Commissie vraagt om forse verhoging CEF-budget 2021-2027

De Europese Commissie heeft voorgesteld om het budget van Connecting Europe Facility (CEF) voor de nieuwe periode 2021-2027 met 15 miljard euro te verhogen. Dit is een stijging van ruim 50% ten opzichte van het lopende CEF-programma 2014-2020. Wanneer de plannen worden aangenomen, bedraagt het budget in de nieuwe periode 42,3 miljard euro, terwijl het budget nu nog ‘slechts’ 27,4 miljard euro bedraagt.

Commissie wil CEF-budget fors laten stijgen in toekomst

De voorgenomen CEF-budgetverhoging past in de langetermijnplannen van de Commissie om de ‘Connecting Europe Facility’ te vernieuwen. Het CEF-programma heeft zoals bekend drie onderdelen waarvan Transport nog steeds het overgrote deel van het totale budget opeist:

  • transport: 30,6 miljard euro
  • energie: 8,7 miljard euro
  • digitaal: 3 miljard euro

Voor 2021-2027 stelt de Commissie voor om de milieudimensie van het CEF-programma te versterken, met het doel dat 60 procent van de nieuwe begroting bijdraagt ​​aan de klimaatdoelstellingen. Het voorstel van de Commissie is gericht op een betere integratie van de sectoren transport, energie en digitale technologie, om zo de economie van de EU versneld te decarboniseren en digitaliseren. Hierna beschrijven we de voorgenomen nieuwe beleidslijnen.

CEF-Transport: veilige, schone en verbonden mobiliteit

Het nieuwe CEF-Transport deelprogramma ondersteunt slimme, duurzame, inclusieve, veilige en beveiligde mobiliteit. Het helpt bijvoorbeeld bij het koolstofvrij maken van het vervoer door prioriteit te geven aan milieuvriendelijke vervoerswijzen (zoals spoorvervoer) en de ontwikkeling van oplaadpunten voor alternatieve brandstoffen. Voor de allereerste keer ondersteunt de Connecting Europe Facility ook de civiel-militaire vervoersinfrastructuur met 6,5 miljard euro. Enerzijds om het Europese vervoersnetwerk aan te passen aan militaire eisen en anderzijds om de militaire mobiliteit in de EU te verbeteren.

CEF-Energie: betaalbaar, veilig en duurzaam

Het nieuwe CEF-Energie deelprogramma maakt de totstandbrenging van een echte energie-unie mogelijk en ondersteunt de energietransitie. Met dat doel stimuleert de Commissie samenwerking tussen de lidstaten op het gebied van grensoverschrijdende projecten voor de opwekking van hernieuwbare energie. Het programma blijft ook de belangrijkste trans-Europese netwerkinfrastructuren ondersteunen, zodat de interne energiemarkt verder kan worden geïntegreerd.

CEF-Digitaal: breedbandnetwerk met hoge capaciteit

Het nieuwe CEF-Digitaal deelprogramma ondersteunt de modernste digitale infrastructuur, die de basis legt voor een functionerende digitale markt. Met een steeds toenemende vraag naar netwerken met hoge capaciteit en infrastructuur op het gebied van elektronische communicatie, zal de nieuwe Connecting Europe Facility meer aandacht besteden aan de infrastructuur voor digitale verbindingen.

Meer weten over CEF?