EU wil personalised medicine agenda boost geven

De Europese Commissie heeft vastgesteld dat, ondanks veel veelbelovende initiatieven en innovaties, de daadwerkelijke implementatie van personalised medicine maar moeizaam tot stand komt in andere regio’s en landen. Omdat de potentiële impact ervan enorm is wil de EC, door focus aan te brengen in haar stimuleringsbeleid, effectiever kunnen sturen op de meest kansrijke deelgebieden van personalised medicine. Via deze korte enquête kunt u hieraan mede richting geven.

Door overvloed aan mogelijkheden lastig keuzes maken

Personalised medicine is een veelbelovend maar breed gebied. Technologische ontwikkelingen gaan enorm snel en meer en meer ziektebeelden komen in aanmerking voor een aanpak met personalised medicine. Het lijkt erop dat hier ook het probleem ligt: ondanks veel onderzoek en innovatie binnen personalised medicine worden deze veelbelovende innovaties niet altijd breed geïmplementeerd of overgenomen door andere regio’s en landen. Door een overvloed aan mogelijkheden wordt het lastig om keuzes te maken.

Welke technologieën en ziektebeelden verdienen voorrang?

Om de EU te helpen met het aanbrengen van de juiste focus op dit gebied is PNO bezig met het opbouwen en ondersteunen van Europese netwerken tussen verschillende landen en regio’s die actief zijn binnen personalised medicine. Het structureren van kennisuitwisseling, onderzoek, en funding staat hierbij centraal. Om de impact van dit initiatief zo groot mogelijk te maken, nemen we de behoefte vanuit de markt en de experts – van u dus! – binnen het vakgebied mee. Welke technologieën en/of ziektebeelden hebben volgens u het meeste baat bij een Europees netwerk waarin kennis wordt uitgewisseld en onderzoek en funding worden gestructureerd?

Bent u actief in personalised medicine? Vul dan deze korte enquête in

Als u actief bent op het gebied van personalised medicine dan kunt u via deze enquête mede de scope van bovenstaand initiatief bepalen. Indirect oefent u daarmee gelijk invloed uit op de agenda van de Europese Commissie. Vul daarom de korte survey vandaag nog in. Wilt u meer weten of op de hoogte worden gehouden over dit initiatief? Neem contact op met Lieke Gerris of Michelle Poirot van team Life Sciences & Health.