Circular City Funding Guide gelanceerd

 

Afgelopen vrijdag, tijdens het Cities Forum in Porto, vond de officiële lancering van de Circular City Funding Guide plaats. Deze gids biedt zeer uitgebreide informatie om steden en stedelijke regio’s te helpen bij hun overstap van een lineaire naar een circulaire economie.

Groot circulair potentieel in de stedelijke context

In Europese steden woont ongeveer 75% van de Europese bevolking. Dit maakt ze tot een belangrijk verzamelpunt van materialen en voedingsstoffen. De steden zijn hierdoor enerzijds verantwoordelijk voor het grootste deel van de Europese consumptie, de afvalproductie en de uitstoot van broeikasgassen, anderzijds kunnen Europese steden de motor worden van de overgang naar de circulaire economie. Deze transitie zal niet ‘overnight’ plaatsvinden, en financiering zal hierbij een sleutelrol spelen. Echter, het aantal beschikbare financieringsprogramma’s voor circulaire projecten en de bekendheid met bestaande financieringsmogelijkheden is onvoldoende. Enerzijds ontbreekt het steden en bedrijven aan voldoende kennis over de verschillende financieringsvormen en -bronnen die beschikbaar zijn en over de specifieke voorwaarden om er toegang toe te krijgen. Anderzijds wordt de oprichting van nieuwe circulaire fondsen belemmerd door een gebrek aan kennis bij (potentiële) financiers over het screenen, selecteren, monitoren en ondersteunen van circulaire projecten.

Circular City Funding Guide

Om deze redenen is de Circular City Funding Guide ontwikkeld. Deze Guide is een actie in het kader van het Urban Agenda Partnership for Circular Economy en gefinancierd door de European Investment Advisory Hub (een partnerschap tussen de Europese Investeringsbank (EIB) en de Europese Commissie). In december 2018 is dit project toegewezen aan PNO Consultants. Samen met IT-partner Innovation Engineering heeft de projectgroep een uitgebreide website gebouwd met informatie over (meer dan 100!) beschikbare financieringsbronnen,  het opzetten van een circulair financieringsprogramma en voorbeelden van koplopers op het gebied van stedelijke circulaire economie. Bezoekers vinden er verder veel informatieve casestudies, een woordenlijst en een uitgebreide bibliotheek. De ontwikkeling nam de projectgroep, samen met de EIB en een Europese werkgroep, een jaar in beslag. En nu is de Circular City Funding Guide dus live!

Voor vragers en verstrekkers van financiële middelen

Iedereen die is geïnteresseerd in dit thema kan de informatie op de website  gebruiken om de overgang naar een circulaire economie in zijn of haar stadsregio te ondersteunen. De website bestaat uit drie onderdelen: de Circular City Context, Guidance for fund seekers en Guidance for funders.

  • Circular City Context: Hoe ziet een circulaire stad eruit? Hoe kan een stad transformeren van een lineaire naar een circulaire economie? Wat kan het stadsbestuur doen om dit proces te bevorderen? Dit soort vragen moeten worden gesteld (en beantwoord worden) voordat steden en andere relevante partijen hun eerste stap kunnen zetten van lineair naar circulair.
  • Guidance for fund-seekers: Afhankelijk van het type project en de fase waarin het zich bevindt (R&D, start-up, schaalvergroting, groei, volwassenheid) komen specifieke financieringsmogelijkheden in beeld, zoals subsidies, krediet, equity en alternatieve financiering. Op de website vindt u informatie over meer dan 100 financieringsfondsen, hun toepassingsgebieden en hoe u zich kunt aanmelden.
  • Guidance for funders: Het opstellen en uitvoeren van effectieve circulaire financieringsprogramma’s is van cruciaal belang. Daarbij moet rekening worden gehouden met programmaontwerp, projectscreening en -selectie en projectmonitoring. Binnen dit onderdeel van de website worden deze fasen uitgebreid toegelicht.

De website wordt gecompleteerd met inspirerende casestudies en een uitgebreide bibliotheek.

In opdracht van de EIB

Inmiddels heeft de EIB ook aan PNO Consultants gevraagd om de Circular City Funding Guide te beheren en onderhouden. Wij blijven dus ook na de lancering betrokken bij dit mooie project. Als u vragen heeft over de Circular City Funding Guide of over steden en circulaire economie dan beantwoorden wij graag uw vragen. Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:


    * = verplicht veld.

    Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

    Ja, ik accepteer het   Privacy Statement