Comenius-beurs voor onderwijsinnovatie is geopend

De Comenius subsidie 2019 is geopend voor nieuwe aanvragen. Binnen dit programma kunnen onderwijsprofessionals financiering aanvragen voor hun onderwijsinnovatieprojecten. Er is 5,8 miljoen euro beschikbaar voor in totaal 70 projecten. De deadline voor het indienen van een intentieverklaring is 28 augustus 2018.

Subsidie voor projecten die ten goede komen aan studenten

De beurs is bedoeld voor professionals aan bekostigde hogeronderwijsinstellingen in Nederland, die werken aan innovatie in het onderwijs. Deze vernieuwingen moeten direct ten goede komen aan studenten in het hoger onderwijs. Er zijn verschillende beurzen te verkrijgen, met bedragen die uiteenlopen van 50.000 euro tot 250.000 euro per project.

Lees alles over het aanvragen van een Comenius subsidie  

PNO hielp al eerder succesvol mee aan Comenius-aanvraag

In 2018 ontving Liesbeth Noordegraaf-Eelens van de Erasmus Universiteit met hulp van PNO een Comenius Leadership Fellow-beurs van 250.000 euro. PNO hielp onder andere mee bij het schrijven van de subsidieaanvraag. Met de beurs wil Liesbeth binnen het Rotterdam Arts & Sciences Lab (RASL) transdisciplinair onderwijs en onderzoek door studenten en docenten laten ontwikkelen en uitvoeren. Het RASL combineert beeldende en podiumkunsten met wetenschap, en is een samenwerking tussen de Erasmus Universiteit Rotterdam, de Willem de Koning Academie en Codarts Rotterdam.

Lees hier alles over Comenius subsidie of bel + 31 (0) 88 – 838 13 81