CEF-Transport subsidie voor infrastructuurprojecten

Heeft u een project dat bijdraagt aan het verbeteren van de Europese infrastructuur? Verbindt u ontbrekende schakels en lost u logistieke knelpunten op? Met de CEF Transport subsidie krijgt u tot 50% van uw projectkosten vergoed.

CEF Transport: focus op veiligheid en digitalisering

Met de CEF Transport subsidieoproep, de zevende alweer, die de Europese Commissie vorige week heeft gepubliceerd, stelt ze 450 miljoen euro transportsubsidie beschikbaar in het kader van het meerjarenwerkprogramma voor de sector vervoer. Met een budget van 200 miljoen euro ligt de focus in deze nieuwe subsidieronde vooral op een veilige infrastructuur en digitalisering. Daarbij gaat het onder meer om:

  • veiligheid op de weg
  • het verbeteren van multimodaliteit door innovatieve digitale oplossingen
  • digitale informatiesystemen
  • ondersteuning, door digitalisering, van maritieme en binnenlandse havenoperaties

Rail-interoperabiliteit en de European Rail Traffic Management Systems (ERTMS) vormen samen een andere prioriteit van deze subsidieoproep. Hiervoor is 100 miljoen euro beschikbaar. Tot slot is er nog een prioriteit die zich richt op Intelligent Transport Services (ITS), River Information Systems (RIS) en multimodale logistieke platforms. Hiervoor is 150 miljoen euro beschikbaar.

24 oktober deadline voor ‘ traditionele’ CEF-aanvraag

U kunt tot en met 24 oktober 2018 CEF-subsidie aanvragen. In deze nieuwe CEF-subsidieronde zijn er geen verplichtingen tot het aangaan van leningen zoals bij de recente CEF Blending subsidieoproep het geval was. Het gaat dus simpel gezegd om een traditionele ‘recht toe recht aan’ CEF-subsidieaanvraag, hoewel dat nog lastig genoeg is. U kunt subsidie aanvragen voor zowel ‘ studies’ (voorbereidingsactiviteiten voor een investeringsproject) als ‘ works’ (investeringsprojecten). De subsidie kan daarbij oplopen tot 50% voor een ‘studies’ project. Voor een serieuze subsidieaanvraag van enige omvang adviseren we u tenminste 1 miljoen euro aan projectkosten aan te houden.

CEF subsidie aanvragen?

Heeft u een project(plan) dat past binnen de prioriteiten van deze subsidieoproep? Neem dan gerust contact op met een van onze CEF-specialisten.