Nog budgetruimte Innovatiekrediet

 

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) meldt dat er nog budget beschikbaar is voor het Innovatiekrediet. De subsidieverstrekker roept ondernemers met een financieringsbehoefte voor hun technische innovatie op om gebruik te maken van deze kredietfaciliteit.

Innovatiekrediet vult gat in kapitaalmarkt op

Het Innovatiekrediet is bedoeld om veelbelovende en uitdagende innovaties met een uitstekend marktperspectief te financieren. Veel ondernemers hebben in de ontwikkelingsfase van hun innovatie nog geen omzet. Om de innovatie tot succesvolle marktintroductie te brengen, is kapitaal nodig en daar is voor hen moeilijk aan te komen. Met het Innovatiekrediet verstrekt de overheid tot 10 miljoen euro voor technische ontwikkelingsprojecten. Ook voor klinische innovaties kunnen ondernemers het Innovatiekrediet aanvragen, maar de verwachting is dat met de al ingediende aanvragen dit budgetdeel is uitgeput.

Alleen voor veelbelovende, goed onderbouwde innovatieplannen

Het Innovatiekrediet heeft veel innoverende bedrijven, van klein tot groot, goede diensten bewezen. Het is een aantrekkelijke innovatiefinanciering, die echter wel scherpe acceptatiecriteria kent. Een sterke mate van technische innovativiteit, een goed onderbouwd marktperspectief en een systematische aanpak van de technische uitdagingen zijn daar voorbeelden van. Serieuze innovaties dus, waarvan het ‘proof of principle’ al is aangetoond.

Welke kosten worden gefinancierd?

Met het Innovatiekrediet kunnen ondernemers hun ontwikkelingskosten zoals loonkosten, materialen, afschrijvingen, uitbestedingskosten, reiskosten en kosten van octrooiaanvragen financieren. Individuele ondernemingen kunnen 25% (grote bedrijven) tot 45% (kleine ondernemingen) van deze kosten gefinancierd krijgen. Als er sprake is van een samenwerkingsverband kunnen deze percentages oplopen tot 40% voor grote bedrijven en 50% voor kleine bedrijven. Voor middelgrote bedrijven zijn deze percentages respectievelijk 35% en 50%.

Aanvraag uitstekend onderbouwen

Zoals aangegeven hebben veel ondernemers profijt gehad van het Innovatiekrediet. Maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat niet alleen hun innovatieplannen veelbelovend waren en goed aansloten op de criteria van het Innovatiekrediet. Ook de ingediende aanvragen voldeden aan alle eisen die subsidieverstrekker RVO stelt, waarvan een uitstekende en goed gedocumenteerde onderbouwing van de aanvraag een belangrijke is. Over de aanvraagprocedure meldt de subsidieverstrekker nog dat de behandeling van een aanvraag gemiddeld drie maanden duurt. Mocht het subsidiebudget in oktober uitgeput raken (wat RVO niet verwacht) dan kan het project ook worden doorgeschoven naar het budget van 2019.

Meer weten over het Innovatiekrediet?

Werkt u aan een veelbelovende technische innovatie en vermoedt u in aanmerking te komen voor het Innovatiekrediet, praat dan eens met een van onze adviseurs. Met hun ervaring met techische innovaties en hun kennis van financierings- en subsidiemogelijkheden daarvoor, kunnen zij u helpen met het opstellen van een kansrijke aanvraag.

Neem contact op met met een van onze adviseurs.