

 • een verordening over betalingsachterstanden bij handelstransacties: dit pakt het probleem van de betalingsachterstanden aan (een probleem dat de cashflow van mkb’s in gevaar brengt en de veerkracht van supply chains belemmert). Het voorstel introduceert nieuwe regels voor striktere betalingstermijnen (maximaal 30 dagen), verhelpt juridische lacunes en dubbelzinnigheden in de huidige EU-regelgeving, gaat in op automatische betaling van opgelopen rentes, en introduceert nieuwe spelregels om mkb’s te beschermen tegen wanbetalers.
 • een richtlijn voor het invoeren van een ‘Head Office Tax System’ voor het mkb: dit is interessant voor mkb’s die zaken doen ‘over de grens’ (bijvoorbeeld in grensregio’s): het biedt mkb’s de mogelijkheid om hun fiscale zaken af te handelen met slechts één enkele belastingdienst. Mkb’s die actief zijn in verschillende lidstaten moeten de vrijheid van vestiging en het vrije verkeer van kapitaal ten volle kunnen benutten, zonder gehinderd te worden door onnodige belastinggerelateerde obstakels, zo vindt de Europese Commissie.

Andere belangrijke beloften om het mkb te helpen

In de berichtgeving over het nieuwe mkb-steunpakket belooft de Commissie verder ook:

 • om omslachtige administratieve procedures voor het mkb te vereenvoudigen en te digitaliseren (zoals verklaringen en certificaten rondom detachering van werknemers)
 • verder te blijven werken aan de eerder beloofde vermindering (25%) van de rapportageverplichtingen voor het mkb.
 • om een ‘mkb-gezant’ te benoemen die de EU gaat adviseren over mkb-kwesties en ook zorgt voor de externe belangenbehartiging van het mkb
 • de huidige drempels van de ‘mkb-definitie’ te herzien voor eind 2023. Er moet een nieuwe, definitie komen met extra aandacht voor de groei van mkb’s
 • om opleidingsactiviteiten van Large Skills Partnerships te blijven ondersteunen, die zijn gericht op een betere afstemming van vraag en aanbod van relevante beroepsvaardigheden voor mkb’s op de Europese arbeidsmarkt.

En last but not least belooft de Commissie om te zorgen voor een betere toegankelijkheid tot financiering voor het mkb (bovenop de ruim 200 miljard euro die al beschikbaar is via verschillende EU-financieringsprogramma’s tot 2027). Dit betekent onder meer dat het extra budget (7,5 miljard euro) voor de garantiecapaciteit van het InvestEU-programma ook beschikbaar zal zijn voor het mkb (via STEP, het ‘Strategic Technologies for Europe Platform’).

Wat kan PNO Group voor u doen?

Met kantoren in negen landen en jarenlange ervaring met financiering voor innovaties heeft PNO Group ongeëvenaarde kennis van Europese en nationale subsidieregelingen. Heeft u subsidiegerelateerde juridische of fiscale vragen? Bijvoorbeeld op het gebied van grensoverschrijdende activiteiten, bedrijfsverplaatsingen, naleving van subsidieovereenkomsten of de vorming van een internationaal consortium? Vul het contactformulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op:


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement