Connekt maakt de weg vrij met modal shift subsidie

 

De vastgelopen tanker in het Suezkanaal maakt duidelijk hoe kwetsbaar onze transportinfrastructuur is. Ook in Nederland zorgen verstoppingen vaak voor problemen. Daarom start CONNEKT een subsidieprogramma rondom ‘modal shift’ in de logistieke sector. 

Wat is modal shift?

‘Modal shift’ heeft betrekking op het verplaatsen van vrachtvervoerstromen. Dat is vooral nodig op plaatsen waar het transportnetwerk snel overbelast raakt, bijvoorbeeld bij knooppunten rondom steden en transport-hubs. Modal shift zorgt dan voor een betere verdeling van de goederenstromen.

Stichting Connekt is een onafhankelijke netwerkorganisatie die optreedt als aanjager van slimme mobiliteit en duurzame logistiek. In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat start Connekt met een nieuwe subsidieregeling ter bevordering van projecten op het gebied van modal shift.

Welke projecten maken kans op subsidie?

De naam van de nieuwe subsidie zegt al veel over het type projecten waar naar wordt gezocht: ‘subsidieregeling stimulering modal shift van weg naar water of van weg naar spoor 2021’. Het gaat dus nadrukkelijk om projecten die het wegtransport verplaatsen naar andere vervoerswijzen: binnenvaart en spoor. Daarbij ligt de nadruk verder vooral op de goederenvervoer-corridors Oost en Zuidoost (denk: de hoofdwegen, spoorwegen en vaarwegen tussen de haven van Rotterdam naar Duitsland via de regio’s Arnhem-Nijmegen en Venlo). Maar ook voor projecten elders in Nederland kunnen partijen soms subsidie aanvragen.

Wie kunnen modal shift subsidie aanvragen (en hoeveel)?

De nieuwe modal shift subsidie mikt primair op partijen die bezig zijn met bedrijfsmatig goederenvervoer via de binnenvaart of over het spoor. Samenwerking met andere partijen is gewenst: met andere vervoerders, verladers of terminalbedrijven. Partijen kunnen namelijk alleen subsidie aanvragen voor projecten waarbij sprake is van het ‘slim bundelen’ van (container-)vrachten van afzonderlijke verladers. Belangstellenden die deze subsidie willen aanvragen, moeten een projectplan opstellen dat zicht biedt op een blijvende modal shift naar de binnenvaart (in totaal minstens 2.000 TEU per dag), of naar het spoor (minimaal 200 TEU per dag). De subsidie is bedoeld als tijdelijke stimulans voor de startfase van het project (de eerste 24 maanden).

De subsidie kan oplopen tot maximaal 500.000 euro per project, en is bedoeld voor:

  • activiteiten direct gericht op het bundelen/verplaatsen van vrachten
  • ondersteunende activiteiten (zoals het digitaal matchen van vrachten met dezelfde bestemming).

Wat kan PNO voor u doen?

Het aanvragen van de modal shift subsidie kan sinds 1 april 2021 zolang het subsidiebudget reikt (en uiterlijk tot en met 1 september 2021). Belangstelling? De experts van PNO en EGEN hebben veel ervaring met het aanvragen van subsidies op het gebied van innovatie en mobiliteit, en kunnen helpen bij het opstellen van een optimale subsidieaanvraag. Leg ons uw plannen voor. Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:


    * = verplicht veld.

    Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

    Ja, ik accepteer het   Privacy Statement