COVID-19 symptomen detecteren met een armband

Een armband die continu je lichaamstemperatuur en ademhalingspatroon bewaakt en zo in een vroeg stadium symptomen van COVID-19 kan detecteren. Rick Grobbee, hoogleraar Klinische Epidemiologie van het UMC Utrecht, en zijn team ontvingen daarvoor een subsidie van 10 miljoen euro van het European Innovative Medicines Initiative (IMI). ttopstart, life sciences & health-specialist binnen de PNO groep, heeft meegewerkt aan de aanvraag.

Brainstorm COVID-19 armband

Het idee ontstond circa acht weken geleden, toen Grobbee met een groep onderzoekers aan het brainstormen was over wat zou kunnen helpen bij een snelle diagnose van COVID-19. Onderzoek naar bestaande ‘smart wearables’ leverde een door Ava AG (Zwitserland) speciaal voor vrouwen ontwikkelde armband op die zeer nauwkeurig temperatuur, ademhaling en het vochtgehalte van de huid meet. Een hogere temperatuur kan wijzen op beginnende koorts en hoesten en benauwdheid hebben een direct effect op de ademhaling. Een combinatie van deze factoren kan ook wijzen op COVID-19. Omdat het apparaat al was gecertificeerd, kon het team er direct mee aan de slag.

Machine learning

Het testen kan naar alle waarschijnlijkheid komend najaar beginnen. De onderzoeksgroep zal mensen met een hoger risico op COVID-19 vragen om zo’n armband te dragen. Alle metingen worden centraal gemonitord en geoptimaliseerd met behulp van ‘machine learning’. Indien de meetgegevens wijzen op COVID-19 krijgt de drager een signaal en moet hij of zij snel worden getest. Daarna wordt bij alle deelnemers onderzocht of er antilichamen in het bloed aanwezig zijn. Zo kan men zien of ze geïnfecteerd zijn met het COVID-19 virus en de informatie vergelijken met de signalen van de drager.

Een IMI-voorstel in slechts tien dagen

Christopher Haggarty-Weir, consultant bij ttopstart, heeft in slechts tien dagen een uitgebreid IMI-voorstel ontwikkeld. De mogelijkheid daartoe ontstond dankzij een unieke mix van expertise binnen het ttopstart-team: ruime ervaring, wetenschappelijke en zakelijke expertise en stakeholdermanagement. De combinatie hiervan met een zeer gerespecteerd en indrukwekkend consortium droegen aanzienlijk bij aan het behaalde succes.

Over IMI2

IMI2 is het grootste publiek-private samenwerkingsverband (PPP) van Europa op het gebied van de biowetenschappen. Succesvolle consortia ontvangen meestal tussen 1 en 25 miljoen euro. IMI2-projecten leveren onderzoek van de hoogste kwaliteit (hetgeen onder meer blijkt uit het tweemaal zo hoge citaatgehalte als het EU-gemiddelde!). Wilt u weten hoe ttopstart u kan helpen met een IMI2-project of een ander LS&H-project? Ga naar de website of neem contact op met 088-838 13 81.