DHI-subsidie brengt Nederlandse technologie naar buitenland

 

Nederlandse mkb’s die hun technologie willen introduceren op een nieuwe buitenlandse markt, kunnen in 2021 weer DHI-subsidie aanvragen. Dit programma biedt tot 200.000 euro subsidie voor demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingen. De nieuwe ronde start 15 januari en staat open voor aanvragen zolang als er subsidie beschikbaar is. Lees meer over subsidiekansen, voorwaarden en projectvoorbeelden.

DHI-subsidie voor nieuwe buitenlandse markten

Het buitenland biedt goede kansen voor bedrijven met innovatieve producten. Toch richten veel Nederlandse mkb’s zich alleen op de binnenlandse markt. Bijvoorbeeld omdat ze opzien tegen de extra kosten die nodig zijn om hun producten op een nieuwe buitenlandse markt te introduceren. Andere belemmeringen zijn vaak onbekendheid en risico’s (ook bij financiers en afnemers). Het DHI-programma helpt het Nederlandse mkb om groeikansen in nieuwe buitenlandse markten te benutten. Het kan daarbij gaan om ontwikkelde landen, opkomende markten en ontwikkelingslanden.

Welke projecten maken kans op DHI-subsidie?

Via het DHI-programma is subsidie mogelijk voor drie soorten projecten. De drie letters van DHI staan voor de drie mogelijke projectcategorieën. Het gaat om:

 • Demonstratieproject: het demonstreren van een product, technologie, kapitaalgoed of dienst in een nieuwe buitenlandse doelmarkt. De demonstratie moet plaatsvinden in een reële praktijksituatie (geen beurs) en zijn gericht op een brede groep potentiële afnemers. De subsidie vergoedt tot 50% van de projectkosten en bedraagt maximaal 200.000 euro.
 • Haalbaarheidsstudie: het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek voor een buitenlandse klant die wil investeren in uw technologie, kapitaalgoed of dienst. Er moet al sprake zijn van een intentieverklaring: na de studie moet de klant het definitieve investeringsbesluit kunnen nemen. De subsidie vergoedt tot 50% van de onderzoekskosten en bedraagt maximaal 100.000 euro.
 • Investeringsvoorbereidingsproject: een studie door een Nederlands mkb dat overweegt om zelf te investeren in een productiefaciliteit in een nieuwe buitenlandse markt. De studie onderzoekt de technische en financiële haalbaarheid van deze plannen. De subsidie vergoedt tot 50% van de onderzoekskosten en maximaal 100.000 euro.

Voorbeelden van projecten die al subsidie kregen

Ter illustratie geven wij kort enkele voorbeelden van projecten die al eerder subsidie ontvingen vanuit het DHI-programma:

 • demonstratie van een mobiel ziekenhuis in Colombia (Hospitainer)
 • productie van alternatieve brandstofsystemen in Mexico (Vialle)
 • lasertechnologie voor gewasbescherming in Argentinië (Agrilaser)
 • demonstratie van waterzuiveringtechnologie in China (HydroThane)
 • demonstratie aardappelopslagsystemen in Kenia (Hanse Staalbouw)
 • innovatief waterpompsysteem voor boeren in Nepal (aQysta).

Subsidiebudget, aanvraagtijdvak en procedure

Het DHI-programma werkt met jaarlijkse aanvraagrondes. De ronde van 2021 staat open voor aanvragen vanaf 15 januari. Indienen van subsidieaanvragen is mogelijk zolang het subsidiebudget reikt (‘wie het eerst komt, het eerst maalt’). Het budget voor 2021 bedraagt in totaal 8 miljoen euro (waarvan 4 miljoen voor projecten in opkomende en ontwikkelde markten en 4 miljoen voor activiteiten in ontwikkelingslanden). Belangstellenden kunnen overigens pas subsidie aanvragen na het goed doorlopen van een verplichte ‘quickscan’.

Meer weten?

Heeft uw bedrijf innovatieve technologische producten, en wilt u de stap zetten naar een nieuwe buitenlandse markt? Of heeft u al contact met een buitenlandse partij die belangstelling heeft voor uw technologie of een demonstratie? Dan kan het interessant zijn om te kijken naar de DHI-regeling! Onze subsidie-experts vertellen u graag meer over de mogelijkheden van een aanvraag. Bel 088-838 13 81 of vul het formulier in:


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement