CEF-Transport subsidie voor infrastructuurprojecten

Heeft u een project dat bijdraagt aan het verbeteren van de Europese infrastructuur? Verbindt u ontbrekende schakels en lost u logistieke knelpunten op? Met de CEF Transport subsidie krijgt u tot 50% van uw projectkosten vergoed.

CEF Transport: focus op veiligheid en interoperabiliteit

Met de CEF Transport subsidieoproep die de Europese Commissie heeft gepubliceerd, stelt ze zeven miljard euro transportsubsidie beschikbaar in het kader van het meerjarenwerkprogramma voor de sector vervoer. De focus ligt in deze nieuwe subsidieronde vooral op een veilige infrastructuur en interoperabiliteit. Daarbij gaat het onder meer om:

  • infrastructuurprojecten op het TEN-T Kernnetwerk en het uitgebreide kernnetwerk (spoor, binnenhavens, zeehavens, vaarwegen, terminals)
  • transport interoperabiliteit
  • multimodale overslagterminals
  • veilige en beveiligde truckparkeerplaatsen
  • verbeteren van (klimaat)weerbaarheid van infrastructuur

Rail-interoperabiliteit en de European Rail Traffic Management Systems (ERTMS) vormen samen een andere prioriteit van deze subsidieoproep. Hiervoor is 22,5 miljoen euro beschikbaar. Tot slot is er nog een prioriteit die zich richt op Urban, Digital and Road Dimensions. Hiervoor is 39,5 miljoen euro beschikbaar.

30 januari deadline voor ‘ traditionele’ CEF-aanvraag

U kunt tot en met 30 januari CEF-subsidie aanvragen. In deze nieuwe CEF-subsidieronde zijn er geen verplichtingen tot het aangaan van leningen zoals bij de recente CEF Blending subsidieoproep het geval was. Het gaat dus simpel gezegd om een traditionele ‘recht toe recht aan’ CEF-subsidieaanvraag, hoewel dat nog lastig genoeg is. U kunt subsidie aanvragen voor zowel ‘ studies’ (voorbereidingsactiviteiten voor een investeringsproject) als ‘ works’ (uitvoeringsprojecten). De subsidie kan daarbij oplopen tot 50% voor een ‘studies’ project en 30% tot 50% voor ‘works’. Voor een serieuze subsidieaanvraag van enige omvang adviseren we u tenminste 1 miljoen euro aan projectkosten aan te houden.

CEF subsidie aanvragen?

Heeft u een project(plan) dat past binnen de prioriteiten van deze subsidieoproep? Neem dan gerust contact op met een van onze CEF-specialisten.