Onderzoek ombouw ENGIE-kolencentrale naar biomassa

In november start het Europese ARBAHEAT-consortium met een onderzoeksproject om een van de modernste kolencentrales ter wereld, de kolencentrale van ENGIE in Rotterdam, om te bouwen naar een biomassagestookte centrale. De innovatieve technologie die binnen het project gebruikt zal worden om de benodigde biomassa met stoom voor te bewerken is ontwikkeld door het Noorse bedrijf Arbaflame AS. Doel van deze showcase is om de mogelijkheden te onderzoeken om zo kostenefficiënt en flexibel mogelijk te zijn bij levering van duurzame elektriciteit én warmte uit een 100% biomassagestookte energiecentrale. Voor dit project ontvangt het consortium ruim 19 miljoen euro aan EU-subsidie.

Stoombehandelde biomassapellets zijn vergelijkbaar met kolen

Het ARBAHEAT-project is gericht op het integreren van een innovatieve biomassa-voorbehandelingsinstallatie in de kolencentrale van ENGIE. Deze installatie, die wordt ontwikkeld door het Noorse bedrijf Arbaflame, zal zogenoemde stoombehandelde biomassapellets produceren uit duurzame biomassa die voldoet aan de strengste EU duurzaamheidscriteria. Deze pellets zijn vergelijkbaar met kolen. Vergeleken met gewone biomassapellets zijn ze beter waterafstotend, hebben ze een hogere energiedichtheid en hebben ze bijna dezelfde verbrandingseigenschappen als kolen. Hierdoor kunnen zij relatief gemakkelijk worden toegepast in een bestaande kolencentrale, hetgeen de ombouwkosten van een kolencentrale naar een biomassagestookte centrale aanzienlijk verlaagt.

Nog niet eerder op deze schaal beproefd

Ondanks dat delen van deze stoombehandelingstechnologie en de geproduceerde pellets al eerder zijn getest bij 15 andere energiecentrales, is de beoogde kosteneffectieve volledige integratie van deze technologie in een bestaande moderne kolencentrale nog nooit op deze schaal beproefd. “Een succesvolle demonstratie van dit concept zal een prachtige showcase vormen voor andere Europese kolencentrales en zelfs andere biomassagestookte energiecentrales.” zegt Arbaflame CEO, Håkon Knappskog.

Veelbelovende oplossing voor het kosteneffectief ombouwen van een moderne kolencentrale

De Europese ambities om de uitstoot van CO2 te verminderen hebben een grote impact op de kolencentrales én op de mogelijkheden om bij een schommelend aanbod van zonne- en windenergie voldoende elektriciteit op het net te hebben. Door het ombouwen van een aantal moderne kolencentrales met het ARBAHEAT-concept hoopt het consortium een significante bijdrage te kunnen leveren aan het realiseren van de CO2-reductie doelstellingen van de EU.

De hypermoderne ENGIE-kolencentrale is de perfecte kandidaat voor dit proefproject vanwege de omvang van de centrale en de strategische ligging in de haven van Rotterdam. “De centrale kan een belangrijke rol spelen in de Rotterdamse haven als flexibele aanvulling op zonne- en windenergie, maar ook door de levering van duurzame warmte. Op dit moment is het echter technisch en financieel nog niet haalbaar om een kolencentrale om te bouwen naar 100% biomassa. Een succesvol project kan de opmaat zijn naar levering van grote hoeveelheden duurzame elektriciteit en warmte aan de omgeving”, zegt manager kolen ENGIE, Jeroen Schaafsma.

Aangezien de stoombehandeling-technologie ook geschikt is voor bioraffinage zal het project ook organische bijproducten zoals biochemicaliën kunnen leveren. Dit maakt het mogelijk om ook een bijdrage te kunnen leveren aan de verdere cascadering van biomassa.

Energiesector, wetenschap en Europese Commissie hand in hand bij bereiken klimaatdoelstellingen

Dit door PNO Consultants gecoördineerde proefproject brengt Europese expertise van verschillende partijen uit de (hernieuwbare) energiesector en de wetenschap samen. Het streven is bij te dragen aan het behalen van de Europese klimaatdoelstellingen. Naast ENGIE (NL), Arbaflame (NO) en PNO Consultants zijn ECN part of TNO (NL), Sintef (NO), Universiteit van Brussel (BE), Havenbedrijf Rotterdam (NL) en de Universiteit van Bergen (NO) onderdeel van het ARBAHEAT-consortium. Gezamenlijk hebben de consortiumpartners alle relevante kennis en middelen om het ARBAHEAT- project tot een succes te maken. “Met de 19 miljoen euro aan subsidie laat de Europese commissie zien dat zij het duurzame karakter en de realisatie van dit demonstratieproject ondersteunt, wat tevens het belang van deze Horizon 2020-subsidie benadrukt”, aldus Roger Brouwers, executive board member van PNO Consultants.

Meer weten over dit project of over verduurzaming van energie?

Onze energiespecialisten staan u graag te woord. Bel ons op 088 – 838 13 81 of laat uw gegevens achter. Zij nemen dan contact met u op.