Effectieve Subsidie praktijkleren verwatert

 

Met de eerder deze week bekend geworden normbedragen voor de Subsidie praktijkleren wordt een vrees bewaarheid: de regeling verwatert. Door toevoeging van onder meer de beroepsgroep zorg bij de hbo-categorie en het tegelijkertijd gelijk houden van het totale subsidiebudget daalt het uit te keren bedrag per leerwerkplaats voor mbo met 20% en voor hbo met zelfs bijna 60%!

Normbedrag 2.700 euro per leerwerkplaats

De Subsidie praktijkleren is bedoeld om werkgevers te stimuleren leerwerkplaatsen aan te bieden. Bedrijven die via een leerwerkplaats vmbo-, mbo-bbl, hbo-leerlingen of promovendi willen begeleiden in de praktijk kunnen tot 2.700 euro subsidie per leerwerkplaats per schooljaar ontvangen. Dit geldt voor zowel de mbo-bbl praktijkleerplaatsen als de hbo-duale en deeltijd praktijkleerplaatsen. Overigens kan de minister besluiten het bedrag per volledige praktijkleerplaats te verlagen als het budget ontoereikend is om alle aanvragen die aan de voorwaarden voldoen goed te keuren. Dit was zowel voor het schooljaar 2016-2017 (2.544,60 euro) en schooljaar 2017-2018 (2.452,90 euro) het geval.

Evaluatie Subsidieregeling praktijkleren

De subsidieregeling praktijkleren werkt, zo blijkt uit onderzoek van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, RVO: “De subsidieregeling [is] effectief. Het aantal praktijkleerplaatsen groeit en het aanbod ervan zou verminderen wanneer de subsidieregeling zou worden afgeschaft.” Het onderzoek geeft verder aan dat de aanvragers over het algemeen tevreden zijn over de hoogte van het subsidiebedrag. Twee derde van de geïnterviewde werkgevers vindt de hoogte van het bedrag ook belangrijk, de rest vindt het onbelangrijk of is neutraal. Verschillende respondenten benadrukken dat ook een verlaging van de subsidie ten koste zou kunnen gaan van het aantal praktijkleerplaatsen. Bij een verlaging van de subsidie met 20 procent zou ruim een kwart het aanbod van praktijkleerplaatsen heroverwegen. Ongeveer een op de zes geïnterviewden zou bij een dergelijke verlaging geen praktijkleerplaatsen meer aanbieden of de faciliteiten beperken.

Werkelijke subsidie per leerling fors gedaald

Met het bekend worden van de definitieve bedragen voor het schooljaar 2018-2019 lijkt de vrees, dat het aantal leerwerkplaatsen gaat afnemen, gerechtvaardigd. De subsidie voor mbo-praktijkleerplaatsen is verlaagd van 2.700 euro naar 2.216,70 euro. Een daling met 17,9%! Werkgevers missen nu 483,30 euro per volledige praktijkleerplaats. De subsidie voor een duale of deeltijd hbo-opleidingen door werknemers is sterk verwaterd. Kreeg een werkgever voor een hbo-praktijkleerplaats vorig jaar nog 2.700 euro, dit jaar is die subsidie met 876,15 euro of nog geen 1/3de van dat bedrag.

Oorzaken

De daling van de subsidie voor mbo-bbl praktijkleerplaatsen is nagenoeg volledig toe te rekenen aan een stijging van het aantal mbo-bbl praktijkleerplaatsen. In het schooljaar 2017-2018 hadden 107.894 werknemers een mbo-bbl praktijkleerplaats. In het schooljaar 2018-2019 was dat aantal maar liefst: 121.478. Een stijging van ruim 12,5%. Daarmee is het aantal mbo-bbl praktijkleerplaatsen bijna terug op het ‘pre-crisis’ niveau. Een teken dat de subsidieregeling praktijkleren werkt! De daling van de subsidie voor de hbo-praktijkleerplaatsen is nagenoeg volledig toe te rekenen aan de verruiming van de doelgroep. De regeling was tot het schooljaar 2017-2018 enkel van toepassing op praktijkleerplaatsen in de sectoren techniek en landbouw. Met ingang van het schooljaar 2018-2019 werd de regeling ook beschikbaar voor hbo-praktijkleerplaatsen in de zorg. Het gevolg hiervan is dat werkgevers in de zorg voor duizenden hbo-duale praktijkleerplaatsen ook de subsidie hebben aangevraagd.

Conclusie

De minister heeft nu de keuze om de bevindingen van zijn eigen onderzoek in overweging te nemen en maatregelen te treffen om te voorkomen dat werkgevers de komende schooljaren afzien van het aannemen van nieuwe werknemers in zowel mbo als hbo praktijkleerplaatsen!

Wilt u reageren naar aanleiding van dit artikel, of heeft u een vraag over de Subsidieregeling praktijkleren? Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:


    * = verplicht veld.    Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen    Ja, ik accepteer het   Privacy Statement