Collectors-event Warschau versnelt acceptatie nieuwe afvalmanagement-systemen

 

Meer dan 120 in afvalmanagement geïnteresseerde professionals ontmoetten elkaar op 3 juli tijdens het derde COLLECTORS-event dat dit keer in Warschau plaatsvond. Doel was met elkaar van gedachten te wisselen over de recycling-waardeketen, nieuwe inzichten om te zetten in concrete acties en vooral het creëren van maatschappelijk bewustzijn.

Identificeren afvalverwerkingssystemen en identificeren best practices

Als altijd beginnen noodzakelijke maatschappelijke veranderingen bij bewustwording. Een effectievere recycling is zo’n noodzakelijke verandering, en de bewustwording moet vooral plaatsvinden bij het publiek. Het door de EU gefinancierde COLLECTORS-project is geheel gericht op het in kaart brengen van afvalverwerkingsystemen en het identificeren van de best practices. Uitgangspunt daarbij is dat een goede bronscheiding de eerste stap is naar hoge recyclingprestaties. Dat kan niet zonder de participatie van burgers. De taak van overheden hierbij is het opzetten van een uitgebreid informatiesysteem, een praktisch inzamelingsproces en het stimuleren van duurzaam gedrag. Tijdens het COLLECTORS-event werd vooral ingezoomd op de maatschappelijke bewustwording hieromtrent, en vooral hoe deze te bevorderen.

Afwisselend dagvullend programma

Tijdens een dagvullend programma, dat werd ingeleid door Tjerk Wardenaar, projectleider namens PNO Consultants, konden de deelnemers afwisselend luisteren naar keynotes en paneldiscussies en zich laten inspireren in casestudy-sessies waar de resultaten van de economische, milieu- en waardeketenanalyses van het COLLECTORS-project werden gedeeld. Via deze link kunt u de presentaties bekijken.

Heldere communicatie, gemak en financiële stimulans

Dat de conferentie werd bijgewoond door zowel vertegenwoordigers van de afvalverwerkingsindustrie als van diverse Europese steden zorgde voor een prima gelegenheid om een wellicht voor de hand liggende, maar daarom niet minder belangrijke, conclusie nog eens gezamenlijk te trekken. Namelijk dat, om afvalscheiding werkelijk tot een succes te maken, een heldere communicatie, gemak voor de burger bij de uitvoering en het beschikbaar stellen van financiële prikkels essentieel zijn. De rapportages over de economische, milieu- en waardeketenanalyse van twaalf ‘good-practice’-case studies zullen eind deze zomer worden gepubliceerd op de website van COLLECTORS.

Meer weten over COLLECTORS?

Bij het komen tot een effectievere recycling van materialen zijn veel partijen betrokken. Bent u actief op dit gebied of wilt u om een andere reden meer weten over het COLLECTORS-project? Schroom dan niet om contact op te nemen. Bel 088-8381381 of vul het formulier in:


    * = verplicht veld.

    Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

    Ja, ik accepteer het   Privacy Statement